Bảng cân đối thu chi tiền mặt

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
882
lượt xem
142
download

Bảng cân đối thu chi tiền mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng cân đối kế toán thu chi tiền mặt. Phân tích độ nhạy (các khoản thu, chi giao động trong khoảng 5%)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối thu chi tiền mặt

  1. Bảng cân đối thu chi tiền mặt Phân tích độ nhậy (Giả định rằng, các khoản thu, chi giao động trong khoảng 5%) Lưu chuyển tiền mặt Mức thấp Dự kiến Mức cao Ghi chú: Hãy đưa các thông tin về lưu chuyển tiền mặt vào cột giữa "Lưu chuyển tiền mặt dự kiến" Dư đầu kỳ $0 $0 $0 Thu ti ền mặt (thu nhập) Các khoản phải thu $19 $20 $21 Lãi cho vay $19 $20 $21 Bán hàng và chuy ển giao $19 $20 $21 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 Tổng thu $57 $60 $63 Tạm dư tiền mặt $57 $60 $63 Chi tiền mặt: Quảng cáo $0 $0 Phí Ngân hàng $0 $0 Dự trù $0 $0 Phí thẻ tín dụng $0 $0 Phí giao hàng $0 $0 Đặt cọc $0 $0 Nợ và thuê $0 $0 Bảo hiểm y tế $0 $0 Bảo hiểm $0 $0 Trả lãi $0 $0 Mua hàng dự trữ $0 $0 Trả các hợp đồng thuê $0 $0 Môn bài và gi ấy phép $0 $0 Các khoản linh tinh $0 $0 Văn phòng $0 $0 Lương công nhân $0 $0 Thu ế lao động $0 $0 Các loại phí chuyên ngành $0 $0 Thuê b ất động sản $0 $0 Sửa chữa và duy ty $0 $0 Thu ế doanh thu $0 $0 Các dịch vụ $0 $0 Hướng dẫn $0 $0 Người cung cấp $0 $0 Thu ế và môn bài $0 $0 Điện, nước, điện thoại $21 $20 $19 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 Cộng $21 $20 $19 Các khoản chi khác Mu thiết bị Xây nhà, xưởng $0 $0 Trang trí nội thất $0 $0 Trang thiết bị $0 $0 Lắp đặt trang thiết bị $0 $0 Sửa chữa và điều chỉnh $0 $0 Trả cho hợp đồng thuê $0 $0 Trả vay gốc $0 $0 Trả cho chủ sở hữu $0 $0 Các khoản khác $0 $0 Cộng $0 $0 $0 Chi tổng cộng $21 $20 $19 Dư cuối kỳ $36 $40 $44 Page 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản