Bảng Lương và biên nhận

Chia sẻ: Nguyễn Hương | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

1
862
lượt xem
218
download

Bảng Lương và biên nhận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG LƯƠNG THÁNG 12/2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng Lương và biên nhận

  1. Tên cty Địa chỉ ____________________ BẢNG LƯƠNG THÁNG 12/2008 BHXH BHYT CỘNG CÁC CÁC KHOẢN LƯƠNG THỰC TRÍCH THEO TRÍCH THEO KHOẢN HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LƯƠNG HĐLĐ STT GHI CHÚ LƯƠNG LƯƠNG PHỤ CẤP LÃNH KHẤU TRỪ (5%) (1%) 1 2 3 4 5 = 4* 5% 6 = 4* 1% 7= 6 + 7 8 9=5-8 10 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 Bằng chữ:Một trăm chín mươi lăm triệu sáu trăm mười một ngàn đồng. TP.HCM, ngày tháng năm 2008 Kế toán Trưởng VPĐD
  2. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUYÊN & CÁC ĐỒNG NGHIỆP 76 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM ____________________ BIÊN NHẬN NHẬN TIỀN LƯƠNG Tháng 01/2009 Họ và tên : 0 Chức vụ : 0 CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU NHẬP & KHẤU TRỪ KÝ NHẬN * TỔNG THU NHẬP : 0 Ngày …………………………. Lương được hưởng : 0 * CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ : 0 BHXH (5% Lương HĐLĐ) : 0 BHYT (1% Lương HĐLĐ) : 0 * CÁC KHOẢN PHỤ CẤP : 0 * THỰC LÃNH : 0 (Người nhận ký tên & ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản