Bảng quản lý ngày giờ công

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
154
lượt xem
45
download

Bảng quản lý ngày giờ công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng quản lý ngày giờ công của nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng quản lý ngày giờ công

  1. BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV Công Ty BM 24 Năm: 200 HCTC - BM24 Họ và Tên CNV: Ngày, tháng, năm sinh: Mã số: Lần Lý do nghỉ Hình thức Ngh ỉ từ đến hết Số Tổng số Ghi chú ngh ỉ Có Không ngày ngày ngh ỉ thứ Ô F T R Ro phép phép Giờ ngày tháng Giờ ngày tháng ngh ỉ cộng dồn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Công ty, ngày tháng năm 200 . . Nhân viên lập bảng. Trưởng Phòng HCTC. Nơi nhận: - Lưu HCTC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản