BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU GỖ

Chia sẻ: TÚ DƯƠNG NGỌC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
208
lượt xem
42
download

BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU GỖ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng theo dõi về tình hình nguyên liệu gỗ cho 1 chi tiết, cho từng chi tiết, cho 1 đơn hàng và nguyên liệu nhám,keo, sơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU GỖ

  1. BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU GỖ CHO 1 CHI TI ẾT (bảng 1) Tổng Lượng gỗ lượng Lượng gỗ Lượng Lượng gỗ tận dụng Mục gỗ sử Ghi STT T ên chi tiết sử dụng gỗ thu kho cấp cho đơn khác dụng chú (Sơ chế) hồi hàng cho 1 chi tiết 01 02 BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU GỖ CHO 1 Đ ƠN H ÀNG Tổng Lượng gỗ lượng Lượng gỗ Lượng Lượng gỗ tận dụng Mục gỗ sử Ghi STT Tên đơn hàng sử dụng gỗ thu kho cấp cho đơn khác dụng chú (Sơ chế) hồi hàng cho đơn hàng 01 02 BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU NH ÁM, KEO,S ƠN,… Tổng số m2 nhám / Tổng số Lượng Tổng lượng sử Lượng Mục STT Tên chi tiết kg thực tế dụng cho chi Ghi chú thu hồi khác sơn,keo dùng tiết dùng do kho cấp 01 02
  2. BẢNG Đ ỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU CHO TỪNG CHI TIẾT tên tên chi tiết nguyên Sốn STT ĐVT Đố Đố Khung Chỉ Thanh liệu Panal g ngang dọc bao bao chận mũi 01 Gỗ M3 02 Keo Kg/lít 03 Nh ám M2 04 …. …. BẢNG Đ ỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU CHO TỪNG SẢN PHẨM tên sp (Kể cả khung bao và chỉ bao) C ửa C ửa tên Cửa Trên lá Cửa Cửa Cửa Trên lá STT nguyên ĐVT Trên/dướ sách kín, 2 10 Panal sách hở, ……. liệu i lá sách dưới Panal Panal Chạm dưới hở Panal Panal 01 Gỗ M3 02 Keo Kg/lít 03 Nh ám M2 04 …. ….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản