Bảng xếp dỡ kho

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
9
download

Bảng xếp dỡ kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng xếp dỡ kho

  1. B AÛ N G HÖÔÙ N G DAÃ N XEÁ P DÔÕ , LÖU KHO Stt Loaïi saûn phaåm Xeáp dôõ Löu kho Bao goùi Baûo quaûn Giao haøng Thuû kho Trang: 1
Đồng bộ tài khoản