Bảng xếp dỡ lưu kho

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
10
download

Bảng xếp dỡ lưu kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng xếp dỡ lưu kho

  1. BAÛNG XEÁP DÔÕ LÖU KHO Loaïi saûn phaåm Xeáp dôõ Löu kho Bao goùi Baûo quaûn Giao haøng Stt Thuû kho
Đồng bộ tài khoản