BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
209
lượt xem
82
download

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO là một yếu tố ảnh hưởng lâu dài tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom (Vincom JSC). Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức đối với Công ty. Việc thông thoáng hơn trong các chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài khi hội nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

  1. Phụ lục I BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2006 Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO là một yếu tố ảnh hưởng lâu dài tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom (Vincom JSC). Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức đối với Công ty. Việc thông thoáng hơn trong các chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài khi hội nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Vincom JSC. Tuy nhiên, do nhu cầu nhà ở, văn phòng cho thuê khi hội nhập tăng mạnh, cũng như những cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài thực hiện những dự án lớn, Vincom JSC đang đứng trước một vận hội lớn để nâng cao trình độ kinh doanh, trình độ quản lý và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty. Đứng trước những cơ hội và thách thức hội nhập như vậy, Vincom JSC đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực quản lý, điều hành, chiến lược kinh doanh, từng bước củng cố tiềm lực tài chính để có thể chủ động nắm bắt thời cơ và vận hành phù hợp với tình hình mới. Công ty cũng đã đặt ra mục tiêu rõ ràng và định hướng phát triển lâu dài cho Công ty là trở thành một thương hiệu bất động sản Việt nam cao cấp; đầu tư xây dựng, phát triển các dự án năng lượng; hình thành và phát triển hệ thống kinh doanh tài chính như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tiến tới là ngân hàng. II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2006 1. Kết quả kinh doanh Nhìn chung, tình hình kinh doanh của Công ty các năm 2005 và 2006 rất tốt. Doanh thu và lợi nhuận ròng của Vincom JSC năm 2006 tăng trưởng vượt bậc so với năm 2005 (doanh thu tăng gấp 04 lần và lợi nhuận ròng tăng gấp 05 lần). Tỉ suất lợi nhuận ròng trên vốn điều lệ lên trên 100% (343,7 tỷ/ 313,5 tỷ). - Năm 2006, tổng doanh thu thuần của Công ty CP Vincom đạt mức 548 tỷ đồng (548.413.023.816 đồng), tăng 412 tỷ đồng (303%) so với năm 2005 (doanh thu đạt 136 tỷ đồng). Trong đó: Doanh thu thu từ việc nhượng bán tài sản (tháp A) cho BIDV là: 394.677.000.000 đồng, doanh thu hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan là: 153.736.023.816 đồng. - Lợi nhuận sau thuế của Vincom JSC đạt được trong năm 2006 là 343 tỷ đồng (343.772.424.294 đồng), tăng 275 tỷ đồng (404%) so với năm 2005 (lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 68 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận sau thuế thu từ việc nhượng tài sản (tháp A) cho BIDV là 245.158.053.301 đồng, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động cho thuê và các khoản thu nhập tài chính, thu nhập khác là: 98.614.370.993 đồng. 1
  2. - Các hoạt động tài chính: Lãi thu được từ việc cho vay ngắn hạn và gửi tiền tại ngân hàng trong năm 2006 đạt 6.137.173.610 đồng (năm 2005 đạt 817.814.635 đồng). Trong năm Công ty không có thực hiện đi vay tiền hoặc có hoạt động tài chính nào khác. - Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế: Tổng số thuế Công ty đã nộp cho Nhà nước trong năm 2006 là 14.747.217.101 đồng, trong đó có 3.453.424.232 đồng là số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế khác đã nộp trong năm là: 11.293.792.869 đồng. - Thu nhập cho Cổ đông: Toàn bộ lãi sau thuế của năm 2006 (343.772.424.294 đồng) đã được tạm chia cho các cổ đông. Giá trị cổ tức trên cổ phiếu của năm 2006 đã thực hiện là: 10.966 đồng. 2. Các chỉ tiêu cơ bản Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. a) Trích khấu hao tài sản cố định Từ năm 2003 trở về trước, Công ty áp dụng trích khấu hao theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính. Kể từ năm 2004, tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty:  Nhà xưởng : 47 năm  Máy móc và thiết bị : 05-08 năm  Phương tiện vận tải, truyền dẫn: 08 năm  Thiết bị, dụng cụ quản lý: 03 - 07 năm b) Mức lương bình quân Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2006 là 5.000.000 đồng/người/tháng. Mức cao nhất : 6.000 USD/người/tháng Mức thấp nhất : 81,25 USD/người/tháng Đây là mức lương khá cao so với các đơn vị cùng ngành. c) Thanh toán các khoản nợ đến hạn Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Vincom JSC không phát sinh các khoản nợ đến hạn. 2
  3. d) Các khoản phải nộp theo luật định Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước. e) Tổng dư nợ vay ngân hàng Tại thời điểm 31/12/2006, tình hình nợ vay của Công ty như sau:  Vay và nợ ngắn hạn: 0 đồng.  Vay và nợ dài hạn: 0 đồng. III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Năm 2006 là một năm kinh doanh khá thuận lợi và thành công và cũng là mốc quan trọng đánh dấu sự lớn mạnh về mặt tài chính của Công ty, thể hiện ở hai lần tăng vốn Điều lệ Công ty, từ 250,749,000,000 VNĐ lên 313,500,000,000 VNĐ và lần tăng vốn gần đây là 600,000,000,000 VNĐ. Các cổ đông của Công ty đã giữ lại phần cổ tức được phân chia tạm thời để chuyển thành phần góp vốn bổ sung. Nguồn thu từ hoạt động cho thuê tài sản rất ổn định do tỷ suất cho thuê của khu TTTM và VP luôn đạt gần 100%. Hoạt động của khu TTTM & VP Sở Thương mại Thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 22 siêu thị và Trung tâm Thương mại tại Hà Nội được xếp hạng theo tiêu chuẩn của Bộ Thương mại, đứng đầu được kể tên đến chính là Trung tâm Thương mại Vincom. Hiện tại, không một Trung tâm Thương mại nào tại Hà Nội lại có thể là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động mua sắm và các dịch vụ vui chơi, giải trí và ẩm thực chất lượng cao như tại TTTM Vincom. Trên hết, nơi đây còn là khu văn phòng với rất nhiều tiện ích và rất an ninh. Việc kết hợp hoàn hảo giữa 06 tầng phía dưới là một TTTM lớn, đa dạng chủng loại mặt hàng, có khu ẩm thực và giải trí với 15 tầng phía trên là khu văn phòng cao cấp đã mang lại tiện ích tối đa cho cả 02 khối, tạo nên một vị thế mà cho đến hiện nay, chưa có bất cứ một toà nhà nào tại Hà Nội có được. Triển khai các dự án kinh doanh Năm 2006 là bước đệm chuẩn bị cho việc triển khai hàng loạt dự án mới của Công ty. Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm về quản lý bất động sản và chứng minh vị thế của Công ty trong lĩnh vực này, Công ty đã bắt đầu triển khai hàng loạt các dự án mới Hoạt động cộng đồng và xã hội Bên cạnh việc tập trung đầu tư, khai thác, vận hành tòa nhà Vincom City Towers và tiếp tục chuẩn bị triển khai hàng loạt các dự án bất động sản hàng đầu khác, Công ty còn rất quan tâm đến các hoạt động từ thiện. Hàng loạt các chương trình hỗ trợ như tặng quà, tài trợ cho các chương trình nhân đạo, hỗ trợ người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc màu da cam đã được Công ty tích cực than gia. Được biết đến như là một trong những doanh nghiệp luôn tích cực ủng hộ các hoạt động từ thiện ngay từ những ngày đầu hoạt động, cho tới nay, Công ty đã dành tặng tới gần 2,3 tỷ để góp phần 3
  4. xây dựng những công trình công ích xã hội, góp quỹ người nghèo, nạn nhân bão, nạn nhân chất độc màu da cam… Một số hoạt động từ thiện cụ thể gần đây: - Xây dựng Thư viện âm thanh dành cho người khiếm thị tại Trung tâm Phục hồì chức năng và Dạy nghề cho người Mù trẻ Hà Nội trị giá bảy mươi triệu đồng - Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. - Tặng Quỹ Hội Nạn nhân chất độc màu Da cam trị giá ba mươi triệu đồng. - Tài trợ hàng năm chuyên mục “Địa chỉ sẻ chia” trên báo Hà Nội Mới - sẻ chia khó khăn tới các gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam. - Đặt thùng tiền quyên góp tại TTTM tặng cho Hội Bảo trợ trẻ em Tp.Hà Nội, Hội Nạn nhân Chất độc màu Da cam. - Rất nhiều hoạt động khác như: Quyên góp tiền, quà cho đồng bào bị bão lụt; tặng quà cho các em nhỏ của làng SOS Hà Nội, các hoạt động hỗ trợ Quỹ vì Người nghèo... - Tài trợ vàng giải Golf từ thiện – Swing for the kids - do báo Đầu tư tổ chức. IV. TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2006 HĐQT Công ty đã tổ chức 2 cuộc họp vào 22/8/2006 và 18/1/2007 trong đó đã đưa ra các quyết định như: - Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án HH1 (Vincom 2); - Củng cố việc quản trị doanh nghiệp và tăng cường vai trò giám sát của HĐQT; - Chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán; - Tóm tắt Kết quả Kinh doanh năm 2006; - Cập nhật về giao dịch Chuyển nhượng Tháp A với Ngân hàng BIDV; - Cập nhật về Quản trị Doanh nghiệp & các Vấn đề Tài chính; - Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ về tăng vốn Điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng; - Thảo luận về chiến lược phát triển Công ty; - Vai trò của Công ty TNHH BH Nhân thọ Prudential Việt Nam trong Công ty với tư cách là cổ đông chiến lược. Ngoài ra, HĐQT còn lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề sau: - Bổ nhiệm 1 số Cán bộ Quản lý, ủy quyền cho cổ đông tham gia đấu giá 1 số cổ phiếu có tiềm năng; - Thay đổi đại diện quản lý vốn góp trong Công ty TNHH PFV (công ty thành viên và là chủ đầu tư dự án HH1). 4
  5. V. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2006 Theo chính sách của Công ty, các thành viên HĐQT không nhận thù lao. VI. BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HĐQT Mặc dù mới chính thức giữ vai trò là Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 03/2006, nhưng Bà Mai Hương Nội đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2006 vừa qua. Các cán bộ quản lý và phòng ban Công ty hoạt động và làm việc tương đối gắn kết, tạo thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, có chiều sâu, đặc biệt tạo nên một nét văn hóa đặc trưng của Công ty, theo đúng tiêu chí TỐC ĐỘ, SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ trong từng hành động. Năm 2006 được đánh dấu bởi sự tăng trưởng đột biến trong doanh thu. Công suất cho thuê tại VCT luôn đạt mức rất cao. Ngoài ra là việc Công ty đã khẳng định được vị thế trong ngành BĐS, trở thành 1 trong những công ty hàng đầu với rất nhiều dự án tiềm năng, được các tổ chức nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài rất quan tâm đươc thế hiện qua việc liên tục có các nhà đầu tư nước ngoài đến xin đặt vấn đề hợp tác đầu tư. Đây chính là năm bàn đạp để chuẩn bị cho năm 2007 hoạt động kinh doanh tăng trưởng đặc biệt về quy mô và tầm cỡ. VII. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG TƯƠNG LAI Vincom JSC là một công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu các tòa nhà và phát triển các dự án, một mặt luôn luôn cung cấp cho cổ đông nguồn thu ổn định hàng năm, một mặt tạo ra giá trị tăng vốn qua việc đầu tư các dự án mới. Mục tiêu của công ty là trở thành một trong những công ty bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, niêm yết trên thị trường chứng khoán và sở hữu các bất động sản lớn. Chiến lược kinh doanh của công ty bao gồm: • Chuyên nghiệp hóa các hoạt động quản lý tài sản, quản lý tòa nhà thông qua việc chú trọng đến chất lượng, sử dụng các đơn vị quản lý và tư vấn quốc tế, sử dụng các công ty kiểm toán quốc tế. • Sử dụng lợi thế, nguồn lực và kinh nghiệm để mở rộng đầu tư vào các dự án với các tiêu chí : o Tập trung khu TTTM, văn phòng, nhà ở, căn hộ và vui chơi giải trí o Tập trung vào các vị trí trung tâm của 2 thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội o Nhắm đến thị trường trung và cao cấp o Đầu tư và phát triển các dự án BĐS có thể mang lại tỷ suất thu hồi nội bộ IRR lớn hơn 20%. Các dự án đang và chuẩn bị thực hiện: Công ty đang đồng bộ triển khai hàng loạt dự án bất động sản tại các vị trí đẹp nhất tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Danh sách các dự 5
  6. án và tình hình triển khai thực tế sẽ được trình bày cụ thể hơn trong phần sau bởi Ban Dự án của Công ty. VIII. KẾT LUẬN Với tiềm năng tài chính, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, sự tin tưởng và ủng hộ của toàn thể các cổ đông, Công ty Cổ phần Vincom chắc chắn sẽ trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong thời gian tới. Với các dự án đang triển khai đã trình bày trước Đại Hội đồng Cổ đông, cùng với sự quan tâm, các đề nghị đầu tư và hợp tác chiến lược của các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng, Công ty Cổ phần Vincom sẽ phát triển không ngừng và vững chắc, mang lại những lợi ích to lớn cho các cổ đông của mình, góp phần xây dựng và phát triển đất nước để Việt Nam sớm trở thành một quốc gia hùng mạnh trong tương lai không xa. 6
  7. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006 1. Về Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty Cổ phần Vincom - Tuân thủ theo quy định trong Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty CP Vincom đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam - 1 trong 4 Công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay. - Nội dung của Báo cáo kiểm toán của Ernst & Young như sau: BÁO CÁO KIỂM TOÁN các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vincom vào ngày 31 tháng 12 năm 2006 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2006 của Công ty Cổ phần Vincom (“Công ty”), báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ có liên quan cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo (“các báo cáo tài chính”) được trình bày từ trang 2 đến trang 35. Các báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc của Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên việc kiểm toán của chúng tôi. Các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2005 được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác. Báo cáo kiểm toán của họ đề ngày 28 tháng 3 năm 2006 đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính của Công ty. Cơ sở ý kiến kiểm toán Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các quy định của các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế được áp dụng tại Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để đạt được mức tin cậy hợp lý về việc các báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu. Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng về số liệu và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán. Ý kiến kiểm toán Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2006, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan. Trần Đình Cường Trần Phú Sơn Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán viên phụ trách Kiểm toán viên đã đăng ký Kiểm toán viên đã đăng ký Số đăng ký: 0135/KTV Số đăng ký: N. 0637/KTV (Đã ký) (Đã ký) 7
  8. 2. Về Báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty Cổ phần Vincom Quý vị Cổ đông có thể xem các thông tin chi tiết về BCTC năm 2006 của Công ty trên trang web của Công ty: www.vincom.com.vn. Khái quát các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty đã được kiểm toán như sau: - Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm đầu năm 2006 là 489.145.736.518 đồng, tại thời điểm cuối năm là 674.408.365.648 đồng, tăng 185.262.629.130 đồng so với đầu năm 2006. Trong đó: So với đầu năm, Tài sản ngắn hạn của Công ty tăng 346.730.079.542đồng, nhưng tài sản dài hạn giảm 161.467.450.412 đồng. Các yếu tố chính của việc gia tăng tổng giá trị tài sản và thay đổi cơ cấu tài sản này là do Công ty đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (3.279m2 trong tổng số 6.713m2) tại 191 Bà Triệu và quyền sử hữu từ tầng 7 đến tầng 22 của tháp A – tòa nhà VCT, và do sinh lời từ hoạt động kinh doanh, trích khấu hao TSCĐ theo quy định. - Tổng nợ phải trả của Công ty tại thời điểm đầu năm 2006 là 175.362.486.594 đồng và tại thời điểm cuối năm là 79.886.941.354 đồng, đây chủ yếu là các khoản tiền đặt cọc của khách thuê; tiền doanh thu trả trước theo hợp đồng. Tổng nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm giảm 95.475.545.600 đồng so với đầu năm là do Công ty đã tất toán khoản doanh thu trả trước của BIDV (theo hợp đồng thuê 5 năm). - Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm đầu năm 2006 là 313.783.249.564 đồng và tại thời điểm cuối năm là 594.521.424.294 đồng, tăng 280.738.174.730 đồng so với đầu năm. - Năm 2006, tổng doanh thu thuần của Công ty CP Vincom đạt mức 548.413.023.816 đồng, trong đó Doanh thu thu từ việc nhượng bán tài sản (tháp A) cho BIDV là: 394.677.000.000đồng, doanh thu hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan là: 153.736.023.816 đồng. - Lợi nhuận sau thuế của Vincom JSC đạt được trong năm 2006 là 343.772.424.294 đồng, chiếm 62,68% tổng doanh thu thuần. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thu từ việc nhượng tài sản (tháp A) cho BIDV là 245.158.053.301 đồng, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động cho thuê và các khoản thu nhập tài chính, thu nhập khác là: 98.614.370.993 đồng - Các hoạt động tài chính: Lãi thu được từ việc cho vay ngắn hạn và gửi tiền tại ngân hàng trong năm 2006 đạt 6.137.173.610 đồng. Trong năm 2006 Công ty không có thực hiện đi vay tiền hoặc có hoạt động tài chính nào khác. - Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế: Tổng số thuế Công ty đã nộp cho Nhà nước trong năm 2006 là 14.747.217.101 đồng, trong đó có 3.453.424.232 đồng là số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế khác đã nộp trong năm là: 11.293.792.869 đồng. 8
Đồng bộ tài khoản