Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
115
lượt xem
8
download

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Lao động Thương binh và xã hội thuộc Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài

  1. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý lao động ngoài nước- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý lao động ngoài nước- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động Về nộp – tiếp nhận ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 1. hồ sơ - Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận, kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Giải quyết của cơ - Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời 2. quan thực hiện doanh nghiệp trong vòng 10 ngày Hồ sơ Thành phần hồ sơ Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (gồm Phương án sử dụng và quản lý người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám 1. bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng
  3. Thành phần hồ sơ Bản sao giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung dự án đầu tư ra nước 2. ngoài Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm 3. việc tại (nước, khu vực) (Mẫu tại Phụ lục số 15 – Thông tư 21/2007/TT-BL ĐTBXH ngày 08/10/2007) Số bộ hồ sơ: 1bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa Thông tư người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực) - Phụ 1. 21/2007/TT- lục số 15 – Thông tư 21/2007/TT-BL ĐTBXH ngày BLĐTBXH n... 08/10/2007 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định Tổ chức , cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài được chấp thuận cho phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau: -Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức,cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tóm tắt dự án đầu tư ra nước ngoài , danh sách người lao động ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tới Cục QLLĐNN ; Thông tư 1. -Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở 21/2007/TT- nước ngoài, có phương án tài chính đưa người lao BLĐTBXH n... động về nước trong trường hợp bất khả kháng; -Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh do tổ chức ,cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp lập danh sách người lao động ký hợp đồng lao động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo mẫu tại phụ lục số15 kèm theo thông tư này gửi Cục quản lý lao động ngoài nước

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản