intTypePromotion=1

Báo cáo kết quả thực tập Các môn học lâm nghiệp xã hội

Chia sẻ: Khanh Rau Khanh Rau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
149
lượt xem
12
download

Báo cáo kết quả thực tập Các môn học lâm nghiệp xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận với thực tế các mô hình nông lâm kết hợp , Áp dụng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia vào việc 1 đánh gía nông thôn, khuyến nông lâm và đề xuất kế hoạch phát triển rừng cộng đồng cách tiến hành,sử dụng Các công cụ PRA trong lâm nghiệp xã hội và khuyến lâm. Đánh giá theo tiêu chí tờ thử nghiệm PTD .Phân tích nguyên nhân - hậu quả, SWOT, CIPP, 5 Whys...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả thực tập Các môn học lâm nghiệp xã hội

 1. 1 Trường đại học Tây Nguyên Khoa Nông Lâm nghiệp báo cáo kết quả thực tập Các môn học lâm nghiệp xã hội Tại Bon Bu Nơr, xã Quảng Tâm, H. Tuy Đức, T. Đak Nông Từ ngày 28 /11 đến 8 tháng 12 năm 2011 Sinh viên viết báo cáo: Hà Duy Khánh. Nhóm 1. Lớp Lâm Sinh K08 Nhóm giảng viên hướng dẫn TS. Võ Hùng KS. Ngô Thế Sơn
 2. 1 Daklak, tháng 12 năm 2011 Mục lục Trang Danh mục chữ viết tắt.....................................................................................................................2 1. Mở đầu............................................................................................................................................3 2.Tổng quan tình hình Bon Bu Nơr B, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, t ỉnh Đăk Nông...7 2.2/Tình hình kinh tế xã hội......................................................................................................10 3.Kết quả điều tra đánh giá lâm nghiệp cộng đồng của bon Bu Nơr B.............................10 3.1/ Lịch sử thôn buôn...............................................................................................................10 3.2/ Đánh giá mô hình PTD trồng quế theo rạch dưới tán rừng...........................................12 3.3/Đề xuất các hoạt động tiếp theo cho QLRCĐ bon............................................................15 4.Bài học từ đợt thực tập..............................................................................................................16 5.Bài học từ đợt thực tập..............................................................................................................17 Danh mục chữ viết tắt - KNKL: Khuyến nông khuyến lâm - LNXH: Lâm nghiệp xã hội - NLKH: Nông lâm kết hợp - PTD: Participatory Technology Development – Phát triển công nghệ có sự tham gia - PRA: Participatory rural appraisal – Đánh giá nông thôn có sự tham gia - QLRCĐ: Quản lý rừng cộng đồng. - ………
 3. 1 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đợt thực tập giáo trình 4 môn Lâm Nghiệp Xã Hội tại Bon Bu Nơr, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông Từ ngày 28/11 đến 8 tháng 12 năm 2011.Em xin chân thành cảm ơn: • Ban lãnh đạo trường Đại học Tây Nguyên đã tạo điều kiện về trang thiết bị, thời gian,phương tiện đi lại để chúng em có đợt thực tập này. • Quý thầy cô trường Đại học Tây Nguyên nói chung và khoa Nông lâm nghiệp nói riêng đã giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho chúng em trong suốt quá trình học tập. • Cảm ơn thầy TS. Võ Hùng , thầy KS. Ngô Thế Sơn , đã tận tình hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình học tập cũng như trong đợt thực tập vừa qua. • Cảm ơn Ban lãnh đạo rừng cộng đồng Bon Bu Nơr, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông cũng như 02 cán bộ kiểm lâm của hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức 6 nông dân nòng cốt của xã Quảng Tâm tạo điều kiện cho lớp Lâm sinh k08 hoàn thành đợt thực tập vừa qua. • Cảm ơn tập thể lớp Lâm sinh K08 đã giúp đỡ em trong đợt thực tập vừa qua. Sinh viên thực hiện Hà Duy Khánh. 1. Mở đầu 1.1/ lý do tiên hành đợt thực tập 4 môn LNXH - Với mục đích giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận với thực tế các mô hình nông lâm kết hợp , Áp dụng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia vào việc
 4. 1 đánh gía nông thôn, khuyến nông lâm và đề xuất kế hoạch phát triển rừng cộng đồng cách tiến hành,sử dụng Các công cụ PRA trong lâm nghiệp xã hội và khuyến lâm. Đánh giá theo tiêu chí tờ thử nghiệm PTD .Phân tích nguyên nhân - hậu quả, SWOT, CIPP, 5 Whys - Thực hành về cách sử dụng các công cụ PRA góp phần cũng cố kiến thức đã học ở trường.Đây là cách kiểm nghiệm lý thuyết trên thực tế, đồng thời sinh viên có điều kiện học tập phương pháp làm việc trên hiện trường với người dân nhằm tích luỹ kinh nghiệm và kiến thức cơ bản cho nghề nghiệp sau này.Vì những lý do nêu trên mà lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho lớp Lâm sinh K08 có đợt thực tập này. 1.2/ Giới thiệu chủ đề, mục tiêu, nội dung đợt thực tập  Mục tiêu đợt thực tập: Kết thúc đợt thực tập sinh viên có khả năng: - Đánh gía thực trạng Quản lý rừng cộng đồng của Bon: o Tình hình thực hiện Quy ước Quản lý và phát triển rừng cộng đồng; o Sử dụng rừng cộng đồng: tỉa thưa gỗ và chia sẻ lợi ích từ rừng cộng đồng o Phát triển rừng: Trồng rừng cây bản địa dưới tán; Phát triển kỹ thuật Nông lâm kết hợp - Áp dụng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia vào việc đánh gía nông thôn, khuyến nông lâm và đề xuất kế hoạch phát triển rừng cộng đồng trong thời gian đến  Nội dung đợt thực tập Thời gian Nội dung thực tập Phương pháp Ngày - Giáo viên lên lớp đề cương Trình bày trên lớp 28 - 29 / - Sinh viên đọc tài liệu 11/2011 - Lớp chuẩn bị hậu cần Ban cán sự lớp lo chuẩn bị Ngày - Đi từ trường đến địa bàn thực tập Xe hợp đồng 30/11 - Ổn định tổ chức, nơi ăn ở Ngày 1/12 - Nghe đại diện Ban Quản lý rừng Trình bày cộng đồng giới thiệu về quản lý Thảo luận toàn thể rừng cộng đồng của bon thực hiện trong các năm qua. Bố trí theo các nhóm
 5. 1 - Thu thập số liệu thứ cấp - Tìm hiểu lịch sử thôn buôn - Tham quan hiện trường rừng cộng đồng Ngày 2/12 - PRA theo chủ đề LNXH: Sơ đồ Làm việc theo nhóm đến ngày venn về tổ chức quản lý rừng cộng Các công cụ PRA trong 4/12 đồng, sử dụng rừng qua tỉa thưa gỗ lâm nghiệp xã hội và và chia sẻ lợi ích; sử dụng LSNG,… khuyến lâm. - Điều tra đánh gía các mô hình Phát Đánh giá theo tiêu chí tờ triển kỹ thuật NLKH tại cộng đồng thử nghiệm PTD - Phân tích nguyên nhân, các vấn đề Phân tích nguyên nhân - trong quản lý rừng cộng đồng và hậu quả, SWOT, CIPP, 5 phát triển kỹ thuật ở bon Bu Nơr, xã Whys Quảng Tâm - Đề xuất hoạt động cho quản lý Khung logic rừng cộng đồng của bon Ngày 5/12 - Chia sẻ thông tin, số liệu giữa tất cả Theo các nhóm các nhóm. Xe hợp đồng - Quay về trường Ngày 6 - - GV hướng dẫn viết báo cáo GV hướng dẫn 8/12 - SV viết báo cáo kết quả đợt thực SV tự viết tập 1.3/ Ý nghĩa của hoạt động đánh giá nông thôn, lâm nghiệp cộng đồng có sư tham gia của người dân - nhằm giúp các cộng đồng tự huy động nguồn lực của họ để xác định nhữngvấn đề khó khăn, xem xét lại những thành quả trước đó, đánh giá năng lực các cơ quan địa phương, xếp ưu tiên các cơ hội,và chuẩn bị một kế hoạch rõ rang một cách hệ thống cho hành động. 1.4/ Chương trình, phương pháp, thời gian, địa điểm thực tập (Đã thực hiện ở hiện trường) KẾ HOẠCH CHI TIÊT ĐỢT THỰC TẬP LNXH Ở BON BU NƠR, QUẢNG TÂM, TUY ĐỨC. Ngày Nội dung PP thực hiện Tổ thực hiện Đại điểm
 6. 1 1/12 Nghe giới thiệu LN CĐ Trưởng ban Cả lớp Sân nhà Điểu của thôn, đi tham quan QLRCĐ báo Lanh rừng cộng đồng và các cáo mô hình PTD Tìm hiểu lịch sử thôn Tổ 1 Nhà dân buôn Vẽ sơ đồ sử dụng đất Tổ 2 và 3 Hiện trường của bon Đi lát cắt Tổ 4 Hiện trường 2/12 Sơ đồ Venn về các tổ Sơ đồ Venn Tổ 5; 2 Nhà dân chức tham gia trong QLRCD Tìm hiểu Khai thác Mô tả hoạt Tổ 3 Hiện trường + rừng và chia sẻ lợi ích động và PP nhà dân SWOT Tìm hiểu về trồng cây Chụp hình, Tổ 4 Hiện trường + bản địa (Sao, dầu rái) mô tả hoạt nhà dân làm giàu rừng dưới tán động, phân tích 2 mảng (thuận lợi, khó khăn) 3/12 Đánh giá mô hình PTD Chụp hình, Tổ 3 Hiện trường trồng tre lấy măng ven mô tả thử thử nghiệm suối nghiệm, kết Đánh giá mô hình PTD quả, đánh giá Tổ 1 Hiện trường trồng quế theo rạch theo tiêu chí thử nghiệm dưới tán rừng tờ thử nghiệm Đánh giá mô hình PTD Tổ 5 Hiện trường trồng nhãn trên đất bỏ thử nghiệm hóa Ma trận khai thác và sử Ma trận cho Tổ 4 Nhà dân dụng LSNG của cộng điểm đồng
 7. 1 Họp báo cáo kết quả 2 Đại diện tổ Cả lớp Nhà cộng ngày của các nhóm trình bày, đồng nhận phản hồi để chỉnh sửa 4/12 Phân tích thành quả Phân tích Tổ 4 Nhà dân quản lý rừng cộng CIPP đồng của bon Phân tích tình hình bảo Phân tích 5 Tổ 5 Nhà dân vệ rừng chưa tốt của Whys bon Đề xuất các hoạt động Khung logic, Tổ 1; tổ 2 Nhà dân tiếp theo cho QLRCĐ tổng hợp bon hoạt động đề xuất từ tất cả các phát hiện được. Họp báo cáo kết quả Đại diện tổ Cả lớp Nhà cộng ngày cuối của các trình bày, đồng nhóm nhận phản hồi để chỉnh sửa 1.5/ Sự tham gia của lớp, các bên liên quan − 2 Giảng viên môn học Võ Hùng và Ngô Thế Sơn − 56 sinh viên lớp Lâm K 2008 − 02 cán bộ kiểm lâm của hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức − 6 nông dân nòng cốt của xã Quảng Tâm. 2. Tổng quan tình hình Bon Bu Nơr B, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông 2.1/ Điều kiện tự nhiên  Vò trí ñò a lí
 8. 1 Thoân 6 thuoäc ñòa baøn haønh chính cuûa xaõ Qu ảng Tâm, caùch trung taâm xaõ khoaûng 5km, vaø caùch trung taâm huyeän Tuy Đức 20km veà phía nam. Ranh giôùi thoân 6 coù phía ñoâng giaùp xaõ Quaûng Tröïc; phía taây vaø nam giaùp thoân 5 xaõ DaêkR’Tih, coù ranh giôùi laø suoái DaêkR’Tih; phía baéc giaùp xaõ Ñaêk Buso.  Ñòa hìn h , ña á t ñai Ñòa hình khu vöïc nghieân cöùu coù daïng ñoài löôïn soùng, ñaát ñai phaân boá chuû yeáu treân söôøn doác vaø ñoä doác phoå bieán khoaûng töø 15 – 200, ñaát hieän taïi ñang saûn xuaát noâng nghieäp vaø khu daân cö . Nhìn chung ñòa hình cuûa thoân 6 coù xu höôùng thaáp daàn töø baéc xuoáng nam. Ñoä cao so vôùi maët nöôùc bieån cao nhaát 870m, trung bình 800m vaø thaáp nhaát 700m. Ñaát ñai: Theo baûn ñoà ñieàu tra tyû leä 1/100000 cuûa vieän quy hoaïch vaø thieát keá noâng laâm, cuøng vôùi khaûo saùt thöïc ñòa cho thaáy treân ñòa baøn thoân 6 xaõ Ñaêk R’Tih coù 3 loaïi chính. - Ñaát feralit naâu ñoû treân ñaát meï bazan taàng daày. Laø loaïi ñaát chuû yeáu, chieám dieän tích lôùn, khaû naêng thaám nöôùc vaø thoaùt nöôùc toát, tyû leä ñaù laãn thaáp, thaønh phaàn cô giôùi naëng raát thích hôïp cho vieäc phaùt trieån caây coâng nghieäp daøi ngaøy nhö Caø pheâ, Cao su, Tieâu, Ñieàu, caùc loaïi caây aên quaû nhö Nhaõn, Choâm choâm vaø troàng caây hoa maøu... - Ñaát boài tuï ven suoái phaân boá chuû yeáu ven theo suoái ÑaêkR’Tih, Ñak R'Laâp. - Ñaát naâu vaøng treân ñaù bazan phaân boá chuû yeáu ôû khu vöïc nuùi cao.  Khí haä u , thu û y va ê n Khí haäu ôû ñaây mang ñaëc ñieåm khí haäu Taây Nguyeân, trong naêm coù hai muøa möa vaø muøa roõ reät. Muøa möa töø
 9. 1 thaùng 4 keùo daøi ñeán thaùng10. Thaùng coù löôïng möa cao nhaát laø thaùng 8(441,6mm), thaùng coù löôïng möa thaáp nhaát laø thaùng 1(11,9mm). Soá ngaøy möa haøng naêm laø 179 ngaøy, thaùng coù ngaøy möa nhieàu nhaát laø thaùng 8(29 ngaøy) vaø thaùng coù ngaøy möa ít nhaát laø thaùng 12 vaø thaùng 1(3 ngaøy). Muøa khoâ töø thaùng 11 ñeán thaùng 3 naêm sau. (theo soá lieäu traïm khí töôïng tænh Ñaêk Noâng). - Nhieät ñoä trung bình trong naêm laø: 22,2 0C - Nhieät ñoä toái ña laø: 36,60C - Nhieät ñoä toái thaáp laø: 7,6 0C - Toång nhieät ñoä trung bình naêmtöø 8400- 8500 0C - Thôøi gian möa cöïc ñaïi töø thaùng 6 ñeán thaùng 8 - Löôïng möa bình quaân haøng naêm treân 2418mm - Ñoä aåm töông ñoái trung bình naêm khoaûng 83% - Löôïng boác hôi trung bình naêm laø: 926,3mm - Soá giôø naéng caû naêm laø: 2471 giôø - Thaùng coù giôø naéng cao nhaát laø thaùng 3(266 giôø) - Thaùng coù giôø naéng thaáp nhaát laø thaùng 8 vaø thaùng 9(128 giôø) Coù hai höôùng gioù chính ñoù laø höôùng Ñoâng Baéc vaø höôùng Taây Nam, höôùng gioù thoåi phoå bieán nhaát laø höôùng Ñoâng Baéc, vôùi toác ñoä trung bình 1,3m/s. Veà muøa khoâ coù gioù thònh haønh höôùng Ñoâng Baéc caáp 3-4, maïnh caáp 6-7. Muøa möa gioù thònh haønh höôùng Taây Nam, thoåi nheï caáp 2-3 vaø coù nhieàu ngaøy laëng gioù. Thuûy vaên: Do ñaëc ñieåm cuûa ñòa hình caùc doøng suoái ñeàu coù höôùng chaûy töø Baéc xuoáng Nam, chaûy doïc theo ranh giôùi phaïm vi cuûa xaõ qu c a caùkhu daân cö vaø ñòa baøn saûn xuaát noâng nghieäp.
 10. 1 2.2/Tình hình kinh tế xã hội 3. Kết quả điều tra đánh giá lâm nghiệp cộng đồng của bon Bu Nơr B. 3.1/ Lịch sử thôn buôn  phương pháp, công cụ thực hiện - xây dựng bản khái quát lược sử thôn buôn được một nhốm hộ nông dân từ 5-7 người thực hiện. Họ là những ngừoi sống lâu năm ở thôn bản, có hiểu biết sâu sắc về địa phương mình. - Địa điểm:tại một nơi do nhóm nông dân tự chọn, khi họ cảm thấy thuận lợ i - Vật liệu: các vật liệu như phấn viết, giấy khổ lớn, bút viết và các vật liệu cần thiết khác  Tiến hành: - Cán bộ PRA giải thích rõ ý nghĩa , mục đích của công cụ - Cán bộ PRA hướng dẫn khùn mô tả lịch sử thông buôn trên mặt đất nơi bản làng và đề nghị họ thực hiện - Nông dân tự tiến hành liệt kê sự kiện, trao đổi, thảo luận, phân tích và đánh giá để đưa ra những thuận lợi , khó khăn và nguyên nhân cảu từng sự kiện chính. - Cán bộ PRA có thể tiến hành phỏng vấn hơạc yêu cầu làm rõ hơn những điểm cần thiết và ghi chép - Cán bộ PRA cùng nông dân chuyễn kết quả vào khổ giấy lớn (có ghi chép bổ sung ý kiến thảo luận)  Kết quả đạt được Thời gian Sự kiện Năm 1997 - Thành lập Bon,có khoảng 200-300 người,trưởng thôn là Điểu Nơi,cuộc sống của bà con rất khó khăn, thiếu lương thực 2 đến 3 tháng
 11. 1 Năm 2000 - Dự án PTD đến với bà con ,giao rừng cho 71 hộ dân, chia làm 8 nhóm, có ban quản lý rừng cộng đồng. Năm 2002 - Cấp sổ đỏ đất rừng cho 8 nhóm hộ dân Năm 2003 - Tách Bon thành Bon 6A và Bon 6B Năm 2004 - Xuất hiện dịch hại lúa, sản xuất chuyễn sang trồng cà phê, điều, mì là chủ yếu. dự án tiên hành khai thác lầm thứ I Năm 2005 - Kết thúc dự án, dư án được giao lại cho tỉnh đak nông.tiến hành tỉa thưa lần 2 Năm 2007 - Công ty Phú Riềng chiếm đất trồng cao su Năm 2009 - Thành lập 2 tổ tuần tra bảo vệ rừng, một tổ 13 người, rừng vẫn bị khai thác trộm nhiều, đời sống cộng đồng vẫn khó khăn Năm 2011 - Ban quan lý có thêm 6 người, đời sống của ngừoi dân vẫn chua được cai thiện nhiều Vấn đề Nguyên nhân Đề xuất Hệ thống cung cấp nước Máy bơm nước bị hỏng Sửa chữa lại máy bơm máy bị hỏng (hơn 4 nước tháng) Thiếu công cụ , máy móc Thiếu vốn Được vay vốn hộ trợ xản xuất nông nghiệp  Nhận xét: - Ta thấy đời sống người dân ở bon Bu Nơr B vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thiếu nguồn nước, lương thực việc canh tác các cây nông nghiệp cũng khó khăn chẳng hạn như trước đây họ có trồng cây lúa nhưng sau đó bị dịch bệnh họ không trồng nữa vì vậy cần quan tâm đến việc trồng hoa màu của người dân để kịp thời phát hiện và ngăn chặn dịch hại với đối với cây trồng.
 12. 1 - Từ tình hình tổng quan của bon Bu Nơr B ta thấy đa số người trong vùng đều canh tác nông nghiệp, các điều kiện tự nhiên , khí hậu, lịch sử đã ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư của Bu Nơr B , ở đây họ thường tập trung xây nhà làm rẫy ở các khu vực ven suối. - Chính sách giao đất giao rừng cho cồng đồng tự quản lý nên các thành viên trong cộng đồng họ đã liên kết với nhau để bảo vệ hỗ trợ nhau trong hoạt đông lâm nghiệp . Đây là phương án quản lý đa dạng, linh hoạt, phong phú vì họ được hưởng lợi trực tiếp từ rừng, bên cạnh đó họ còn có thể trao dồi học hỏi thông tin lẫn nhau hay với cán bộ từ đó ý thức hơn về lâm nghiệp xã hội. Từ đó phổ biến với các bon khuc vực để việc quản lý và giữ rừng được nâng cao hơn - Khu rừng được giao cho cộng đồng bon Bu Nơr B đang được quản lý và sử dụng có hiệu quả cho thấy chính sách đã và đang thực hiện đúng, thực trạng cho thấy ở các khu vực, bon khác chưa áp dụng trong vùng hầu như rừng bị mất. - Việc thành lập ban lâm nghiệp ở bon dưới sự điều hành chuyên môn của kiểm lâm và người trong bon trực tiếp tham gia đã và đang bảo vệ và quản lý rừng tốt, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm - Nhìn chung chính sách đã giúp người dân không những có nhận biết nhất định mà còn làm cho họ thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong hoạt động lâm nghiệp xã hội. Từ đó bà con có thể thực hiện các quyền trên chính mảnh đất của mình ổn định từ bước đi để phát triển trong những năm tiếp theo. 3.2/ Đánh giá mô hình PTD trồng quế theo rạch dưới tán rừng  Giới thiệu mô hình thử nghiệm : Hình ảnh sinh viên đo đạc thực hành trên mô hình quế
 13. 1
 14. 1
 15. 1 Địa điểm: Đội I, bon Buôn Bu Nơr, thời gian trồng: 2003 Trồng thí điểm: 3 hàng Số cây điều tra: 24/36 Mức độ phân cành BQ: Trung bình Tỷ lệ nấm bệnh: 80% Đường kính bình quân: 3.43 cm Chiều cao bình quân: 296 cm  Tình hình lan rộng mô hình ở địa phương : Đây là mô mình thử nghiệm nên tình hình lan rộng ở địa phương là thấp  Đánh giá thành quả của mô hình : Mô hình trên lý thuyết đã thành công, mặc dù vậy việc trồng quế ít được sự quan tâm chăm sóc của người dân và cán bộ chuyên môn nên sinh trưởng và phát triển châm, Cần sự đầu tư về vốn và và khoa học kỹ thuật cũng như đội ngũ chăm sóc để có biện pháp lâu dài nhân rộng mô hình  Nhận xét : Ta thấy việc trồng thử nghiệm quế chưa được thật sự quan tâm đúng mức của nhà nước cũng như người dân địa phương vì vậy mô hình vẫn chưa phù hợp với người dân dịa phương vì vậy cần đưa ra mô hình khác phù hợp hơn 3.3/Đề xuất các hoạt động tiếp theo cho QLRCĐ bon  Cần tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến lâm để hỗ trợ cho đồng bào có điều kiện để phát triển sản xuất, phù hợp với điều kiện địa phương, hoạt động khuyến nông, khuyến lâm cần hỗ trợ kỹ thuật công nghệ cụ thể: Có tổ chức khuyến nông, khuyến lâm đủ năng lực hoạt động thường xuyên tại các thôn, buôn để hướng dẫn đồng bào kỹ thuật trồng chăm sóc các loại cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi. Ngoài việc phổ biến, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, cần chú ý các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế cho các hộ gia đình, cung cấp thông tin về thị trường giá cả để cho các hộ có quyết định chính xác trong sản xuất kinh doanh  Cần đầu tư về nguồn nước, vốn khoa học kỹ thuật để người dân thuận lợi trong việc canh tác nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.
 16. 1  Xây dựng các trung tâm giống để có đội ngũ chuyên nghiên cứu để cung cấp các loại giống, cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên khí hậu của bon  Cần nâng cao công tác quản lý để nhăn chặn các hành vi vi phạm cũng như tuyên truyền cho người dân bản địa hiểu hơn vai trò của mình từ đó có ý thức trách nhiệm hơn.  Nhiều diện tích rừng đã bị mất ,lấn chiếm vì vậy cần tìm loại cây phù hợp đê phục hồi diện tích rừng bị mất  Nghiên cứu xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả.  Sự tham gia của người dân, của cộng đồng là một trong những yếu tố căn bản giúp cho việc quản lý rừng bền vững được tốt hơn. Kinh nghiệm thực tế cho thấy: Cộng đồng là người trực tiếp tác động đến tài nguyên rừng theo hai hướng tích cực và tiêu cực: được hưởng lợi từ rừng đồng thời cũng chịu các tác động do suy thoái rừng. Trong quản lý rừng, cộng đồng là lực lượng trực tiếp quyết định đến việc thành công của bảo vệ và phát triển rừng; là nhân tố ảnh hưởng quan trọng trong tiến trình quản lý rừng bền vững.  Thông thường đào tạo giáo dục quản lý rừng hiện nay chủ yếu thực hiện tại các trường đaị học, chưa quan tâm tới đối tượng cộng đồng - liên quan trực tiếp và chặt chẽ với quản lý rừng bền vững. Vì vậy, thiết lập một hệ thống giáo dục đào tạo đến cộng đồng để nâng cao nhận thức về rừng, môi trường, kỹ năng quản lý rừng cho cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy có hiệu quả tiến trình quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng 4. Bài học từ đợt thực tập 4.1/ Phân tích mối quan hệ và tính lôgic các nội dung đã thực hành  Phân tích mối quan hệ và tính lôgic các nội dung đã thực hành - Các nội dung được thực hiện theo một trình tự logic nhất định và theo một hệ thống nhất. - Mỗi một nội dung tương ứng sẽ có một công cụ áp dụng phù hợp nhằm đem lại hiệu quả thông tin và tìm ra vấn đề một cách chính xác nhất. - Qua mỗi nội dung ứng với mỗi công cụ là thông tin tư liệu phục vụ, bổ trợ cho các nội dung kế tiếp theo, kết quả của các nội dung đó sẽ có ý nghĩa trong suốt quá trình điều tra cho đến kết thúc dự án.
 17. 1 - Các nội dung nối tiếp nhau như một mắt xích không thể tách rời. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của mỗi công cụ ứng với mỗi nội dung. Khi tách rời một công cụ, nội dung nào đó một cách riêng lẻ thì sẽ bị mất đi hiệu quả của công cụ tương ứng là dự án sẽ không còn khả thi như mong đợi. 5. Bài học từ đợt thực tập  Kỹ năng tiếp cận cộng đồng - Trong cụm từ các môn LNXH đã nói lên đối tượng mà ta tiếp cận và hợp tác trong công việc. Tiếp xúc với cộng đồng, lập mối quan hệ, phỏng vấn thông tin, ghi nhận và phản hồi thông tin thực không phải đơn giản. Nhưng không khó khan gì khi cộng đồng hiểu được mục đích, ý nghĩa công việc của ta với cuộc sống của cộng đồng. - Cộng đồng hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống tuy khó khan nhưng họ có tấm lòng nhiệt tình, và tính chân thật mộc mạc. Vì thế khi tiếp xúc với cộng đồng cần phải đến từ tình cảm chân thật, khi đó mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. - Cho nên kỹ năng giao tiếp, lập quan hệ thân thiết với cộng đồng quyết định tính thành công hay thất bại của công việc đang làm.  Các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn học tập được từ thực tế đánh gía và lập kế hoạch các hoạt động phát triển rừng cộng đồng - Trong đợt thực tập này việc sử dụng các công cụ điều tra một cách phù hợp và linh hoạt cho nên chất lượng thông tin cũng như kết quả ghi nhận được rất sát với thực tế của cộng đồng. - Trong quá trình điều tra thực tế việc áp dụng các công cụ PRA thì cần phải phát hiện vấn đề từ cộng đồng, cùng cộng đồng tìm biện pháp giải quyết. Quan trọng là phải biết lắng nghe, tiếp thu các thông tin từ cộng đồng, từ đó tư vấn cho họ những giải pháp có tính khả thi.  Những vấn đề bản thân cần tiếp tục học tập nâng cao, tại sao? (Áp dụng công cụ tiếp cận, giao tiếp, thúc đẩy, đặt câu hỏi….kỹ năng trình bày, phân tích, tổng hợp....) - Trong quá trình áp dụng các công cụ PRA thì khó khăn lớn nhất mà bản thân gặp phải là thúc đẩy và truyền đạt thông tin cho cộng đồng hiểu. Vấn đè này đòi hỏi kỹ năng tổng hợp về kiến thức, khả năng thuyết trình trước đám đông, nắm vững nội dung điều tra để hướng cuộc thảo luận theo một trình tự logic đi sâu vào nội dung, tránh lan man dài dòng. Qua đợt thực tập này bản thân em tự thấy mình cần phải cố gắng hơn trong việc nắm vững nội dung, thúc đẩy và truyền đạt thông tin tới cộng đồng. Làm tốt được vấn đề này sẽ giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành để phục vụ cho việc học tập và công tác sau này  Tính logic của các nội dung đã thực tập như sau:
 18. 1 Thu thập số Lịch sử thôn Sơ đồ Venn Sơ đồ sử liệu thứ cấp buôn về các tổ dụng đất chức của cộng đồng Lập tờ thử Phân tích Ma trận khai Lát cắt nghiệm và SWOT, 5 thác và sử kế hoạch WHY,CIPP dụng LSNG thực hiện của cộng đồng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản