Báo cáo môi trường phát triển phần mềm

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
154
lượt xem
44
download

Báo cáo môi trường phát triển phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đi cùng với sự đi lên ngày của đất nước thì vấn đề đô thị hóa đang ngày là một vấn đề trọng tâm các cơ quan quản lý của thành phố. Đặc biệt là những quận vùng ven có mức độ đô thị hóa đến chóng mặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo môi trường phát triển phần mềm

 1. Báo cáo đồ án môn công cụ và môi trường phát triển phần mềm Đề tài : Quản lý cấp giấy chứng nhận nhà và đất ở Nhóm thực hiên : Đỗ Minh Dũng 03hc026 Phan thị Hạ Đoan 03hc032 Trần Việt Khánh 03hc068 Lê Hoàng Lân 03hc073
 2. I . HỒ SƠ ĐỒ ÁN : 1. Phát biểu bài toán cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở & đất ở Đi cùng với sự đi lên ngày của đất nước thì vấn đề đô thị hoá đang ngày là một vấn đề trọng tâm trong các cơ quan quản lý của thành phố. Đặc biệt là những quận vùng ven có mức độ đô thị hoá đến chóng mặt. Điển hình như ở các quận, theo thống kê kê khai năm 2000, trên địa bàn quận có tổng cộng 75000 căn nhà, chỉ sau 5 năm, số nhà kê khai đã lên đến 83000 căn ( tỉ lệ tăng gần 1600 căn nhà/năm). Sự phát triễn đô thị này dẫn đến công tác quản lý nhà nước theo phương pháp thủ công thì không đáp ứng sự đòi hỏi nhanh chóng của xã hội nói chung và phục vụ trong công cuộc cải cách hành chánh của thành phố nói riêng. Trong tình hình mật độ nhà đất (mua bán, tách nhà, tách thửa..) và dân cư biến động không ngừng, không những công tác quản lý đô thị gặp khó khăn mà còn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các mặt công tác quản lý khác như hoạt động sản xuất kinh doanh , quản lý các đối tượng chính sách , quản lý hộ khẩu…vv. Việc rối loạn số nhà, bất cập trong thông tin quản lý đô thị (nhà cửa tách thửa, buôn bán và biến động cực nhanh (cập nhật thông tin trên bản đồ giấy là một giải phép yếu kém) là một minh chứng cho việc quản lý yếu kém bằng phương pháp thủ công này. Vì vậy, bộ xây dựng đã phê duyệt dự án xây dựng bản đồ địa chính chính quy trên toàn quốc để phục vụ các ngành, cụ thể là ngành địa chính trong công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Ở nước ta , trong những năm gần đây đã ứng dụng hệ thống thông tin trong nhiều lĩnh vực, nhưng hiện khả năng ứng dụng chỉ vào những chương trình chuyên ngành (vd: phân tích khí tượng, thuỷ văn..) mà chưa được đưa vào hệ thống thông tin quản lý cụ thể để cập nhật thông tin một cách đồng bộ, chưa phục vụ thiết thực đặc biệt là hệ thống quản lý nhà đất còn rất yếu kém hiện nay. Hệ thống thông tin quản lý nhà đất hiện tại hiện chưa có hệ thống thật sự tích hợp cơ sở dữ liệu bản đồ nền để quản lý một cách hiệu quả.
 3. Vì lý do đó, việc tin học hóa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý là cần thiết nhằm giải quyết công việc một cách nhanh chóng. II. Các trường hợp sử dụng : 1 Cập nhật biếnđộng giấy chứng nhận 1.1 Tóm tắt Use case này mô tả nhân viên đăng bộ cập nhật hồ sơ các biến động( mua bán , tách thửa, ghép thửa, đang cấp phép xây dựng…) 1.2 Dòng sự kiện 1.2.1 Dòng sự kiện chính 1. Nhập mã số kê khai để truy tìm GCN đã cấp 2. Cập nhật lại nội dung biến động trên GCN 1.2.2 Các dòng sự kiện khác Không có 1.3 Các yêu cầu đặt biệt Không có. 1.4 Điều kiện tiên quyết Nhân viên đăng bộ phải đăng nhập vào hệ thống trước khi use case bắt đầu. 1.5 Post-Conditions Không có. 1.6 Điểm mở rộng Không có. 2 Cấp phép xây dựng 2.1 Tóm tắt Use Case này mô tả việc nhân viên đăng bộ cập nhật hồ sơ cấp phép xây dựng. 2.2 Dòng sự kiện 2.2.1 Dòng sự kiện chính 1. Nhập số kê khai để truy tìm GCN đã cấp 2. Cập nhật nội dung CPXD( cấp phép xây dựng) 2.2.2 Các dòng sự kiện khác 2.3 Các yêu cầu đặt biệt Không có. 2.4 Điều kiện tiên quyết Hồ sơ phải được cấp GCN rồi. 2.5 Post-Conditions Trạng thái của hệ thống không thay đổi sau khi use case này thực hiện.
 4. 2.6 Điểm mở rộng 3 Không c Login (Đăng nhập) 3.1 Tóm tắt Use case này mô tả cách một người dùng đăng nhập vào Hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở & đất ở. 3.2 Dòng sự kiện 3.2.1 Dòng sự kiện chính Use case này bắt đầu khi một actor muốn đăng nhập vào Hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở & đất ở Hệ thống yêu cầu actor nhập tên và mật khẩu. Actor nhập tên và mật khẩu. Hệ thống kiểm chứng tên và mật khẩu được nhập và cho phép actor đăng nhập vào hệ thống. 3.2.2 Các dòng sự kiện khác 3.2.2.1 Tên/Mật khẩu sai Nếu trong Dòng sự kiện chính, actor nhập sai tên hoặc mật khẩu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Actor có thể chọn trở về đầu của Dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ việc đăng nhập, lúc này use case kết thúc. 3.3 Các yêu cầu đặt biệt Không có. 3.4 Điều kiện tiên quyết Không có. 3.5 Post-Conditions Nếu use case thành công, actor lúc này đã đăng nhập vào hệ thống. Nếu không trạng thái hệ thống không thay đổi. 3.6 Điểm mở rộng Không có. 4 Duyệt cấp giấy chứng nhận 4.1 Tóm tắt Use case này mô tả việc cấp GCN, sau khi kiểm tra pháp lý, trình chủ tịch ký duyệt. Nhân viên pháp lý có nhiệm vụ cập nhật số GCN và ngày cấp vào CSDL để đăng bộ. 4.2 Dòng sự kiện 4.2.1 Dòng sự kiện chính 1. Nhân viên thụ lý chọn mã số biên nhận để thực hiện việc cấp GCN
 5. 2. Cập nhật mã số GCN vào hồ sơ 4.2.2 Các dòng sự kiện khác Không có 4.3 Các yêu cầu đặt biệt Không có. 4.4 Điều kiện tiên quyết Cán bộ đào tạo phải đăng nhập vào hệ thống trước khi use case bắt đầu. 4.5 Post-Conditions Nếu use case thành công, thông tin GCN được thêm, cập nhật hoặc xóa khỏi hệ thống. Ngược lại, trạng thái của hệ thống không thay đổi. 4.6 Điểm mở rộng 5 Không có. Ghép thửa 5.1 Tóm tắt Use Case này mô tả việc nhân viên đăng bộ ghép nhiều thửa thành một thửa duy nhất 5.2 Dòng sự kiện 5.2.1 Dòng sự kiện chính 1. Nhập số tờ số thửa thửa gốc cần ghép . Đây là thửa thể hiện thuộc tính vị trí căn nhà mới 2. Cập nhật nội dung ghép thửa 3. Chọn các thửa còn lại Cập nhật các thông tin thửa mới (hợp đồng mua bán, thông tin thửa mới) 5.2.2 Các dòng sự kiện khác 5.3 Các yêu cầu đặt biệt Không có. 5.4 Điều kiện tiên quyết Hồ sơ phải được cấp GCN rồi. 5.5 Post-Conditions Trạng thái của hệ thống không thay đổi sau khi use case này thực hiện. 5.6 Điểm mở rộng Không có.
 6. 6 Kiểm tra bản vẽ 6.1 Tóm tắt Use case này mô tả việc kiểm tra bản vẽ nhà đất. Đây là giai đoạn quan trọng để xác định vị trí nhà. Người kiểm tra bản vẻ nhà đất mà người dân nộp có phù hợp pháp lý không (nhà thuộc diện quy hoạch lộ giới, khu chức năng,…) nếu không phù hợp thì lập công văn trả hồ sơ. 6.2 Dòng sự kiện 6.2.1 Dòng sự kiện chính 1. Nhân viên kỹ thuật chọn mã số biên nhận hồ sơ để kiểm tra. 2. Cập nhật thông tin bản vẻ 3. Cập nhật thông tin hồ sơ (hiệu chỉnh, thêm, xóa, sửa,…) 6.2.2 Các dòng sự kiện khác Không có 6.3 Các yêu cầu đặt biệt Không có. 6.4 Điều kiện tiên quyết Nhân viên kỹ thuật phải đăng nhập vào hệ thống trước khi use case bắt đầu. 6.5 Post-Conditions Không có 6.6 Điểm mở rộng Không có. 7 Use-Case < Kiểm tra pháp lý > 7.1 Tóm tắt Use case này mô tả việc kiểm tra pháp lý nhà đất, cho phép Nhân viên pháp lý tra cứu thông tin căn nhà cần kiểm tra trên CSDL của hệ thống. 7.2 Dòng sự kiện 7.2.1 Dòng sự kiện chính 1. Nhân viên pháp lý chọn số biên nhận để kiểm tra 2. Hồ sơ phải được kiểm tra bản vẽ rồi, không có công văn ngăn chặn, không có công văn trả hồ sơ. 7.2.2 Các dòng sự kiện khác 1. Kiểm tra thông tin pháp lý, cập nhật mã số kê khai, cập nhật các thông tin pháp lý. 2. Nếu hồ sơ hợp lệ, in ấn bộ hồ sơ cấp GCN chuyển chủ tịch ký 3. Nếu hồ sơ không hợp lệ lập công văn trả lại hồ sơ cho dân 7.3 Các yêu cầu đặt biệt Không có.
 7. 7.4 Điều kiện tiên quyết Cán bộ pháp lý phải đăng nhập vào Hệ thống cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở & đất ở để use case này thực hiện 7.5 Post-Conditions Nếu use case thực hiện thành công, quá trình đăng ký sẽ được đóng. Nếu không, trạng thái hệ thống vẫn giữ nguyên không đổi. 7.6 Điểm mở rộng Không có 8 Mua bán toàn phần 8.1 Tóm tắt Use Case này mô tả việc nhân viên đăng bộ cập nhật hồ sơ mua bán toàn phần căn nhà. 8.2 Dòng sự kiện 8.2.1 Dòng sự kiện chính 1. Cập nhật nội dung hợp đồng mua toàn phần 2. Nhập số kê khai để truy tìm GCN đã cấp 3. Cập nhật thông tin GCN( hiệu chỉnh, thêm, xóa, sửa,…..) 8.2.2 Các dòng sự kiện khác 8.3 Các yêu cầu đặt biệt Không có. 8.4 Điều kiện tiên quyết Hồ sơ phải được cấp GCN rồi. 8.5 Post-Conditions Trạng thái của hệ thống không thay đổi sau khi use case này thực hiện. 8.6 Điểm mở rộng Không có. 9 Nhận trả hồ sơ 9.1 Tóm tắt Use case này cho phép nhân viên thụ lý nhận và trả hồ sơ 9.2 Dòng sự kiện 9.2.1 Dòng sự kiện chính 1. Use Case này cho phép nhân viên thụ lý nhận hồ sơ và lập biên nhận, sau đó chuyển qua cho nhân viên pháp lý kiểm tra hồ sơ. 2. Nếu hồ sơ không đạt lập công văn trả hồ sơ 3. Nếu đạt lưu hồ sơ vào CSDL
 8. 9.2.2 Các dòng sự kiện khác Không có 9.3 Các yêu cầu đặt biệt Không có. 9.4 Điều kiện tiên quyết Nhân viên thụ lý phải đăng nhập vào hệ thống trước khi use case bắt đầu. 9.5 Post-Conditions Không có 9.6 Điểm mở rộng Không có. Kiem tra phap ly Cap GCN Dang nhap Bien nhan ho so (from Use Case) (from Use Case) (from Use Case) (from Use Case) Nhan vien thu ly Kiem tra ban ve (from Actor) (from Use Case) Quan ly ngan chan Nhan vien phap ly (from Use Case) (from Actor) Quan ly Tai Khoan Nguoi dung he Nhan vien ky thuat (from Use Case) thong (from Actor) (from Actor) Nhan vien dang bo Mua ban toan phan (from Actor) (from Use Case) Quan tri he thong Cap nhat bien dong GCN Nguoi dan (from Actor) (from Actor) Quan ly CSDL Cap phep xay dung (from Use Case) (from Use Case) (from Use Case) Ghep thua Tach thua Tu Van (from Use Case) (from Use Case) (from Use Case)
 9. III. Sơ đồ sequence và collaboration của dòng sự kiện chính 1. Biên nhận hồ sơ a. Sơ đồ sequence : : : : PHUONG : DUONG : Nhan vien thu ly Man_hinh_chinh Man_hinh_bien_nhan_ho_so Xu_ly_bien_nhan_ho_so 1. // Mo ma hinh Nhan va tra ho so 1.1. //Hien thi ra man hinh Bien nhan ho so 1.1.1. //Lay danh sach phuong 1.1.2. //Hien thi danh sach phuong 2. //Lay danh sach duong 3. //Hien thi danh sach duong 4. //Nhan nut Cap Nhat 4.1. //Kiem tra nguoi dung da nhap hop le chua 4.1.1. //Cap nhat thong tin vao CSDL 5. //Xuat thong tin ho so len luoi 6. //Lay thong tin ho so 7. //Nhan nut Thoat 7.1. //Tro ve man hinh chinh b. Sơ đồ collaboration
 10. 1.1.2. //Hien thi danh sach phuong 1. // Mo ma hinh Nhan va tra ho... 3. //Hien thi danh sach du... : Nhan vien thu ly : Man_hinh_chinh 4. //Nhan nut Cap Nhat 7. //Nhan nut Thoat 1.1. //Hien thi ra man hinh Bien nhan ho... : Man_hinh_bien_nhan_ho_so 1.1.1. //Lay danh sach phuong : PHUONG : DUONG 2. //Lay danh sach duong 4.1. //Kiem tra nguoi dung da nhap hop le chua 7.1. //Tro ve man hinh chinh 5. //Xuat thong tin ho so len l... 6. //Lay thong tin ho so : 4.1.1. //Cap nhat thong tin vao C... Xu_ly_bien_nhan_ho_so 2. Cấp giấy chứng nhận : Sơ đồ sequence
 11. : : : : Nhan vien thu ly Man_hinh_chinh Man_hinh_Cap_GCN Xu_ly_Cap_GCN 1. //Mo man hinh Cap GCN 1.1. //Hien thi man hinh cap GCN 1.1.1. //Kiem tra so bien nhan 1.1.1.1. Laysobiennhan(String) 1.1.2. //Hien thi thong tin GCN 1.1.3. //Nhan nut Cap Nhat 1.1.3.1. //Ghi vao GCN Sơ đồ collaboration 1.1.2. //Hien thi thong tin GCN 1. //Mo man hinh Cap GCN : Nhan vien thu ly 1.1. //Hien thi man hinh cap GCN : Man_... : Man_hinh_chinh 1.1.1. //Kiem tra so bien nhan 1.1.3. //Nhan nut Cap Nhat 1.1.3.1. //Ghi vao GCN : 1.1.1.1. Laysobiennhan(String) Xu_l... 3. Đăng nhập Sơ đồ sequence
 12. : : : : NHANVIEN : Nguoi dung he Man_hinh_chinh Man_hinh_dang_nhap Kiem_tra_dang_nhap_ thong 1. //Mo man hinh dang nhap 1.1. //Hien thi man hinh dang nhap 2. DangNhap_Click() 2.1. Kiemtradangnhap(String,String) 2.1.1. LaythongtinNV(String) 2.1.2. Kiemtramatkhau() 2.1.3. //Bao dang nhap thanh cong Sơ đồ collaboration 2. DangNhap_Click() : Man_... : NHA... : Nguoi dung he thong 1.1. //Hien thi man hinh dang n... 1. //Mo man hinh dang n... 2.1. Kiemtradangnhap(String,Stri... 2.1.1. LaythongtinNV(String) : 2.1.2. Kiemtramatkhau() Man_... 2.1.3. //Bao dang nhap thanh c... : Kiem_... 4. Kiểm tra pháp lý Sơ đồ sequence
 13. : : : : PHAPLY : Nhan vien phap ly Man_hinh_chinh Man_hinh_kiem_tra_phap_ly Kiem_tra_xu_ly_phap_ly 1. //Mo man hinh kiem tra phap ly 1.1. //Hien thi man hinh kiem tra phap ly 1.1.1. //Kiem tra ma ho so 1.1.2. //Hien thi thong tin ho so 1.1.3. //Nhan nut Cap Nhat 1.1.3.1. //Ghi vao CSDL PHAPLY Sơ đồ collaboration 1. //Mo man hinh kiem tra phap... : Man_hinh_chinh : Nhan vien phap ly 1.1.2. //Hien thi thong tin ho... 1.1. //Hien thi man hinh kiem tra phap... : Man_... 1.1.1. //Kiem tra ma ho so 1.1.3. //Nhan nut Cap Nhat : 1.1.3.1. //Ghi vao CSDL PHAPLY Kiem_... : PHAPLY IV. Thiết kế màn hình giao diện : 1. Màn hình chính :
 14. 2. Màn hình biên nhận hồ sơ
 15. 3. M àn h ình ki ểm tra ph áp l ý
 16. 4. M àn h ình c ấp gi ấy ch ứng nh ận V. Báo cáo kiểm tra chương trình 1 Test Màn hình chính MHC1: Mô tá
 17. Sau khi đăng nhập chương trình lai cho đăng nhập tiếp. Các bước test: - Nhấn vào nút đăng nhập - Chương trình hiển thị màn hình đăng nhập. - Người dùng nhập tên và mật khẩu. - Click “ Dang nhap” - Chương trình lại cho đăng nhập tiếp. Ngay test: 30/05/2005 Người test: Đoan 2 Test Usecase lap bien nhan Ho So. NHS1 Mô tả Màn hình không đúng với thiết kế( tham khảo Use case 7 ). Các bước test: 1. Chon " Bien nhan ho so " từ màn hình chính.
 18. Ngay test: 15/06/2005 Người test: Đoan NHS2 Mô tả: Mã hồ sơ chương trình không tự đông cập nhật. Ngày biên nhận chương trình không tự động cập nhật. Số biên nhận chương trình không tự động cập nhật. Các bước test: 2. Chon " Bien nhan ho so " từ màn hình chính.
 19. Ngày test:15/06/2005 Người test: Đoan. NHS3 Mô tả: Cập nhật một hồ sơ mới với đầy đủ thông tin đúng. Các bước test: - Nhập số nhà, chọn đường , nhập mã thửa, chọn phường, nhập tổ, nhập họ tên, nhập số CMND. - Nhấn nút cập nhật.
 20. Ngày test: 19/06/2005 Người test: Đoan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản