BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ KĨ THUẬT

Chia sẻ: Nguyen Thanh Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
157
lượt xem
41
download

BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ KĨ THUẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay nguồn nhiên liệu từ tự nhiên đang dần khan hiếm và trở nên đắc đỏ. Vì thế, người dân có xu hướng sử dụng nguồn nhiên liệu khác nhưng vẫn đảm bảo sự cháy và giá cả hợp lý.Trong đó, than tổ ong là một đại diện. Các quán ăn và một số hộ gia đình đang sử dụng than tổ ong là nguồn chất đốt chính vì giá rẻ và duy trì sự cháy lâu (# 3:4 giờ). Nhưng việc sản xuất than chủ yếu bằng phương pháp thủ công vừa tốn nhân công vừa cho năng suất không cao.Vì thế không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ KĨ THUẬT

  1. Báo cáo môn học thiết kế kĩ thuật I - NHU CẦU Hiện nay nguồn nhiên liệu từ tự nhiên đang dần khan hiếm và trở nên đắc đỏ. Vì thế, người dân có xu hướng sử dụng nguồn nhiên liệu khác nhưng vẫn đảm bảo sự cháy và giá cả hợp lý.Trong đó, than tổ ong là một đại diện. Các quán ăn và một số hộ gia đình đang sử dụng than tổ ong là nguồn chất đốt chính vì giá rẻ và duy trì sự cháy lâu (# 3:4 giờ). Nhưng việc sản xuất than chủ yếu bằng phương pháp thủ công vừa tốn nhân công vừa cho năng suất không cao.Vì thế không đảm bảo được nguồn cung . II - MỤC TIÊU Cơ giới hóa khâu sản xuất than tổ ong III - BẢNG YÊU CẦU Từ mục tiêu đã được định nghĩa ở trên, bảng tóm tắt về yêu cầu được lập ra với các tiêu chí mà sản phẩm phải tuân theo Bảng yêu cầu gồm các tiêu chí sau: Năng suất 600v/g Áp lực nén đủ để tạo ra thành phẩm Chịu được tác dụng của các chất hóa học có trong hỗn hợp Chịu được lực sinh ra khi máy hoạt động. Vận hành đơn giản, an toàn Dễ tháo lắp, bảo dưỡng Kết cấu đơn giản, tối ưu hóa kích thước trọng lượng è giá thành thấp Sản phẩm phải đảm bảo: Về hình dáng: hình trụ tròn. Về kích thước: cao: 84mm, rộng: 115mm, gồm 19 lỗ ∅ 14mm IV - CHỨC NĂNG Chức năng của một sản phẩm kỹ thuật là cách xử lý hay các hành động nhằm đạt mục tiêu đã đề ra, tìm ra chức năng giúp ta nhìn một cách tổng quát về sản phẩm Điều kiện đầu Chức năng Điều kiện cuối Định hỗn hợp Than tổ ong thành phẩm (chiều Trộn hỗn hợp Hỗn hợp chất kết dính và than cao:84mm; rộng:115mm;gồm 19 lỗ Tạo hình ɸ14) Sấy than Trang 1
  2. Báo cáo môn học thiết kế kĩ thuật V - SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG Định hỗn hợp Trộn hỗn hợp Tạo hình Sấy than Nén hỗn hợp Tạo lỗ Cắt than Thoát sản phẩm VI - BIẾN ĐỔI SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG Phần tạo hình Nén hỗn hợp è tạo lỗ è cắt hỗn hợp Nén hỗn hợp è cắt hỗn hợpè tạo lỗ Nén hỗn hợp Cắt hỗn hợp Tạo lỗ Phần sấy than Sấy than è thoát sản phẩm thoát sản phẩm è sấy than Trang 2
  3. Báo cáo môn học thiết kế kĩ thuật VII - BIỂU ĐỒ HÌNH THÁI Nguyên lí hoạt động STT Chức năng 1 2 3 4 1 Định hỗn hợp Cân đong 2 Trộn hỗn hợp Trục vít Tay Cánh quạt Bánh lồng 3 Chuyển hỗn hợp Tay Băng tải Gàu múc Máng dẫn 4 Nén hỗn hợp Trục vít Pittông Bánh răng 5 Tạo lỗ Khôn Mũi khoan Đục Dập 6 Cắt than Dao xoay Dao tịnh tiến C ưa 7 Sấy than Phơi nắng Thổi hơi nóng Điện trở gia nhiệt 8 Thoát sản phẩm Băng tải Thùng hứng VIII - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG Cấu trúc A: cânè Trục vít è băng tải è trục vít è khuôn è dao tịnh tiến è thổi hơi nóng è thùng hứng Cấu trúc B: đong è cánh quạt è băng tải è pittông è dập è dao tịnh tiến è điện trở gia nhiệt è băng tải Cấu Trúc C: cân è Trục vít è Máng dẫn è trục vít è khuôn è dao tịnh tiến è thổi hơi nóngè băng tải Cấu trúc D: đong è bánh lồng è gàu múc è trục vít è khuôn è dao tịnh tiến è thổi hơi nóng è băng tải Trang 3
  4. Báo cáo môn học thiết kế kĩ thuật IX - BẢNG HỆ SỐ GIA TRỌNG Yêu cầu So sánh với Tổng Hạn Năng Áp Tạo Vận Dễ Kết cấu Chịu suất lực hình hành tháo máy đơn được lực 600 nén trụ đơn lắp giản,gọn tác động viên/giờ đủ tròn giản,an bảo , chi phí củ a lớn toàn dưỡng thấp. nguyên liệu Năng suất 600 __ 1 1 1 0 1 1 5 2 viên/giờ Áp lực nén đủ 0 __ 1 1 0 0 1 3 4 lớn Tạo hình trụ 0 1 __ 1 1 0 1 4 3 tròn Vận hành đơn 1 0 0 __ 0 0 1 2 5 giản,an toàn Dễ tháo lắp 1 1 0 1 __ 0 1 4 3 bảo dưỡng Kết cấu máy đơn giản,gọn, 1 1 0 1 1 __ 1 5 2 chi phí thấp. Chịu được lực tác động của 0 0 0 1 0 0 __ 1 6 nguyên liệu Trang 4
  5. Báo cáo môn học thiết kế kĩ thuật X - BẢNG LỰA CHỌN Yêu cầu Hệ Các cấu trúc số A B C D Lý tưởng Năng suất 600 viên/giờ 3 1 (3) 3 (9) 4 (12) 1 (3) 4 (12) Áp lực nén đủ lớn 2 3 (6) 4 (8) 3 (6) 3 (6) 4 (8) Tạo hình trụ tròn 2 3 (6) 3 (6) 3 (6) 3 (6) 4 (8) Vận hành đơn giản,an 1 2 2 4 1 4 toàn Dễ tháo lắp bảo dưỡng 2 2 (4) 1 (2) 3 (6) 1 (2) 4 (8) Kết cấu máy đơn 3 3 (9) 2 (6) 2 (6) 2 (6) 4 (12) giản,gọn, chi phí thấp. Chịu được lực tác động 1 3 3 3 3 4 của nguyên liệu Tổng 17 (33) 18 (36) 22 (43) 14 (27) 28 (56) XI - ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC Qua bảng lựa chọn A,B,C,D ta chọn ra cấu trúc C, vì cấu trúc C có số điểm cao nhất Cấu Trúc C: cân è Trục vít è băng tải è trục vít è khuôn è dao tịnh tiến è thổi hơi nóng è băng tải Trang 5
  6. Báo cáo môn học thiết kế kĩ thuật XII - CẤU TRÚC MÁY Khâu nạp liệu và nén cắt liệu Trang 6
  7. Báo cáo môn học thiết kế kĩ thuật Khâu sấy than sau khi đã ép và cắt Trang 7
Đồng bộ tài khoản