Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Pháp điển hoá, kiểm soát, châu Âu hoá: hiện trạng của Luật hành chính Đức "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

53
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật hành chính Đức đang trong quá trình soạn thảo, chưa hoàn tất và có thể là công trình không thể hoàn tất. Mục đích của công trình này là chấn chỉnh lại những yêu cầu cơ bản của công lí (như đối xử công bằng và đáng tin cậy) trước những nhu cầu tương ứng của xã hội trong thế giới đang đổi thay nhanh chóng. Để mô tả và tóm tắt hiện trạng của luật hành chính Đức, tác giả bài viết xem xét kĩ lưỡng ba vấn đề mấu chốt sau: trạng thái pháp điển hoá luật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Pháp điển hoá, kiểm soát, châu Âu hoá: hiện trạng của Luật hành chính Đức "

  1. Tìm hiểu hệ thống pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức GS.TS. Franz Reimer * uật hành chính Đức đang trong quá nghề kinh doanh thời Phổ năm 1849), hay L trình soạn thảo, chưa hoàn tất và có thể là công trình không thể hoàn tất. Mục đích Luật an sinh xã hội (ví dụ: Luật Bảo hiểm sức khoẻ, 1883). Các văn bản trong lĩnh vực của công trình này là chấn chỉnh lại những luật hành chính nội dung đã không ngừng yêu cầu cơ bản của công lí (như đối xử công được ban hành kể từ đó. Trong số những lĩnh bằng và đáng tin cậy) trước những nhu cầu vực quan trọng nhất đã nổi lên luật môi tương ứng của xã hội trong thế giới đang đổi trường - gốc gác chỉ là phần nhỏ của luật thay nhanh chóng. Để mô tả và tóm tắt hiện kinh doanh (Điều 16 và các điều tiếp theo của trạng của luật hành chính Đức, tác giả bài viết Luật hành nghề kinh doanh) nhưng đã phát xem xét kĩ lưỡng ba vấn đề mấu chốt sau: triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới trạng thái pháp điển hoá luật hành chính; cách lần thứ II và giành được vị trí như là lĩnh vực thức và mức độ kiểm soát, đặc biệt là giám pháp luật độc lập. Có thể kể tới một số đạo sát hành vi của các cơ quan công quyền; ảnh luật về môi trường như: Luật nước tiêu dùng hưởng của tiến trình hội nhập với châu Âu năm 1957, Luật khí sạch Liên bang năm 1974 đối với pháp điển hoá luật hành chính. và Luật bảo vệ đất Liên bang năm 1998.(1) 1. Pháp điển hoá Lĩnh vực mới của luật hành chính của Đức là Bước vào thế kỉ XXI, luật hành chính luật thông tin, dựa trên những đạo luật như Đức đã được pháp điển hoá cao độ. Nhiều Luật tự do thông tin Liên bang năm 2005...(2) quy định (thường là rất chi tiết) đã được thể Chắc chắn rằng những đạo luật này là một hiện trong các luật và các văn bản hướng dẫn phần của quá trình pháp điển hoá theo nghĩa thi hành như sự biểu hiện trên thực tế rằng rộng hơn, đặt ra những quy tắc có chọn lọc Nghị viện rất cương quyết chỉ đạo cơ quan để điều chỉnh những vấn đề đặc thù trong hành pháp và đồng thời sử dụng đặc quyền lĩnh vực đặc biệt của đời sống xã hội. của mình đối với cơ quan tư pháp. Nếu mọi kỉ nguyên đều được phản ánh Quá trình pháp điển hoá luật hành chính trong luật và các văn bản dưới luật, thể hiện vẫn chưa phải là quá trình "tự nhiên" hoặc những khúc mắc và nhu cầu tương ứng của vững chắc, quá trình này đã diễn ra trên ba từng thời đại, chúng ta có thể theo sát những lĩnh vực sau: thay đổi từ xã hội công nghiệp tới xã hội Lĩnh vực thứ nhất của luật hành chính dịch vụ hoặc thậm chí xã hội thông tin khi đang được pháp điển hoá ở Đức là luật nội đọc những văn bản pháp luật đó.(3) Sự lớn dung, như Luật hành nghề kinh doanh ban * Trường Đại học Tổng hợp Giessen hành từ giữa thế kỉ XIX (ví dụ: Luật hành Cộng hoà Liên bang Đức TẠP CHÍ LUẬT HỌC - ĐẶC SAN 9/2011 3
  2. Tìm hiểu hệ thống pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức mạnh và tính tách biệt của pháp luật hành này (chứa đựng những quy định cụ thể hoá chính Đức đã tạo ra con đường nhỏ đi tới xã những quy định của các luật này) lại được tìm hội phức tạp hơn bao giờ hết và tính phức tạp thấy trong các văn bản pháp luật do cơ quan của pháp luật hành chính - dự định là giải hành pháp ban hành mà theo truyền thống của pháp cho những khúc mắc của xã hội - ở vào Đức, không thể trở thành một phần của bộ luật thời gian chính bản thân những giải pháp này do vị trí thấp hơn trong thứ bậc của các quy lại trở thành khúc mắc mới của xã hội. Những phạm pháp luật.(6) Hơn nữa, các bộ luật đã (và con số tuyệt đối về luật, chưa kể tới tầm cỡ vẫn đang tiếp tục) được sửa đổi, cùng chia sẻ tương ứng của chúng là thách thức đối với tất số phận này với rất nhiều các quy phạm luật cả các thành tố của hệ thống pháp luật. (4) hành chính nói chung, đặc biệt những quy Như một sự phản ứng, giới nghiên cứu phạm liên quan tới tài chính (như các đạo luật khoa học và (đôi khi) các nhà làm luật đã cố thuế) và những luật được ban hành nhằm thực gắng hợp nhất hàng loạt các văn bản pháp luật thi các chỉ thị của Liên minh châu Âu. trong các lĩnh vực pháp luật khác nhau bằng Lĩnh vực thứ hai của luật hành chính cần cách soạn thảo hoặc sáng tạo ra những bộ luật. được pháp điển hoá là luật toà án hành chính Những bộ luật tư nổi tiếng (như Bộ luật dân sự (law of the administrative courts), bao gồm Pháp, Bộ luật dân sự Áo và Bộ luật dân sự cả quy định của Luật tố tụng hành chính. Đức) được xem như những hình mẫu cho ý Luật có liên quan (Luật toà án hành chính) tưởng pháp điển hoá này theo nghĩa hẹp hơn. có hiệu lực từ ngày 01/01/1960 và đã bị sửa Ví dụ rõ nhất về luật hành chính là Bộ luật an đổi rất ít so với việc pháp điển hoá luật nội sinh xã hội (Social Security Code) bao gồm dung; những tư tưởng chỉ đạo của Bộ luật sẽ mười một quyển (quy định về luật dịch vụ xã được bàn luận riêng ở phần sau. hội, luật thất nghiệp, luật bảo hiểm y tế…). Lĩnh vực cuối cùng của luật hành chính Những bộ luật lớn gần đây nhất là Dự thảo Bộ đã đạt tới trạng thái pháp điển hoá ở Đức là luật môi trường (phần I), vẫn chưa được hoàn luật thủ tục hành chính. Đó là những quy tất do những tranh cãi về phương diện chính trị phạm pháp luật quy định về thủ tục hoạt và vì vậy tương lai của Bộ luật vẫn chưa rõ động của các cơ quan có thẩm quyền của nhà ràng.(5) Trong bất kì trường hợp nào, ngược lại nước và của chính quyền địa phương (khác với những hi vọng về pháp điển hoá theo nghĩa với toà án hành chính). Các luật tương ứng - hẹp, những bộ luật lớn trong hệ thống pháp hầu như giống nhau ở cả cấp liên bang và luật Đức đã không minh chứng được là pháo cấp bang - phát sinh hiệu lực từ năm 1977 và đài bảo vệ tính đáng tin cậy của pháp luật bởi chủ yếu pháp điển hoá các phán quyết trước lẽ chúng thường thiếu minh bạch và thiếu tính đây của toà án hành chính.(7) Những văn bản liên tục: Các bộ luật của Đức chỉ bao gồm pháp luật này chỉ có thể áp dụng như những những văn bản luật theo đúng nghĩa luật do văn bản mang tính chất phụ trợ, có nghĩa là Nghị viện ban hành, trong khi đó những văn chừng nào các văn bản pháp luật khác không bản quan trọng hướng dẫn thi hành những luật quy định thì những quy định có liên quan 4 TẠP CHÍ LUẬT HỌC - ĐẶC SAN 9/2011
  3. Tìm hiểu hệ thống pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức trong những văn bản pháp luật này mới được 2. Kiểm soát và sự bảo vệ bằng pháp luật viện dẫn và áp dụng. Trong số các quy phạm Hệ thống dày đặc các quy phạm pháp quan trọng của những văn bản này có thể kể luật được pháp điển hoá như đã mô tả ở trên đến những quy định về các hành vi hợp pháp vận hành đồng thời như chỉ dẫn cho quản lí khác nhau mà các cơ quan công quyền được hành chính và như chuẩn mực kiểm soát đối phép tiến hành. Luật thủ tục hành chính điều với các toà án hành chính, làm cho dự định chỉnh hai loại hành vi: điều chỉnh của Nghị viện được thực thi hiệu - Ban hành văn bản hành chính: gồm các quả hơn. Trong khi đã từ lâu và ngay cả hiện quyết định hành chính do cơ quan quản lí nhà nay vẫn có nhiều biện pháp nội tại để phản nước hữu quan ban hành(8) (tương phản với đối các quyết định của các cơ quan có thẩm biện pháp giản đơn do cơ quan này tiến hành); quyền của nhà nước và của địa phương như - Giao kết "hợp đồng hành chính": gồm đơn khiếu nại và khiếu kiện (hoặc phản đối, những hợp đồng ràng buộc giữa cơ quan nhà ngày nay được quy định trong Điều 68 Luật nước có thẩm quyền và công dân hoặc giữa toà án hành chính)(11) thì giám sát hành vi của hai (hay nhiều hơn hai) cơ quan nhà nước có các cơ quan công quyền với nội dung xem xét thẩm quyền.(9) tỉ mỉ của toà án độc lập chuyên giải quyết Những hành vi hành chính khác (những những vấn đề thuộc luật hành chính, đã phát loại hoặc mô hình khác của thủ tục hành triển một cách chậm chạp ở Đức từ năm 1863 chính) hoặc chưa được giải thích rõ ràng hoặc (với những tốc độ rất khác nhau ở các bang trái lại, chưa bị Luật thủ tục hành chính bãi bỏ. của Đức). Đi tiên phong trong hoạt động Điều này thể hiện một cách rõ nét sự thiếu giám sát hành vi của các cơ quan công quyền hoàn chỉnh của bộ luật, giả thiết rằng cũng như phải kể đến Bang South - Western của Badenia mọi bộ luật, sự thiếu hoàn chỉnh là thuộc tính cũng như là Prussia.(12) Loại kiểm soát này đã vốn có của mỗi đạo luật và đi ngược lại tham được minh chứng là biện pháp bảo vệ hiệu vọng của bất kì công cuộc pháp điển hoá nào. quả việc thực thi các quyết định của nghị viện Bất kể những thách thức đó, sự thiếu hoàn và đã lan rộng trên toàn nước Đức. chỉnh của các bộ luật, sự gia tăng của các quy Hai đặc điểm chính của hệ thống giám phạm pháp luật do cơ quan hành pháp ban sát hành vi của các cơ quan công quyền do hành, sự thay đổi nhanh chóng của pháp luật, các toà án chuyên biệt tiến hành ở Đức cần sự châu Âu hoá (bàn luận ở phần dưới đây), ý được đề cập ở đây: tưởng về pháp điển hoá vẫn hết sức sống Một là: sau khi trải qua chủ nghĩa phát-xít động ở Đức và người ta đã cho rằng thực tiễn và Chiến tranh thế giới lần thứ II, những rõ ràng của các cuộc thảo luận về pháp điển người soạn thảo Hiến pháp Bonn (Luật cơ bản) hoá và các bộ luật đang được soạn thảo đã đã quyết định trao quyền giám sát hành vi của ảnh hưởng có lợi đối với trạng thái của hệ cơ quan công quyền cho mọi người tại khoản thống pháp luật, đóng góp cho việc hiểu biết 4 Điều 19.(13) Quyền năng này không chỉ bị thấu đáo hơn về pháp luật cũng như là cho sự giới hạn trong việc xem xét tỉ mỉ các quyết hoàn thiện pháp luật thành văn.(10) định hành chính theo nghĩa hẹp mà còn vươn TẠP CHÍ LUẬT HỌC - ĐẶC SAN 9/2011 5
  4. Tìm hiểu hệ thống pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức tới tất cả các hành vi của khối hành pháp bất khuyến khích) khối hành pháp chứ không cản kể hình thức thực hiện hành vi này. Sự đảm trở công việc của cơ quan này. Toà án hành bảo hiến định này được cụ thể hoá trong chính đã thực sự giành được uy tín cao ở Đức, khoản 1 Điều 40 Luật toà án hành chính năm đóng góp cho sự thịnh vượng chung với nhiệm 1960 (được gọi là "điều khoản chung").(14) vụ và bí quyết tư pháp đặc thù của mình. Hai là: sự đảm bảo hiến định đối với việc 3. Châu Âu hoá giám sát hành vi của các cơ quan công quyền Ngay từ đầu năm 1957, ở châu Âu, theo khoản 4 Điều 19 Luật cơ bản chấp nhận những biện pháp kinh tế và pháp lí đã được yêu cầu về quyền khởi kiện đã và vẫn là phần áp dụng để giải hoà những quốc gia thù địch quan trọng của hệ thống giám sát hành vi của trong Chiến tranh thế giới lần thứ II. Những các cơ quan công quyền ở Đức. Theo nguyên biện pháp này đã và vẫn tiếp tục ảnh hưởng tắc chung, không ai có thể đưa đơn khởi kiện cơ sâu sắc tới hệ thống pháp luật Đức. Sẽ không quan công quyền chỉ vì hành vi bất hợp pháp quá phóng đại khi nói rằng trong suốt năm của cơ quan đó mà phải chỉ ra rằng quyền lợi thập kỉ vừa qua, luật hành chính của Đức đã của mình - cái được gọi là quyền chủ quan theo trải qua quá trình tiến hoá chẳng khác gì pháp luật công có thể bị xâm hại do hành vi bất cuộc cách mạng thực sự. Ảnh hưởng của cả hợp pháp này. Đó là trong trường hợp các quy các hiệp ước của châu Âu và cả "các văn bản phạm pháp luật hành chính có liên quan không pháp luật thứ cấp" ("secondary legislation") - ảnh hưởng tới toàn bộ công chúng mà chỉ ảnh gồm các quy chế và chỉ thị của Liên minh hưởng bất lợi tới nhóm người xác định, trong châu Âu - hết sức rộng lớn: Không chỉ có rất đó có bị đơn. Yêu cầu này được quy định tại nhiều quy chế của châu Âu có thể áp dụng khoản 2 Điều 42 và khoản 2 Điều 47 Luật toà án trực tiếp ở Đức mà còn có vô số các đạo luật hành chính năm 1960.(15) Theo thời gian, một do Nghị viện ban hành chỉ để thi hành các vài ngoại lệ đã được bổ sung vào quy tắc này, chỉ thị của châu Âu (xem Điều 288 Hiệp ước thừa nhận các hiệp hội (như một số loại tổ chức về thực hiện chức năng của Liên minh châu phi chính phủ nhất định) được khởi kiện trước Âu). Mặc dù còn là con số đang được bàn toà án hành chính, ví dụ trong lĩnh vực luật môi luận và tranh cãi, có tới 80% các quy phạm trường. Tuy nhiên, nguyên tắc quyền khiếu kiện pháp luật trong lĩnh vực pháp luật kinh tế và là đặc điểm cơ bản của hệ thống các giải pháp môi trường được cho là bị luật của Liên minh theo luật hành chính của Đức, có tầm quan châu Âu chi phối.(16) Hơn nữa, trong trường trọng đặc biệt trong những trường hợp những hợp có sự khác nhau giữa luật quốc gia và vụ việc liên quan tới nhiều bên như trong lĩnh luật của Liên minh châu Âu, luật của Liên vực pháp luật kinh tế và pháp luật môi trường. minh châu Âu "sẽ được ưu tiên áp dụng", Những yếu tố này (và những quy định điều đó có nghĩa là các quy định của pháp tương tự) cố gắng bảo vệ sự cân bằng giữa luật quốc gia không thể áp dụng trong những việc đưa ra những biện pháp hiệu quả cho trường hợp này. Ngoài ra, trong tất cả các công dân, giúp thực thi những dự định điều trường hợp liên quan, luật của Đức phải được chỉnh của nghị viện và kiểm soát (cũng như giải thích phù hợp với luật của Liên minh 6 TẠP CHÍ LUẬT HỌC - ĐẶC SAN 9/2011
  5. Tìm hiểu hệ thống pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức châu Âu. Điều này ngụ ý rằng thẩm quyền châu Âu về quyền con người bị xâm phạm. của Toà án châu Âu ở Luxemburg hết sức Mặc dù Hiến pháp Đức cũng thừa nhận danh quan trọng đối với hệ thống pháp luật Đức. (17) sách dài các quyền cơ bản, Công ước nói trên Hiện tại, trật tự pháp lí của châu Âu và và Toà án ở Strasbourge đã và đang nhiều lần của các nước thành viên làm hình thành nên chứng minh rằng việc khiếu kiện khi quyền trật tự pháp lí chung, mới và không thể chia hiến định của công dân bị xâm hại thuộc thẩm cắt (theo nhận định của Joseph H. H. Weiler) quyền của toà án; bằng cách đó toà đã hoàn dựa trên nguyên tắc "sự khoan dung của hiến tất việc bảo vệ các quyền hiến định của công pháp" (constitutional tolerance).(18) Vì vậy, dân Đức, ví dụ trong những trường hợp thủ trật tự này là quá trình tiếp diễn của việc học tục tố tụng tại các toà án Đức kéo dài thái quá. hỏi lẫn nhau, được hỗ trợ bằng phương tiện Luật hành chính Đức là công trình vẫn kĩ thuật như cơ sở dữ liệu Eur-Lex (cả pháp đang trong quá trình soạn thảo, vì vậy khó có luật thành văn và án lệ của các toà án ở châu thể đưa ra kết luận giản đơn để tóm tắt Âu có thể tiếp cận dễ dàng qua internet bằng những đặc điểm nhất định của lĩnh vực luật phần lớn ngôn ngữ của 27 nước thành viên, công đặc biệt năng động này ở Đức. Lí do ít xem: http://eur-lex.europa.eu). Tuy nhiên, áp ra cũng gồm ba phần: Pháp điển hoá vẫn còn dụng pháp luật, thậm chí trong phạm vi nước là dự án chưa hoàn tất mặc dù số lượng luật Đức đã trở nên khó khăn hơn một cách đáng vẫn tiếp tục tăng; biện pháp giám sát hành vi kể trong khuôn khổ hệ thống pháp luật của các cơ quan công quyền phải được tiếp chung này, không chỉ vì sự trộn lẫn của các tục chấn chỉnh; châu Âu hoá đòi hỏi những truyền thống pháp luật khác nhau mà còn vì nỗ lực học hỏi thường xuyên ở cả cấp độ các các quy chế và chỉ thị của châu Âu hết sức nước thành viên cũng như ở cấp độ châu Âu phong phú và thiếu trạng thái pháp điển hoá (và ở đây lại một lần nữa chứng kiến sự gia ở mức độ mong muốn, ít ra cũng là theo tăng liên tục về số lượng văn bản pháp luật). quan điểm của người Đức). Nói cách khác, Trong số các khúc mắc thường gặp phải kể cả các nước thành viên và cả Liên minh châu đến tính phức tạp của xã hội được phản ánh Âu vẫn đang trên con đường đi tới trật tự trong tính phức tạp (và bản chất tạm thời) pháp lí được củng cố mà ở đó tính công của pháp luật hành chính đương thời của bằng, hiệu quả và đáng tin cậy cùng tồn tại. Đức - những vấn đề có thể trở thành những Nên lưu ý rằng châu Âu theo nghĩa pháp chủ đề cho cuộc đối thoại pháp lí tiếp diễn lí không thể đồng nhất với Liên minh châu và thành công giữa Việt Nam và Đức./. Âu (mặc dù Liên minh châu Âu chắc chắn là (Ng-êi dÞch: TS. NGUYÔN THÞ ¸NH V¢N) cơ quan làm luật tích cực nhất và quan trọng nhất ở châu Âu). Bức tranh sẽ trở nên khiếm (1).Xem: Michael Kloepfer, Umweltrecht (Luật môi trường), xuất bản lần thứ ba, 2004, tr. 89 - 107. khuyết nếu không đề cập Toà án nhân quyền (2).Xem: bản dịch tiếng Anh tại: http://www.gesetze- châu Âu (toạ lạc tại Strasbourg) có thể được im-internet.de/englisch_ifg/index.html. Luật Liên bang thỉnh cầu bởi các cá nhân khi họ nhận thấy Đức có thể xem và truy cập tại http://www.gesetze- một trong những sự bảo đảm theo Công ước im-internet.de/aktuell.html TẠP CHÍ LUẬT HỌC - ĐẶC SAN 9/2011 7
  6. Tìm hiểu hệ thống pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức (3).Xem: Michael Kloepfer, Informationsrecht (Luật trừ khi luật cho phép xem xét lại; hoặc 2) Có thông thông tin), 2002, tr. 1 - 23. báo giải quyết hoặc quyết định phản đối thể hiện sự (4).Xem: Franz Reimer, Das Parlamentsgesetz als bất bình lần đầu tiên”. Steuerungsmittel und Kontrollmaβstab (Luật của (12).Xem: Friedhelm Hufen, Verwaltungsprozessrecht Nghị viện như công cụ và chuẩn mực để giám sát (Thủ tục tố tụng tại toà án hành chính), xuất bản lần hành vi của cơ quan công quyền), trong: Hoffmann- thứ 8, 2011, § 2 (tr. 23 - 26). Riem/Schmidt-Aβmann/Voβikuhle (eds), Grundlagen (13). Theo quy định này: “Nếu bất k ì quyền nào của des Verwaltungsrechts (Những vấn đề cơ bản của luật con người bị vi phạm bởi một cơ quan công quyền, hành chính), vol. 1, 2006, Điều 9 no. 98 – 101. người đó có thể khiếu kiện tới toà án. Nếu không có (5).Xem: Reiner Schmidt/Wolfgang Kahl, Umweltrecht một toà án có thẩm quyền nào khác được thành lập, (Luật môi trường), xuất bản lần thứ 8, 2010, tr. 2 - 9. người đó sẽ khiếu kiện tới toà án có thẩm quyền chung. (6).Xem: Maurer, Allgemernes Verwaltungsrecht, (Phần Câu thứ hai của đoạn (2) của Điều 10 sẽ không bị chung của luật hành chính), xuất bản lần thứ 17, ảnh hưởng bởi đoạn này”. 2009, Điều 4, tr. 64 - 98. (14). “Khiếu kiện tới toà án hành chính được áp dụng (7).Xem: Maurer, Allgemernes Verwaltungsrecht, tldd, đối với tất cả các tranh chấp về luật công không có Điều 5, tr. 98 - 114. bản chất hiến định nếu các tranh chấp không thuộc (8). Điều 35 quy định: “Một văn bản hành chính sẽ là thẩm quyền của một toà án khác theo quy định của bất kì một mệnh lệnh, quyết định hay biện pháp tối pháp luật liên bang. Các tranh chấp luật công trong cao được ban hành bởi một cơ quan có thẩm quyền điều lĩnh vực pháp luật đất đai cũng có thể được giao cho chỉnh từng trường hợp cá biệt trong phạm vi luật một toà án khác theo pháp luật đất đai”. Để có thêm công và sẽ có hiệu lực pháp lí trực tiếp. (…)”. Để có thêm thông tin, xem thêm Friedhelm Hufen, tlđd, Điều 11 thông tin, xem: Maurer, Allgemernes Verwaltungsrecht, II, tr. 136 - 170). tlđd, Điều 9, tr. 190 - 240. (15). Điều 42 (2) quy định: “Trừ khi pháp luật có quy (9). Điều 54 quy định: “Quan hệ pháp luật theo luật định khác, việc khiếu kiện sẽ chỉ được phép tiến hành công có thể được thiết lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ bằng nếu nguyên đơn cho rằng quyền của anh ta/chị ta bị sự thoả thuận (thoả thuận theo quy định của luật xâm phạm bởi một văn bản hành chính hoặc quyền đó công) trong chừng mực sự thoả thuận này không trái bị từ chối hoặc bị tước bỏ”. Xem: Friedhelm Hufen, với các quy định của pháp luật. Đặc biệt là cơ quan tlđd, Điều 14 II, tr. 221 - 262. có thẩm quyền có thể, thay vì ban hành một văn bản (16).Xem: Annette E. Toller, Dimensionen der Europaisierung hành chính, kí kết một thoả thuận theo quy định của - Das Beispiel des Deutschen Bundestags (Xu hướng luật công với cá nhân mà lẽ ra sẽ là đối tượng củ a châu Âu hoá – Ví dụ của Nghị viện Đức), trong ZParl văn bản hành chính”. Để có thêm thông tin chi tiết, 2004, trang 25. 30 et seq.: và xem thêm: Mythen und xem: Maurer, Allgemernes Verwaltungsrecht, tldd, Methoden. Zur Messung der Europaisierung der Điều 14, tr. 395 - 412. Gesetzgebung des Deutschen Bundestages jenseits (10). Andreas Voβikuhle, Kodifikation als Prozess des 80-Prozent-Mythos (Huyền thoại và phương (pháp điển hoá như một quá trình), trong cuốn pháp. Về đo lường mức độ châu Âu hóa luật thành Schlosser (ed.), Burgerliches Gesetzbuch (Bộ luật dân văn của Nghị viện Đức vượt ra ngoài 80% - Chuyện sự Đức) 1896 - 1996, 1997, tr. 77 - 95. hoang đường), trong ZParl 2008, tr. 3 et seq. (11). Điều 68 quy định: “Cho tới khi có đơn xin huỷ (17). Để có thêm thông tin, xem Stephan Hobe, bỏ thì tính hợp pháp và thích hợp của một văn bản Europarecht (Luật Liên minh châu Âu), xuất bản lần hành chính sẽ được rà soát lại theo thủ tục sơ thẩm. thứ 5, 2010. Thủ tục tố tụng đó sẽ không được đặt ra nếu văn bản (18).Xem: Joseph H. H. Weiler, Chế độ liên bang và đó đã mãn hạn, hoặc nếu: 1) Văn bản hành chính đã Chủ nghĩa hợp hiến: Europe’s Sonderweg, http://centers. được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền tối cao ở law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/00/001001-03.html#P92 Liên bang hoặc bởi cơ quan quản lí đất đai tối cao, _25213 (17.8.2011). 8 TẠP CHÍ LUẬT HỌC - ĐẶC SAN 9/2011
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2