Báo cáo số 1037/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Báo cáo số 1037/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1037/BC-BYT về tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 6 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1037/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1037/BC-BYT Hà N i 16h30 ngày 28 tháng 9 năm 2008 BÁO CÁO S 2 TÌNH HÌNH THI T H I V Y T VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG KH C PH C H U QU MƯA LŨ DO NH HƯ NG C A CƠN BÃO S 6 Trong ngày mưa ã t nh trên h u h t các t nh b ng p l t, m t s t nh như Sơn La, Qu ng Ninh, B c Giang có nh ng nơi nư c h u như ã rút g n h t, các cơ s y t ang ch o, hư ng d n v sinh môi trư ng và kh c ph c nh hư ng sau mưa lũ. I. DI N BI N TÌNH HÌNH T I CÁC NA PHƯƠNG: 1. Sơn La Nư c ã rút nhanh m t s huy n nhưng riêng có 2 xã Mư ng Khoa, T o Khoa c a huy n B c Yên v n b g p trong nư c và cô l p v i nh ng vùng lân c n. -Th i ti t: Tr i n ng nư c ang rút. -S ngư i ch t, m t tích và b thương là 33 ngư i (trong ó 14 ch t, 04 m t tích, 15 b thương). -Thi t h i v y t : (không có ghi nh n thêm so v i báo cáo s 1) 2. B c Giang Tính t i th i i m này t nh B c Giang có 6 huy n b nh hư ng do mưa lũ là Sơn ng, L c Ng n, L c Nam, Yên Th , Yên Dũng, L ng Giang. Có t ng s trên 70 xã b ng p l t. -Th i ti t: Tr i h ng n ng, nư c ang rút nhanh. -S ngư i ch t, m t tích và b thương là 08 ngư i ( trong ó 08 ch t, s m t tích và b thương chưa có báo cáo) -Thi t h i v y t : Có 01 BV KKV huy n L c Ng n b nư c ng p hoàn toàn (hi n t i nư c ã rút), 11 tr m y t bi cô l p hoàn toàn (hi n t i có 09 tr m y t nư c ã rút), 25 tr m y t chưa
  2. liên l c ư c, 01 tr m y t xã Yên Th nh huy n Sơn ng b ng p và hư h ng toàn b thu c cùng m t s trang thi t b . 3. Qu ng Ninh Mưa l n k t h p tri u cư ng làm nư c dâng cao trung bình 2m làm g p úng các huy n như, Ba Tr , Tiên Yên, Bình Liêu. -Th i ti t: Tr i n ng, nư c ã rút h u như g n h t. -S ngư i ch t, m t tích và b thương (không có ghi nh n thêm so v i báo cáo s 1) -Thi t h i v y t : (không có ghi nh n thêm so v i báo cáo s 1) II.CÁC HO T NG Y T : -Các ơn v y t trong các t nh ch u nh hư ng do mưa lũ ã c các oàn công tác xu ng t n nơi x y ra ng p l t, ôn c cùng các nhân viên trong và ngoài ngành y t tr c ti p c p c u n n nhân b thương, sơ tán và di chuy n trang thi t b n nơi an toàn -Phân phát thu c, thi t b , hóa ch t làm thanh khi t và x lý ô nhi m môi trư ng ngay khi nư c rút. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG B Hán
Đồng bộ tài khoản