Báo cáo số 343/VPB7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
2
download

Báo cáo số 343/VPB7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 343/VPB7 về tình hình thiệt hại do hậu quả mưa lũ trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc do Văn phòng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 343/VPB7

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VĂN PHÒNG B NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 343/VPB7 Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI T H I DO H U QU MƯA LŨ TRÊN NA BÀN CÁC T NH MI N NÚI PHÍA B C Theo báo cáo qua i n tho i, t êm 03/7 n ngày 05/7, do nh hư ng c a d i th p, các t nh vùng núi phía B c ã có mưa, m t s nơi có mưa to. Mưa lũ trong nh ng ngày qua ã gây ra m t s thi t h i v ngư i và v t ch t như sau: 1. T nh Cao B ng: Theo báo cáo, thi t h i trên a bàn t nh tính n 18 gi 30 ngày 5/7/2009 như sau: - Thi t h i v ngư i: ch t 03 ngư i (do i qua su i b trư t chân), m t tích 02 ngư i (tr em), b thương 02 ngư i. - Nhà c a: 05 nhà b hoàn toàn do s t l t núi, 11 nhà b vùi l p và hư h ng. - H t ng: s t ư ng giao thông 2. T nh B c K n: Theo báo cáo, thi th i trên a bàn t nh tính n 18 gi 30 ngày 5/7/2009 như sau: - V ngư i: 13 ngư i b ch t, 11 ngư i b thương do s t t vào nhà. - Nhà c a: 15 h b t s t l vào nhà. - H t ng: S t t làm t c hoàn toàn tuy n ư ng giao thông t nh l 258B, ư ng liên xã huy n Pác N m b cô l p hoàn toàn, h th ng i n tho i, i n lư i u b tê li t và m t liên l c. 3. T nh Hà Giang: Theo báo cáo, thi t h i do mưa l n kéo dài, kèm theo lũ c c b trên a bàn t nh như sau: - V ngư i: 01 ngư i ch t (do i qua su i b trư t chân); 01 ngư i m t tích (do b nư ccu n trôi). - Nhà c a: 39 nhà b ng p (01 nhà th tr n Yên Phú huy n B c Mê; 38 nhà TX Hà Giang); 07 nhà b nh hư ng ta luy t s t l .
  2. - H t ng: Nhi u khu v c b ng p úng; 01 c u treo b nư c lũ làm s t m c u có nguy cơ s p; 01 c u treo b nư c lũ cu n trôi toàn b ván; ư ng giao thông b s t l nhi u gây ách t c giao thông; 03 c t i n b . 4. T nh Lào Cai: Theo báo cáo, thi t h i do mưa l n kéo dài kèm theo lũ trên a bàn t nh như sau: -V ngư i: 01 ngư i ch t -H t ng: nhi u khu v c b ng p úng, không x y ra ách t c giao thông. 5. T nh Sơn La: Theo báo cáo, thi t h i do mưa l n kéo dài kèm theo lũ trên a bàn t nh như sau: -V ngư i: 01 ngư i ch t -H t ng: nhi u khu v c b ng p úng, không x y ra ách t c giao thông 6. T nh Lai Châu: Theo báo cáo, thi t h i do mưa l n kéo dài kèm theo lũ trên a bàn t nh như sau: -V ngư i: 03 ngư i ch t -H t ng: s t l ư ng t i a bàn huy n Phong Th * T ng h p ánh giá: Hi n nay m c dù mưa, lũ ang di n bi n h t s c ph c t i t i các t nh: B c K n, Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu; ã có thi t h i v ngư i 22 ngư i ch t, 14 ngư i b thương, 3 ngư i m t tích. Các cơ s Y t trên a bàn chưa có thi t h i v cơ s v t ch t và cán b y t . H th ng y t trên a bàn các t nh v n ho t ng n nh và ã ư c tăng cư ng tích c c c u ch a ngư i b thương. * xu t: Thư ng tr c Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n B Y t ã c p h tr cho S Y t các t nh Lai Châu, B c K n, Hà Giang, Lào Cai, Cao B ng t ng s 110 cơ s thu c, 250 áo phao và 300.000 viên CloraminB. Thư ng tr c Ban ch huy xu t trên cơ s ngh c a S Y t các t nh s ti p t c h tr k p th i cho các t nh khi có yêu c u 53. Trên ây báo cáo ban u v t ng h p tình hình thi t h i do mưa lũ trên a bàn các t nh phía b c gây ra t ngày 03-05/7/2009. KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B
  3. Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản