intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty TNHH TM- DV may mặc Trương Thanh Minh

Chia sẻ: Fvdxc Fvdxc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
156
lượt xem
54
download

Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty TNHH TM- DV may mặc Trương Thanh Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập này là sự tổng hợp lại những hoạt động cũng như kinh nghiệm mà tôi đã học hỏi được trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM DV & May Mặc  Trương  Thanh  Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập nhận thức: Công ty TNHH TM- DV may mặc Trương Thanh Minh

 1. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Ngày…tháng…năm  2013 NGƯỜI NHẬN XÉT III
 2. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Ngày…tháng…năm  2013 NGƯỜI NHẬN XÉT IV
 3. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức TRÍCH YẾU Với   phương   châm   “Tinh   thần học thực, Chất   lượng chuẩn mực”,   cũng   như   tinh   thần giảng dạy   “Học  đi  đôi   với  hành”,  trường  đại học Hoa Sen tạo  điều kiện cho sinh viên ứng dụng những kiến thức  đã  học vào thực tiễn qua quá trình thực tập. Do  đó  sinh  viên  có  thể tự tìm hiểu, trải nghiệm những  khó  khăn  trong  thực tế và sinh viên có thể tìm ra những bài học kinh nghiệm bổ ích cho bản thân mình và tự tin  hơn  khi  ra  trường. Thực tập nhận thức  đối với mỗi sinh viên của  Trường  Đại Học Hoa Sen là một phần không thể thiếu, nhằm mục  đích  tạo  điều kiện cho sinh viên   được tiếp cận với môi trường thực tế tại doanh nghiệp, là quá trình trải nghiệm rất bổ ích  để sinh viên tự trang bị thêm những kỹ năng  và  kiến thức từ thực tiễn. Báo cáo thực tập này là sự tổng hợp lại những hoạt  động  cũng  như   kinh  nghiệm mà  tôi  đã  học hỏi  được trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM DV & May Mặc  Trương  Thanh  Minh.Qua thời  gian  được  đào  tạo và làm việc tại công ty, tôi đã   có   dịp   được ứng dụng những lý thuyết   đã   học vào thực tiễn.Bên cạnh   đó,   tôi   còn  có  thêm  được những  kĩ  năng  giao  tiếp,  kĩ  năng  làm  việc nhóm và những kinh nghiệm thực tế. Qua thực tiễn,  tôi  đã  nhận ra rằng việc trải nghiệm thực tế trong quá trình học rất quan trọng  đối với một  sinh  viên  như  tôi.  Từ sự tiếp cận  đó  tôi  đã  nhận thấy những thiếu sót của  mình  để khắc phục và tự học hỏi, bổ sung những kỹ năng,  kiến thức cần thiết chuẩn bị cho công việc  theo  định  hướng  sau  khi  ra  trường. V
 4. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức LỜI CẢM  ƠN Thực tập nhận thức  dưới hình thức  tích  lũy  là  một  giai  đoạn rất quan trọng  để tôi bổ sung thêm nhiều kiến thức,  tích  lũy  thêm  nhiều  kĩ  năng  thực tế trong khi tôi làm việc tại doanh nghiệp. Vì vậy nên lời  đầu  tiên  tôi  chân  thành  cám  ơn  ban  giám  hiệu trường  Đại Học  Hoa  Sen  đã  tạo  điều kiện  cho  tôi  được tiếp xúc với  môi  trường làm việc thực tế. Bên cạnh  đó  tôi  xin  chân  thành  cảm  ơn  đến: Giảng viên Bùi Phương  Uyên đã tận tình hướng dẫn, giải  đáp  thắc mắc,  khó  khăn   trong thời gian hoàn thành báo cáo. Về phía công ty, tôi xin chân thành cảm   ơn công   ty   TNHH   TM   &   DV   Trương   Thanh Minh và   đặc biệt là chị Như   Ý- kế toán   trưởng cùng với một số anh chị nhân viên khác trong công ty đã  tạo  điều kiện  cho  tôi  có  cơ  hội làm việc tại đây  để tôi  có  cơ  hội áp dụng những kiến thức  chuyên  môn  đã  học vào thực tiễn.Từ đó, tôi đã  có  thêm  những kiến thức,  kĩ  năng  quý  báu  từ việc cọ sát với thực tế.  Đồng thời phía  công  ty  đã  tận tình hỗ trợ khi tôi gặp  khó  khăn  trong  công  việc,  hướng dẫn tôi hoàn thành tốt các công việc  được giao, và cung cấp những thông tin về công  ty  để tôi hoàn thành cuốn báo cáo này. VI
 5. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ............................................................................. III NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP .............................................................. IV TRÍCH YẾU .............................................................................................................. V LỜI CẢM  ƠN .......................................................................................................... VI MỤC LỤC ...............................................................................................................VII DANH MỤC VÀ HÌNH ẢNH .................................................................................. IX DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................... X NHẬP  ĐỀ .................................................................................................................. 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY ............................................................................. 2 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ............................................................................ 2 I.1. Giới thiệu chung.................................................................................... 2 I.2. Xưởng sản xuất và hệ thống các showroom ........................................... 3 I.3. Lĩnh  vực kinh doanh ............................................................................. 4 II. THỰC TRẠNG HOẠT  ĐỘNG .......................................................................... 4 II.1. Khái quát tình hình hoạt  động từ năm  2008  đến nay .............................. 4 II.2. Các nhân tố ảnh  hưởng  đến hoạt  động sản xuất trong thời gian qua ....... 5 II.3. Phương  hướng phát triển trong thời gian tới .......................................... 6 III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ....................................................................... 7 III.1. Cơ  cấu tổ chức ...................................................................................... 7 III.2. Chức  năng  của các phòng ban ............................................................... 7 VII
 6. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN ...................................................................... 10 IV.1. Cơ  cấu tổ chức bộ máy kế toán ............................................................ 10 IV.2. Chức  năng,  nhiệm vụ của từng bộ phận ............................................... 10 V. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN ................................................................. 11 V.1. Niên  độ kế toán ................................................................................... 11 V.2. Trình tự ghi sổ kế toán ........................................................................ 12 V.3. Chế độ kiểm toán ................................................................................ 14 V.4. Hệ thống báo cáo, chứng từ kế toán..................................................... 14 PHẦN 2: NỘI DUNG THỰC TẬP ........................................................................ 15 I. CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN ......................................................................... 15 I.1. Tìm hiểu phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ........... 15 I.2. Nhập  hóa  đơn  GTGT  đầu  ra,  đầu vào .................................................. 18 I.3. Tìm hiểu cách viết  hóa  đơn  vào  sổ và  cách  điều chỉnh  hóa  đơn ........... 21 I.4. Thống kê số lượng hàng hóa bán ra ..................................................... 22 I.5. Thống kê số tiền mua vải, nguyên vật liệu khác, may gia công trong từng  hóa  đơn  mua  vào ......................................................................... 22 II. CÔNG VIỆC  VĂN  PHÒNG ............................................................................ 23 II.1. Sắp xếp  hóa  đơn,  chứng từ .................................................................. 23 II.2. Soạn thảo  văn  bản ............................................................................... 23 II.3. In hợp  đồng cho nhân viên thời vụ ...................................................... 23 II.4. Viết hợp  đồng cho nhân viên .............................................................. 24 VIII
 7. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức II.5. Nhận fax – Gửi fax.............................................................................. 24 II.6. Trực  điện thoại .................................................................................... 25 II.7. Gửi mail cho khách hàng..................................................................... 25 II.8. In mã vạch của sản phẩm .................................................................... 26 III. CÔNG VIỆC KHÁC ........................................................................................ 27 III.1. Chuẩn bị hàng hóa theo mẫu,  size  để giao hàng................................... 27 III.2. Đếm số lượng hàng bị trả về................................................................ 27 III.3. Đo  áo  làm  khuy,  khâu  nút ................................................................... 27 III.4. Dọn kho .............................................................................................. 28 III.5. Bán hàng ............................................................................................. 28 IV. QUY CHẾ_QUY TRÌNH ................................................................................. 29 IV.1. Quy trình mua mới tài sản, dụng cụ thiết bị ......................................... 29 IV.2. Quy trình bán hàng .............................................................................. 31 IV.3. Quy trình sản xuất sản phẩm ............................................................... 33 V. KINH NGHIỆM BẢN THÂN .......................................................................... 34 V.1. Những  điều  đã  học hỏi trong thời gian thực tập ................................... 34 V.2. Định  hướng  cho  tương  lai.................................................................... 35 KẾT LUẬN ........................................................................................................... 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 38 PHỤ LỤC .............................................................................................................. 39 IX
 8. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC VÀ HÌNH ẢNH Hình 1:  Sơ  đồ cơ  cấu tổ chức. .................................................................................. 7 Hình 2:Sơ  đồ tổ chức bộ máy kế toán..................................................................... 10 Hình 3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký – sổ cái. ................. 12 Hình 4: Hình ảnh minh họa mẫu phiếu thu. ............................................................ 15 Hình 5: Hình ảnh minh họa mẫu phiếu chi. ............................................................ 16 Hình 6: Hình ảnh minh họa mẫu phiếu nhập kho.................................................... 17 Hình 7: Hình ảnh minh họa mẫu phiếu xuất kho. ................................................... 18 Hình 8: Hình ảnh minh họa bảng  kê  hóa  đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào. .............. 19 Hình 9: Hình ảnh minh họa bảng  kê  hóa  đơn  hàng hóa, dịch vụ bán ra. ................. 20 Hình 10: Hình ảnh minh họa bảng thống kê mua vải, hàng gia công, nguyên vật liệu khác. ....................................................................................................... 22 Hình 11: Hình ảnh minh họa cách in mã vạch cho sản phẩm. ................................. 26 Hình 12:  Sơ  đồ quy trình mua mới tài sản, dụng cụ, thiết bị. .................................. 29 Hình 13:  Sơ  đồ quy trình bán hàng. ........................................................................ 31 Hình 13:  Sơ  đồ quy trình sản xuất sản phẩm. ......................................................... 33 X
 9. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TM & DV :Thương  mại và Dịch vụ MM : May Mặc TTM :  Trương  Thanh  Minh KTTC : Kế toán - Tài chính Thuế GTGT : Thuế Giá trị gia  tăng BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ   :  Kinh  phí  công  đoàn TCHC : Tổ chức - Hành Chính NSX : Ngày sản xuất HSD : Hạn sử dụng XI
 10. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬP  ĐỀ Hội nhập và làm quen với  môi  trường làm việc thực tế giúp  cho  sinh  viên  có  được nền tảng thuận lợi  khi  định  hướng công việc  cho  tương  lai.  Trong  khoảng thời gian thực tập và học hỏi kinh nghiệm ởcông  ty  TNHH  TM  &  DV  Trương  Thanh  Minh, tôi  đã  đặt ra cho bản thân những mục  tiêu  sau  đây: Mục tiêu 1: áp dụng những lý thuyết vào thực tế để nắm vững  hơn  những  gì  đã   được học trong sách vở. Mục tiêu 2: tìm hiểu  rõ  hơn   môi  trường làm việc tại doanh nghiệp, cách giao tiếp với khách hàng, cách xử lý, giải quyết công việc từ các nhân viên thực sự. Mục tiêu 3: khám phá bản thân, thử sức mình với những công việc hoàn toàn mới. Trong quá trình những mục  tiêu  trên,  tôi  đã  học hỏi thêm rất nhiều kiến thức mới, gặp phải những   khó   khăn   và   rút   ra   được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân mình.Những trải nghiệm  đó  sẽ được tôi giới thiệu trong phần  báo  cáo  sau  đây. 1
 11. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY I.1. Giới thiệu chung Tên công ty: Công ty TNHH TM DV & MAY MẶC TRƯƠNG  THANH  MINH. Tên tiếng anh: TRUONG THANH MINH GARMENT TRADING SERVICES. Tên viết tắt:  TRƯƠNG  THANH  MINH  CO.  ,  LTD. Giám  đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Vỹ. Địa chỉ công ty: 39/8A Phạm  Văn  Chiêu,  Phường 8, Quận Gò Vấp, TPHCM. Điện thoại: 08 – 3 987 0105 & 08 – 6 257 1201 Email: ntt.vy@tvmfashion.vn Website: www.tvmfashion.vn – www.tvmfashionstore.com Giấy chứng nhận  đăng  ký  kinh  doanh  số: 0305882010 Ngày cấp: 23/07/2008 Cơ  quan  cấp:  Phòng  đăng  ký  kinh  doanh  sở kế hoạch  và  đầu  tư  TPHCM. Mã số thuế: 0305882010 Công ty TNHH TM DV & MAY MẶC   TRƯƠNG   THANH   MINH   được thành lập vào ngày 23/07/2008. Sau một thời  gian  kinh  doanh,  công  ty  đã  đăng  ký  thay   đổi bổ sung thêm vốn   điều lệ vào ngày 15/01/2011. Lúc mới bắt   đầu thành lập, công ty chỉ có 15 nhân viên và hiện tại  công  ty  đã  có  hơn  100  nhân  viên.Từ khi bắt   đầu   đi   vào   hoạt   động,   công   ty   đã   chú   trọng vào việc nghiên cứu, luôn quan tâm  đến thị hiếu của  người tiêu dùng, phát triển không ngừng về mẫu mã, nguồn nguyên liệu,   đầu   tư   máy   móc,   trang   thiết bị hiện   đại,   làm   đòn   bẫy cho sự phát triển bền vững. Vì là nhà cung cấp vải trực tiếp, nên TTM có lợi thế trong việc chủ động chất liệu, chủ động thời gian giao hàng và giá cả hợp  lý  hơn.  Bên  cạnh  đó,  tất cả các sản phẩm của  TTM  đều  được sản xuất chuyên nghiệp và giám sát sản xuất chặt chẽ, vì thế sản phẩm của  TTM  luôn  đảm bảo về chất  lượng,  độ sắc sảo   và  đồng đều giữa các sản phẩm. 2
 12. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Sản phẩm của   công   ty   đã   có   mặt rộng rãi ở hệ thống các siêu thị Co-op Mart, BigC,  Vinatax…trên  cả nước   và  công  ty  cũng  đã  có  hệ thống các cửa hàng trên các tuyến  đường lớn của Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Công  ty  đang  dần phát triển lớn mạnh và khẳng  định  thương  hiệu của mình. I.2. Xưởng sản xuất và hệ thống các showroom Xưởng sản xuất: 94/2 Nguyễn  Văn  Quá,  Phường  Đông  Hưng  Thuận, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống các showroom  Hệ thống cửa hàng tại TP HCM Cửa  hàng  251  Quang  Trung,  Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM Điện thoại: (08) 22183029 Cửa hàng 342 Nguyễn Đình  Chiểu,  Phường 4, Quận 3. TP HCM Điện thoại: (08) 66795760 Cửa hàng 534 Nguyễn  Trãi,  Phường 8, Quận 5, TP HCM Điện thoại : (08) 22480249 Cửa  hàng  404A  Hai  Bà  Trưng,  Phường  Tân  Định, Quận Phú Nhuận, TP HCM Điện thoại : (08) 22480249 Cửa hàng 276A Cách Mạng  Tháng  8,  Phường 10, Quận 3, TP HCM Điện thoại: (08) 22241040  Hệ  thống  cửa  hàng  tại  Hà  Nội Cửa  hàng  25  Đội  Cấn,  Ba  Đình,  Hà  Nội Điện  thoại  :(04) 37228477 Cửa  hàng  25  Đội  Cấn,  Ba  Đình,  Hà  Nội Điện  thoại:  (04)  37228477 Cửa  hàng  130  Phố  Huế,  Hoàn  Kiếm,  Hà  Nội Điện  thoại:  (04)  39430062 3
 13. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức I.3. Lĩnh  vực kinh doanh a) Ngành nghề kinh doanh May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Hoạt  động thiết kế chuyên dụng. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Sản xuất hàng may sẵn. Sản xuất trang phục dệt  kim,  đan  móc. b) Chức  năng và Nhiệm vụ Kinh   doanh   đúng   ngành   nghề đăng   ký và thực hiện đúng   theo   mục tiêu hoạt động của công ty. Hoàn thành về chất  lượng sản phẩm và các kế hoạch cung cấp hàng hoá do Nhà Nước giao. Hoàn thiện kế hoạch hoạt  động  hàng  năm. Hạch toán và báo cáo thực trạng theo chế độ nhà  nước  qui  định. Hiểu  rõ  và  đáp  ứng  như  cầu của khách hàng. Tạo sự thân thiện trong phong cách sản phẩm, dịch vụ, nhân viên. Ứng dụng công nghệ, chất liệu mới và thiết kế sáng tạo   để gia   tăng   giá   trị khách hàng. II. THỰC TRẠNG HOẠT  ĐỘNG II.1. Khái quát tình hình hoạt  động từ năm  2008  đến nay Ngay từ khi mới thành lập, tình hình kinh tế Việt Nam rơi  vào   khủng hoảng nên gặp rất nhiều  khó  khăn  trong  việc sản xuất kinh doanh, vì thế doanh thu bán hàng còn rất  ít  chưa  tạo  ra  được lợi nhuận. 4
 14. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Năm  2009  kinh  tế toàn cầu có phẩn bình ổn  nên  công  ty  cũng  đi  vào  hoạt  động khá sôi nổi  và  đạt  được doanh thu lớn, tuy nhiên lợi nhuận thu về không  đáng   kể, do còn quá nhiều khoản phải  đầu  tư  vốn và mở rộng chiến  lược kinh doanh. Tuy gặp rất nhiều  khó  khăn  nhưng  công  ty  vẫn  đứng vững và phát triển  đến ngày hôm nay. Hiện nay công ty không còn lo ngại nhiều về các  đối thủ cạnh tranh do sắp tới công ty sẽ tung ra thị trường rất nhiều sản phẩm mới. Vì vậy  đây  cũng  là  cơ   sở để công ty khẳng  định  đẳng cấp  và  đứng vững  trên  thương  trường. II.2. Các nhân tố ảnh  hưởng  đến hoạt  động sản xuất trong thời gian qua - Nhân tố bên trong Trong   giai   đoạn   đầu   tiên,   công   ty   đã   gặp   không   ít   khó   khăn,   nhân   sự chưa   hoàn   chỉnh, chỉ có  15  người, số lượng sản phẩm không  đáp  ứng kịp nhu cầu tiêu thụ của thị trường,  đôi  khi  chất  lượng bị suy giảm, nhiều sản phẩm bị lỗi làm ảnh  hưởng đến doanh thu tiêu thụ của công ty một  cách  đáng  kể mà nguyên nhân chính là do sự thiếu ổn  định nhân  công  lao  động trực tiếp. Thiếu  lao  động lành nghề vì  đa  số nhân  công  đều xuất thân từ các tỉnh, vùng quê nên có sự biến  động mạnh về nguồn lực  lao   động mỗi khi Tết  đến. Một số công nhân mới tay nghề chưa  cao  làm  cho  chất  lượng sản phẩm giảm một cách rõ rệt. Bên cạnh  đó,  nhân  sự của  công  ty  chưa  thật sự am hiểu kinh doanh nên còn không ít  khó  khăn  trong  việc tiếp cận thực hiện chiến  lược kinh doanh, và thị trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt,   đó   cũng   là   khó   khăn   chung   của các doanh nghiệp trong nước. Nhưng  với sự nổ lực của  mình,  công  ty  đã  từng  bước khắc phục  được những khó khăn  ban  đầu,  công  ty  đã  thực hiện công tác huấn luyện,  đào  tạo  đội  ngũ  nhân  viên   chuyên nghiệp. 5
 15. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức - Nhân tố bên ngoài Thị trường cạnh tranh rất khắc nghiệt, khó tìm kiếm  được nguồn tiêu thụ dài lâu, ổn  định. Thị hiếu  người tiêu dùng rất  đa  dạng. Xu  hướng thời trang liên tục thay  đổi: bất kỳ sản phẩm  nào  đưa  ra  thị trường dù ngắn hay dài ngày đều có chu kỳ sống của nó. Tùy vùng miền,  tùy  vào  điều kiện thời tiết, sở thích, lứa tuổi…nên phải liên tục tạo ra nhiều mẫu mới, phù hợp để đáp  ứng cho khách hàng. II.3. Phương  hướng phát triển trong thời gian tới Doanh nghiệp tiếp tục cải tiến  phương  pháp  hoạt  động  kinh  doanh,  đầu  tư  có  hiệu quả vài các ngành nghể, các sản phẩm. Nhằm khẳng   định   thương   hiệu và vị thế trên  thương  trường,  công  ty  đang  cố gắng hoàn thành những  định  hướng  đề ra, cụ thể như  sau: _ Tiếp tục thực hiện   đầy   đủ nghĩa   vụ, chính sách kinh tế pháp luật   đối với nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh  các  quy  định của pháp luật. _ Tổ chức tìm kiếm, mở rộng thị trường phân phối sản phẩm hàng hóa trong cả nước. _ Tiếp tục cộng  tác,  quan  tâm  đến  khách  hàng  để nâng cao chất  lượng sản phẩm, duy trì mở rộng thị phần. _ Huấn luyện   đội   ngũ   nhân   viên   có   trình   độ và kinh nghiệm,   có   đạo   đức nghề nghiệp. _ Lên kế hoạch về những  chương  trình  tri  ân  khách  hàng  để duy trì mối quan hệ giữa công ty với các nhà phân phối  cũng  như  người tiêu dùng. 6
 16. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ III.1. Cơ  cấu tổ chức Hình 1:  Sơ  đồ cơ  cấu tổ chức III.2. Chức  năng,  nhiệm vụ của các phòng ban Giám   đốc: Là   người   đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, chịu trách nhiệm  chung  cho  công  ty,  đại diện cho công ty kí kết các hợp đồng kinh tế với   các   đơn   vị bên ngoài. Lập công bố chính sách chất   lượng. Quản lý toàn bộ vốn và tài sản. Miễn nhiệm, bổ nhiệm cách thức tổ chức, phân bố quyền hạn và trách nhiệm cho các bộ phận của công ty. Trực tiếp điều hành và quản lý, chịu trách nhiệm và giám sát quá trình sản xuất.  Đưa  ra   các mục tiêu, chiến  lược  để tồn tại và phát triển vững chắc. 7
 17. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Phó  giám  đốc: Giữ vai trò theo dõi các kế hoạch và các tình hình kinh doanh  qua  các  đơn  đặt hàng. Bên cạnh  đó,  Phó  giám  đốc cùng với  giám  đốc bàn bạc thống nhất ra quyết  định,  cũng  như  trực tiếp quản lý các phòng ban trong công ty. Phòng kinh doanh: Lập kế hoạch và hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu  đề ra. Trực tiếp nhận   đơn   đặt hàng của   các   đại lý, chào hàng và phát triển thị trường.  Tham  mưu  cho  Ban  tổng  giám  đốc về các  chính  sách  ưu  đãi  nhằm giữ chân khách hàng truyền thống. Lập các kế hoạch về chính sách giá cả, chính sách chiết khấu. Viết báo cáo về việc thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng. Phòng cung ứng: Chịu trách nhiệm mua nguyên vật liệu sản xuất, quản lý kho. Phòng thiết kế: Tìm hiểu, nghiên cứu và hiện thực hoá các ý tưởng phát triển sản phẩm mới bằng các thiết kế, bản vẽ, mẫu thử. Kiểm   tra,   đánh   giá,   lập quy chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn cho các sản phẩm mới. Phân tích, thử nghiệm   tính   năng,   công   dụng, các yếu tố về kỹ thuật, công nghệ của sản phẩm mới hoặc sản phẩm dự kiến phát triển mới. Tìm kiếm,  khai  thác  được các công nghệ mới và/hoặc mở rộng mạng lưới gia công. Tìm kiếm và tiếp nhận các công nghệ và thiết bị sản xuất mới (ngoài những công nghệ và thiết bị công  ty  đang  sử dụng) nhằm  đáp  ứng nhu cầu về thiết bị công nghệ để phát triển sản phẩm mới/dự án mới của công ty. Nghiên cứu các ứng dụng về công nghệ mới  đưa vào sản xuất nhằm mục  đích   tiết kiệm chi phí và phát triển sản phẩm mới. 8
 18. Trường  Đại Học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Phòng hành chính nhân sự: Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc  trong  Phòng  để hoàn thành kế hoạch  ngân  sách  năm,  kế hoach công việc của  phòng/ban  đã  được phê duyệt từng thời kỳ. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ  cán  bộ, công nhân viên. Lập và theo dõi mọi vấn đề liên  quan  đến BHXH, BHYT,  KPCĐ. Theo dõi chấm công hàng ngày, lập và tổ chức công tác thi đua  khen  thưởng, kỷ luật  cho  công  nhân  viên.  Tham  mưu  cho  ban  giám  đốc về quản lý, tổ chức nhân sự, hình thành và bổ sung một  đội  ngũ  cán  bộ công nhân  viên  có  đủ trình  độ năng  lực,  tham  mưu  về công tác quản lý hành chính, bảo vệ và  chăm  lo  đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Phòng kế toán: Là bộ phận giám sát các nguồn thu – chi, giúp cho chủ doanh nghiệp vềcông tác tổ chức, quản lí toàn bộ nguồn tài chính của công ty, cân  đối tài sản và nguồn vốn. Trợ lý  cho  giám  đốc về hoạt  động kinh doanh và sử dụng vốn. Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra các chế độ kế toán   đang   áp   dụng, tính toán giá thành sản phẩm, tham gia xây dựng các kế hoạch và chiến lược doanh, ghi sổ sách, lập chứng từ, báo cáo tình hình hoạt   động của doanh nghiệp, quan hệ với các ngân hàng, theo dõi và thực hiện các nghĩa  vụ đối với nhà  nước. Giao dịch, mua bán với  đối tác, khách hàng. Phòng Marketing: Lập hồ sơ  thị trường và dự báo doanh thu. Khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng tiềm   năng. Phân khúc thị trường,   xác   định mục  tiêu,  định vị thương  hiệu. Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với các thuộc tính mà thị trường mong muốn (thực hiện   trước khi sản xuất sản phẩm, xây dựng  nhà  hàng,….). Nâng cao dịch vụ chăm  sóc  khách  hàng. Xưởng sản suất: Xưởng có chức  năng  tiếp nhận, quản lý vận hành các thiết bị nhà  máy  để sản xuất sản phẩm theo kế hoạch sản xuất  được  Giám  đốc Công ty phê duyệt. Quản lý tài sản,   phương   tiện, thiết bị, vật   tư   do   công   ty   trang bị phục vụ yêu cầu sản xuất. Tổ chức việc học tập, huấn luyện nâng cao tay nghề cho nhân viên vận  hành  theo  Quy  định của Công ty. 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản