intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Báo cáo tiếp khách

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

122
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tiếp khách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tiếp khách

  1. Code : HC – 05 – BM03 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/2007 Adress: Page : Page 1 of 2 Phone: Email: BÁO CÁO TIẾP KHÁCH Kính gởi: - Ban giám đốc, - Phòng HCQT I. Thông tin của đơn vị tiếp khách 1. Đơn vị: 2. Họ tên cán bộ tham gia tiếp khách: TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ tiêp khách 3. Thời gian tiếp: Lúc..........giờ, ngày................, kết thúc.......................... 4. Đã được BGD phê duyệt đồng ý: Ngày........tháng...........năm................ II. Thông tin về Đoàn khách: 1. Danh sách Đòan: TT Họ tên Chức vụ Địa chỉ Nơi lưu trú III. Nội dung báo cáo: 1. Mục tiêu của chuyến viếng thăm, làm việc: 2. Chương trình làm việc chi tiết: TT Thời gian Nội dung công Địa điểm Ghi chú việc 3. Kết quả làm việc:
  2. Code : HC – 05 – BM03 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/2007 Adress: Page : Page 2 of 2 Phone: Email: 4. Những mục tiêu có thể xúc tiến hợp tác trước mắt và lâu dài: IV. Kiến nghị khác: Ngày..........tháng..........năm....... QUẢN LÝ Người báo cáo (ký ghi họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2