Báo cáo tỉnh hình tăng giảm tài sản cố định

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
236
lượt xem
24
download

Báo cáo tỉnh hình tăng giảm tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tỉnh hình tăng giảm tài sản cố định', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tỉnh hình tăng giảm tài sản cố định

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B03-BH …....................... (Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ Quý :.................Năm :…….......... Đơn vị tính....... STT Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm Chỉ tiêu Đơn Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị vị tính Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưởng phòng KH-TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản