BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
14
download

BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : Lợi ích của hoa và cây nơi công cộng đối với cuộc sống con người . Cách bảo vệ hoa và cây . Quyền được sống trong môi trường trong lành của TE. - Học sinh biết bảo vệ hoa và cây nơi công cộng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG

  1. O C B O V HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG C NG I . M C TIÊU : - H c sinh hi u : L i ích c a hoa và cây nơi công c ng i v i cu c s ng con ngư i . Cách b o v hoa và cây . Quy n ư c s ng trong môi trư ng trong lành c a TE. - H c sinh bi t b o v hoa và cây nơi công c ng . II DÙNG D Y H C : - V BT 1. - Bài hát “ Ra chơi vư n hoa ” ( Văn T n ) - i u 19.26.27.32.39 công c QT v QTE. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : - Em c n nói l i chào h i và t m bi t khi nào ? - Bi t chào h i , t m bi t úng lúc , úng cách th hi n i u gì ? - Nh ng b n nào ã th c hành t t nh ng i u ã h c ?
  2. - Nh n xét bài cũ , KTCBBM. 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A G H C SINH TI T : 1 Ho t ng 1 : Quan sát cây và hoa Mt :Quan sát cây và hoa sân - H c sinh quan sát , trư ng , vư n trư ng , b n hoa . th o lu n tr l i câu h i c a Giáo viên . - Cho H c sinh ra sân quan sát cây và hoa sân trư ng , Giáo viên t - Có nhi u bóng mát câu h i . và nhi u hoa p + Cây và hoa sân trư ng như th - Em r t thích . nào ? ư c ra chơi sân trư ng có bóng - Em luôn gi gìn , cây và vư n hoa như th em có thích b o v , chăm sóc cây và hoa. không ? + sân trư ng và vư n trư ng luôn xinh p, mát m , em c n làm gì ? * GV k t lu n : Cây và hoa làm cu c s ng thêm p , không khí trong lành ,mát m . Các em c n chăm sóc b o v cây
  3. và hoa . Các em có quy n ư c s ng trong môi trư ng trong lành , an toàn . Các em - H c sinh quan sát c n chăm sóc b o v cây và hoa nơi công tranh , tr l i câu h i. c ng . - Các b n ang tr ng Ho t ng 2 : H c sinh làm BT1 . cây , tư i cây , chăm sóc cho Mt : Hi u bi t m t s ho t ng b n hoa. nh m chăm sóc và b o v cây và hoa . - Nh ng vi c ó giúp - Cho H c sinh quan sát tranh Bt1 , cho cây m c tươi t t , mau Giáo viên h i : l n. + Các b n nh ang làm gì ? - Em có th làm ư c . + Nh ng vi c ó có tác d ng gì ? - C l p nêu ý ki n + Em có th làm như các b n ó b sung cho nhau . không ? * Giáo viên k t lu n : - Các em bi t tư i cây , rào cây . nh c , b t sâu . ó là nh ng vi c làm nh m b o v chăm sóc cây và hoa nơi - H c sinh quan sát công c ng , làm cho trư ng em , nơi em tranh , c l i tho i , th o s ng thêm p , thêm trong lành . lu n câu h i c a GV .
  4. Ho t ông 3 : Quan sát th o lu n - H c sinh lên Trình BT2 bày trư c l p Mt:Phân bi t ư c hành vi úng , - L p b sung ý ki n hành vi sai trong vi c b o v cây xanh .. . - Cho HS quan sát tranh , Giáo viên c yêu c u c a BT , GV t câu h i: + Các b n ang làm gì ? + Em tán thành vi c làm nào ? Vì sao ? - Cho H c sinh tô màu vào qu n áo c a b n có hành vi úng . * Giáo viên k t lu n : Bi t nh c nh , khuyên ngăn b n không phá cây là hànhh ng úng . B cành , u cây là hành ng sai . 4.C ng c d n dò :
  5. - Nh n xét ti t h c , tuyên dương H c sinh ho t ng t t . - D n H c sinh ôn l i bài , th c hi n t t nh ng i u ã h c . - Quan sát tìm hi u bài t p 3,4,5 . - Th c hành xây d ng k ho ch tr ng hoa , cây c a t em như : + T em chăm sóc cây hoa âu ? + Chăm sóc lo i gì ? Th i gian nào ? + Ai ph trách vi c chăm sóc cây ? 5. Rút kinh nghi m - B sung : - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản