Bảo vệ những thư mục mật khẩu

Chia sẻ: Quach Thoai Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
148
lượt xem
50
download

Bảo vệ những thư mục mật khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mơ Windows Explorer vào thư mục muốn bảo vệ menu View Customize This Folder Next chọn Choose or edit an HTML template for this folder, nhấn Next đánh dấu I want to edit this template, nhấn Next.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo vệ những thư mục mật khẩu

  1. Bảo vệ thư mục bằng mật khẩu Mơ Windows Explorer > vao thư muc muôn bao vệ > menu View > Customize This ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ Folder > Next > chon Choose or edit an HTML template for this folder, nhân Next > ́ ́ ́ đanh dâu I want to edit this template, nhân Next. ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ - Khi văn ban hiên ra trong NotePad, di chuyên xuông cho đên khi găp dong: // THIS SCRIPT IS COMMON FOR ALL CUSTOM WEB VIEWS - Gõ vao cac dong sau rôi thay yourpassword băng mât khâu cua ban: ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ var pass = prompt (" Nhap Mat Khau : ") if (pass !="yourpassword") {window.location="C:"} - Vao menu File > Save để lưu lai nhưng thay đôi. ̀ ̣ ̉
Đồng bộ tài khoản