Batch File For new Bie

Chia sẻ: Tuan Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
106
lượt xem
29
download

Batch File For new Bie

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Batch File For new Bie Hi all. Bí kíp Joketery - Bat File for newbie Chuyện trước tiên mà tui fải nói là cái tut nì dành cho những ai chưa biết, ko dành cho những người đã biết! Mấy u cũng thấy là gói AIORS của tui có xài file bat để del cookies và renew ip.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Batch File For new Bie

  1. Batch File For new Bie Hi all. Bí kíp Joketery - Bat File for newbie Chuyện trước tiên mà tui fải nói là cái tut nì dành cho những ai chưa biết, ko dành cho những người đã biết! Mấy u cũng thấy là gói AIORS của tui có xài file bat để del cookies và renew ip. Zậy thì tui làm thế nào? đơn giản thôi. Hãy bắt đầu từ định nghĩa file bat . 1 file bat là 1 file văn bản như bình thường nhưng có thêm... cái đuôi bat, mỗi dòng của nó là một câu lệnh dos. U có thể sọan thảo nó = notepad rồi save lại thành tên "gì đó.bat" ( nhớ fải giữ dấu ngoặc kép để cho notepad save đuôi bat). KHi đựơc kích họat, nó sẽ thực thi từng câu lệnh dos một, theo thứ tự từ trên xuống dưới! Thực sự thì bạn cũng có thể xem nó như 1 ngôn ngữ lập trình ( vì nó có cả hơn 150 câu lệnh dos và cả những lệnh có cấu trúc như if then, goto, label, và cả vòng lặp for nữa) nhưng tui ko đề cập tới cái vấn đề đó ở đây bởi zì cái đó là dành cho "advance", còn ở đây, tui chỉ nói tới cách xài file bat, biến môi trường và list dos command thui. Đây là nội dung của renewipbat: Code: ipconfig /flushdns ipconfig /release ipconfig /renew cái file nì thì ko có gì đáng nói rùi, nó chỉ là 3 câu lệnh để renewip (bản quyền của ghost1982). Cái file bat nì sẽ thực thi lần lượt câu lệnh số 1 rồi tới 2 rồi tới 3. Zậy thì lỡ như 1 trong 3 câu lệnh đó bị lỗi thì sao nhỉ? bat file sẽ tự động chạy tiếp lệnh tiếp theo luôn, ko điếm xỉa gì tới mấy câu lệnh bị err. Vậy thì nếu u muốn nó thự hiện lệnh số 2 nếu lệnh số 1 thành công thì sao nhỉ? hãy tham khảo qua cái nì: Code: command1 & command2 ==> thực hiện lệnh 1 rồi tới lệnh 2 command1 && command2 ==> Nếu lệnh số 1 thành công thì mới xài tiếp lệnh 2 command1 || command2 ==> nếu lệnh số 1 thất bại thì work tiếp lệnh số 2 Theo yêu cầu trên thì tui sẽ viết lại file.bat như vầy: Code: ipconfig /flushdns && ipconfig /release ipconfig /renew Khà khà, thế thôi Còn đây là nội dung của file delcookies
  2. Code: cd %USERPROFIL LE% %HOME EDRIVE% del Cook kies\*.* /f /s /q / oh, tới fi nì thì u sẽ thấy hơi kì kì nha, tự nhiên có cái %USER file s ự RPROFILE để làm g E% gì? đó là các "Biến môi trường", m cái biến nì giúp ch file bat c tui có th work trên c mấy n ho của hể n mọi com mputer. khi thực thi file bat, các bi môi trườ sẽ được đổi thành giá trị tại m t e iến ờng c máy đó. vậy thì l sao đề biết các biến môi trườn đó tên gì và để làm gì? làm b ng ì ==> hãy zô IE rồi gõ cái nì vào address b ms- y g bar: its:C:\W WINDOWS\ \Help\ntcmd ds.chm::/ntccmds_shelloverview.h htm U hỏi cá nì là cái gì hả? đó là cái... help c window đó mà, tu có thể tìn thấy gần n ái g của ws ui n như mọi thứ trong help của window đó! Để b giá trị c các biến môi trườn tại máy c ws biết của n ng của mình, u hãy type zô dos lệnh s ô sau: Code: nbiếnmôitrư echo tên ường Ok, u đã biết xài biến môi trườ rùi, zậy thì làm sao biết các câu lệnh dos đây? mua sách ã ờng y o s zề hả? mắc tiền và ko có đầ đủ! . Vậy thì fải làm sao đây để tốt cho cả 2? v ầy y m ể ==> hãy zô IE tiếp và đánh địa chỉ sau: y a Code: C:\WINDOW ms-its:C WS\Help\nt tcmds.chm::/ntcmds.ht tm Cái nì là danh sách các lệnh do cũ xì à os ==> zô I tiếp và đánh địa chỉ sau: IE đ ỉ Code: C:\WINDOW ms-its:C WS\Help\nt tcmds.chm::/ntcmds_n new_tools.h htm Còn cái nì là danh sách các lện dos mới, chỉ có tron windows XP. s nh , ng s Mấy cái dos command nì rất là hữu hiệu ( tui chỉ cần xài có 1 lệ shutdow thôi mà đã à n ệnh wn làm cho cả cái phòn internet coffe tui đa ngồi shu ng ang utdown hết sạch ( trừ m của tui máy i) ownload cự nhanh kh kha kha ) ==> do ực ha Ngòai ra cũng còn vài cái khá hay ( ko có trong com a v ó mmand shell overview) l ở dòng đ tiên của file bat, u hãy thêm z cái dòng nì: đầu a zô Code: @echo o off Để làm g để cho dos ko hiện mấy câu lệ của mìn lên ( bảo vệ bản quy ) gì? d n ệnh nh o yền Ởdòng c cuối cùng củ file bat, u thêm zô c nì: ủa cái Code:
  3. exit kha kha kha, làm th nì thì dù cho user có xài chính command s hế ó shell để view file của m w mình thì cũng chả được, bởi vì sau k thực thi xong là file của mình sẽ tự động thóat ứng d b khi e dụng dos! Nhưng c cách xài exit trên ko fải là ko c cách chố cái i có ống! u cứ zô command shell như ô d thường, gõ 2 lần lện nh: Code: cmd rồi thực thi file bat. thế là dù c file đó có tự thóat đ nữa thì cũ chỉ thóa được có 1 . cái ó đi ũng at cmd thôi, cái còn lạ vẫn work bình thườn => xem được coi cá bat file nó làm gì ) ại k ng ái ó =====> BO MESSE ====== OM ENGER
  4. Click fải chuột vào cái nào có tên là Mess i senger rồi c chọn proper rties => Sto nó rồi chọn op start up l disabled là PS: có a rãnh rỗi th dịch cái C ai hì Command-l referen A-Z giú em nha, c đó cũng dễ line nce úp cái g dịch thôi, chỉ là nó hơi bị dài d dòng 1 tí , à mà có a biết cách nhập biến t ai trong dos ko o? em chỉ b cách xà biến thui h ko biết cách nhập n nghe nó là xài lệnh rem gì đó biết ài hà, nó, ói h ó nhưng em ko biết xài nó m x Have Fuun! y(UDS) Joketery
Đồng bộ tài khoản