Beginning CSS: Cascading Style Sheets for Web Design

Chia sẻ: Trần Quốc Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:472

0
156
lượt xem
83
download

Beginning CSS: Cascading Style Sheets for Web Design

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cascading Style Sheets (CSS) are the modern standard for website presentation. When combined with a structural markup language like HTML, XHTML, or XML (though not limited to these), Cascading Style Sheets provide Internet browsers with the information that enables them to present all the visual aspects of a web document.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Beginning CSS: Cascading Style Sheets for Web Design

Đồng bộ tài khoản