Beginning writing 1 part 10

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
66
lượt xem
12
download

Beginning writing 1 part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Imagine you are writing a story about a fellow named Mike. How do you avoid repeating the word Mike your story. You use pronouns! A pronoun is a word that takes the place of a noun. Notice the boldface pronouns in the following.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Beginning writing 1 part 10

Đồng bộ tài khoản