Beginning writing 1 part 8

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
65
lượt xem
17
download

Beginning writing 1 part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Find the complete verb phrase in each sentence. Write it on the line. Hint: The number in parentheses tells how many words are in the verb phrase.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Beginning writing 1 part 8

Đồng bộ tài khoản