intTypePromotion=3

Bệnh học thủy sản : Mặt trái của việc dùng thuốc

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
11
download

Bệnh học thủy sản : Mặt trái của việc dùng thuốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

III. Mặt trái của việc dùng thuốc trong NTTS Trong nuôi TS CN không thể không dùng thuốc nhằm: Các mục đích tiêu diệt tác nhân gây bệnh, nâng cao sức khỏe vật nuôi và quản lý ĐKMT Các tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe vật nuôi, MT sinh thái, chất lượng sản phẩm và sức khỏe con người Tác động đến môi trường sinh thái Một số loại thuốc có khả năng diệt trùng cao, phổ diệt trùng rộng như các chất sát trùng (disinfectants), các chất diệt địch hại (Pesticide), khi cho vào MT, ngoài tác dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh học thủy sản : Mặt trái của việc dùng thuốc

  1. III. Mặt trái của việc dùng thuốc III. tr vi thu trong NTTS trong NTTS Trong nuôi TS CN không thể không dùng thuốc Trong nhằm: Các mục đích tiêu diệt tác nhân gây bệnh, nâng cao sức khỏe vật nuôi và quản lý ĐKMT Các tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe vật nuôi, MT sinh thái, chất lượng sản phẩm và sức khỏe con người Tác động đến môi trường sinh thái môi tr sinh th 1. Một số loại thuốc có khả năng diệt trùng cao, phổ diệt trùng rộng như các chất sát trùng (disinfectants), các chất diệt địch hại (Pesticide), khi cho vào MT, ngoài tác dụng tiêu diệt tác nhân ể
  2. III. Mặt trái của việc dùng thuốc III. tr vi thu trong NTTS trong NTTS Dùng kháng sinh trong NTTS: - Một phần hòa tan vào nước trước khi ĐVTS sử dụng ảnh hưởng đến MTST - Một phần không được ĐVTS sử dụng lắng xuống đáy thủy vực ảnh hưởng MTST (sinh vật phân hủy chất HC ở đáy) - Một phần được ĐVTS sử dụng vào trong cơ thể, các SP thải có chứa KS hoặc dẫn xuất thải vào MT. Có đến 90% lượng KS sử dụng thải vào MT Dùng KS trong vùng NTS nước mặn, tác động của dư lượng KS tới STMT sẽ hạn chế hơn so với nước ngọt, do trong nước mặn tồn tại phong phú lượng Ion hóa trị 2 như Ca++ và Mg++, các ion này sẽ kết hợp với dư lượng KS để tạo ra các phức hợp các phức hợp này không tác động đến QT sinh
  3. III. Mặt trái của việc dùng thuốc III. tr vi thu trong NTTS trong NTTS 2. Ảnh hưởng tới ĐVTS nuôi Ảnh hưởng tới tốc độ ST (do diệt vsv có lợi đường ruột…) Ảnh hưởng tới thức ăn TN (CuSO4) Ảnh hưởng đến hô hấp của ĐVTS do giảm lượng ô xy hòa tan (sư dụng formon) Ảnh hưởng tới loài nuôi khác (thuốc điều trị bệnh KST cá có thể gây chết tôm hùm) Do thay đổi MT làm ảnh hưởng đến ĐVTS (thuốc Do điề t ị ó thể t ở ê độ khi To á )
  4. III. Mặt trái của việc dùng thuốc III. tr vi thu trong NTTS trong NTTS 3. Gây ra hiện tượng kháng thuốc của vk gây bệnh ra hi kh thu vk gây Kháng thuốc của vk là hiện tượng một chủng vk Kh nào đó có khả năng chống lại tác dụng ức chế, kìm hãm và tiêu diệt của một số loại KS đối với vk đó. Khả năng kháng thuốc này, được quy định bởi gen Kh đư kháng thuốc gọi là plasmid, nằm trong NSC của tế bào VK. Do được quy định bằng gen, nên vk kháng thuốc có Do đư thể truyền cho thế hệ sau k/n kháng thuốc của mình. VK có gen kháng thuốc khi tiếp hợp với 1 vk khác, VK chúng có thể truyền gen kháng thuốc vk kia.
  5. Các dạng kháng thuốc của VK: kh thu VK: Kháng thuốc tự nhiên Kh Kháng thuốc nguyên phát Kh Kháng thuốc thứ phát Kh - Để hạn chế hiện tượng kt thứ phát trong NTTS: + Không nên dùng ks để phòng bệnh kéo dài với nồng độ Không thấp. + Dùng ks để trị bệnh phải dùng đúng nồng độ và thời gian cần thiết. + Có thể dùng kết hợp ks theo các nguyên tắc nhất định để tăng hiệu quả diệt trùng và giảm nguy cơ xuất hiện kháng thuốc.
  6. 4. Dùng thuốc trong NTTS có thể ảnh hưởng tới 4. thu trong NTTS th sức khỏe con người kh con Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người NTTS thường xuyên phải tiếp xúc với thuốc Tồn dư ks trong SPTS ảnh hưởng đến người tiêu dùng, giảm giá trị SP Do các chất thải từ NTTS có chứa KS nên dễ dấn Do đến nguy cơ kt của các VK gây bệnh trên người

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản