intTypePromotion=1
ADSENSE

Bí quyết để thuyết trình hiệu quả hơn

Chia sẻ: Robinhuynh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

496
lượt xem
248
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

a. Nôị dung: Bạn nên dùng nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ về chủ đề, đề tài của bạn, và phát triển thành các ý tưởng. b. Cać h tổ chức bài diễn thuyết: Săṕ xếp các ý tưởng của bạn vào các phần mở bài, thân bài, kết luận môṭ cách logic.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết để thuyết trình hiệu quả hơn

 1. Bí quyết để thuyết trình hiệu quả GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ a. Nôi dung: Ban nên dung nhiều thời gian để nghiên cứu ky về chu đề, đề tai cua ban, và  ̣ ̣ ̀ ̃ ̉ ̀ ̉ ̣ phat triển thanh cac y tưởng. ́ ̀ ́́ b. Cach tổ chức bai diễn thuyết: Săp xếp cac y tưởng cua ban vao cac phần mở bai, thân  ́ ̀ ́ ́́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ bai, kết luận môt cach logic. ̀ ̣ ́ c. The ghi chú: Làm cac tâm cards ghi chu những y chinh se noi trong bai diễn văn. Nhớ là  ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̃́ ̀ chi ghi những y chinh một cach ngắn gon thôi nhe. Chung se giup ban nhớ lai nhanh chong  ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ́ cac y chinh ma không cần phai đoc nhiều. ́́ ́ ̀ ̉ ̣ d. Thưc hanh: Muôn thuyết trinh thanh công va hiệu qua con đoi hoi ban cần phai thực tập  ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉̀ ̀ ̉ ̣ ̉ nhiêu lần trước ngay thuyết trinh. ̀ ̀ ̀ GIAI ĐOẠN TRÌNH BÀY a. Phong thái tự nhiên: Cố gắng thuyết trinh một cach tự nhiên, như đang tro chuyện với  ̀ ́ ̀ khan gia. Tranh noi một cach đều đều như tra bai, cung không nên chi nhin va đoc lai bai  ́ ̉ ́ ́ ́ ̉̀ ̃ ̉ ̀ ̣̀ ̣ ̀ thuyêt trinh đa chuẩn bi sẵn. ́̀ ̃ ̣ ­ Sư nhiệt tinh: chưng to quan điểm ro rang va tich cực, niềm yêu thich về chu đề ban đang  ̣ ̀ ́ ̉ ̃̀ ̀́ ́ ̉ ̣ noi thông qua giong noi va cac biểu cam trên net mặt. ́ ̣ ́ ̀́ ̉ ́ ­ Giao tiêp bằng măt (eye contact): phai duy tri sự giao tiếp bằng măt với khan gia để tăng  ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ sư tin cậy, tăng sự thich thu, tập trung nơi khan gia, va ban cung co thể nhận ra được sự  ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣̀ ̃ ́ phan hồi ngầm từ khan gia đối với bai thuyết trinh cua minh. ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ­ Sư ro rang: phat âm ro rang, sử dung ngôn ngữ phu hợp với khan gia cua ban. ̣̃̀ ́ ̃̀ ̣ ̀ ́ ̉̉ ̣ b. Ngôn ngữ cử chỉ: ̉ ­ Cach đi đứng: môt dang điệu va sự di chuyển tốt se truyền tai được sự tự tin, chuyên  ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̉ nghiêp, va đang tin cậy ở chinh ban. ̣ ̀́ ́ ̣ ­ Điêu bô: giữ điệu bộ cua ban môt cach tự nhiên, tranh những cử chi lặp lai. Dung cử chỉ  ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ cua ban để nhấn manh cac điểm chinh va thu hut sự chu y nơi khan gia. ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́́ ́ ̉ c. Phương tiên trợ giúp (visual aid): Thương la powerpoint, tranh anh, đồ thi… Cac  ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ phương tiên nhin nên: ̣ ̀
 2. ­ Đu lớn để khan gia co thể thấy ro. ̉ ́ ̉́ ̃ ­ Đươc đặt tai vi tri dễ nhin. ̣ ̣̣́ ̀ ­ Đơn gian va dễ hiểu. ̉ ̀ 6 yêu cầu cho việc học tốt 1­ Vạch kế hoạch: Học tập và làm việc có hệ thống nghiên cứu điều gì nên làm trước, điều  gì làm sau. Nếu bạn bỏ ra 1 giờ để vạch kế hoạch bạn sẽ tiết kiệm được 3 giờ khi thực hiện  nó. 2­ Học vào lúc bạn cảm thấy có lợi nhất cho môn học: Nếu đó là bài giảng văn, bạn  hãy học ngay sau khi nghe giảng bài. Nếu đó là bài học thuộc lòng hoặc trả lời câu hỏi, hãy  học trước khi lên lớp. Sau khi nghe giảng, bạn hãy xem lại, chọn lại và tổ chức ghi chép.  Trước khi trả bài miệng, bạn dùng thì giờ để học thuộc lòng, xem lại các dữ kiện (nhất là đối  với các môn XH), chuẩn bị câu hỏi cho bài cũ. Việc đặt câu hỏi là một kỹ thuật tốt để giúp  đào sâu vẫn đề và đưa ra các phần bạn cần nghiên cứu thêm.  3­ Hiểu rõ các ghi chép: Tìm ra các ý tưởng quan trọng mà thầy cô đã nhấn mạnh. Lưu ý  các từ "cho nên, vì vậy" và "chủ yếu", "điều quan trọng" mà thầy cô đã tóm tắt.  4­ Học một cách chủ động chứ không thụ động: Không nên đọc đi đọc lại một câu như  vẹt. Hãy dùng nhiều giác quan khi học. Cố gắng cho đầu óc bạn nhìn thấy được. + Sử dụng âm thanh: Đọc các chữ to giọng và lắng nghe chúng.  + Sử dụng sự liên tưởng: Liên tưởng điều đang học với điều gì quan trọng có liên quan. 5­ Ghi chú cẩn thận: Nó sẽ đòi hỏi bạn suy nghĩ theo lối phân tích. Ghi ngắn, đủ dữ liệu  sẽ tốt hơn là viết tất cả mọi điều ghi được vì bạn không còn thời gian để phân tích rồi tổng  hợp lại.  6­ Luôn học tại bàn: Thái độ này chuẩn bị cho bạn cả hai ưu thế trí tuệ lẫn thể hình.  Không được nằm dài trên giường để học bởi bạn sẽ ngủ quên lúc nào không biết. Lâu dần  nằm học sẽ tạo 
 3. 15 lời khuyên học tiếng Anh 1. Tích cực xem truyền hình, video, nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh hoặc nói chuyện với  người bản ngữ bất cứ khi nào bạn có cơ hội.  2. Sử dụng tiếng Anh ở nhiều nơi chứ không phải chỉ trong lớp học. 3. Chơi trò chơi và tập các bài hát tiếng Anh.  4. Khi nói chuyện bằng tiếng Anh, cố gắng diễn đạt bằng mọi cách có thể được kể cả dùng  điệu bộ.  5. Nên hỏi lại hoặc đề nghị ngườ nói nhắc lại nếu chưa hiểu rõ nghĩa. 6. Đừng bao giờ sợ mắc lỗi khi nói và viết tiếng Anh  7. Áp dụng từ và cấu trúc mới học được trong nhiều tình huống khác nhau.  8. Đọc các bài viết khác nhau về cùng một chủ điểm. Tập nói và viết theo các chủ điểm đó. 9. Cố gắng đoán nghĩa của từ, câu bằng cách cǎn cứ nội dung bài đọc, bài nghe hoặc tình  huống giao tiếp (không nên quá phụ thuộc vào từ điển).  10. So sánh để hiểu được sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt.  11. Tự chữa lỗi trước khi được bạn hoặc thầy chữa. 12. Học theo nhóm hoặc theo cặp là tốt nhất.  13. Học thuộc các quy tắc ngữ pháp, từ mới hay các đoạn hội thoại mẫu.  14. Nghe băng và tập viết chính tả thường xuyên.
 4. 15. Thử áp dụng các phương pháp trên trong khoảng 2 ­ 3 tháng, bạn sẽ biết ngay kết quả  học tập của mình. Tự học cách khích lệ Zzs225 Có lẽ trong cuộc đời, chắc không ít lần bạn rơi vào tình trạng gặp một chút trắc trở đã buồn  phiền, tâm trạng không vui, tinh thần chán nản. Và tất nhiên sau đó, sự chán nản còn ảnh  hưởng rất nhiều đến công việc của bạn. Có khi sự ảnh hưởng còn kéo dài tới cả tháng, tệ  hơn là vài tháng. Vì thế, vào những lúc mình chỉ vấp ngã nhỏ, bạn chớ nên nản lòng mà  hãy biết cách tự mình khích lệ mình để vượt qua. "Mỗi lần vấp là một lần trót dại, ai nên  khôn mà chẳng dại đôi lần" – Khi bạn đã có thể nói được điều đó thì cũng có nghĩa là bạn  đã có thể thắng được cảm giác thất bại mà vươn lên.  Bạn tự nhủ với bản thân như thế nào thì bạn sẽ phát triển theo hướng như thế. Vì thế, bạn  phải học cách tự khích lệ. Những người thành công từ trước đến nay đều không phải thành  công trong chán nản, buồn rầu thối chí. Dù gặp phải trắc trở phiền phức đến thế nào, họ  cũng đều tin tưởng bản thân nhất định vượt qua được cửa ải cam go đó. Hãy chủ động tìm  kiếm phương pháp giải quyết vấn đề, biết tự đốc thúc bản thân mình, không ngừng nỗ lực  thì khó khăn nào cũng vượt qua được.  Có một thực tế rõ ràng, nhiều việc được xem là khó khăn vô cùng nhưng người có ý chí nên  vượt qua được còn phần lớn những người không thể bởi ngay từ lúc chưa bắt tay vào việc  họ đã sẵn ý nghĩ không chắc mình sẽ thành công. Phải chăng trong lòng bạn cũng có một  giới hạn như thế, rất khó vượt qua nên bạn luôn tự nhủ: mình làm không nổi. Hãy đừng bao  giờ để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.  Trong công việc, chỉ cần bạn cảm thấy bản thân mình làm được thì cứ mạnh dạn làm, rồi  bạn sẽ có của cải và thành công, của cải và thành công đều từ đó mà ra. "Không có việc gì  khó ­ Chỉ sợ lòng không bền – Đào núi và lấp biển ­ Quyết chí ắt làm nên" – Không phải  ngẫu nhiên mà lời dạy của Bác Hồ lại trở thành chân lý. 
 5. Vì vậy, để giúp mình có thể thành công trong cuộc sống, trong kinh doanh, bạn đừng bỏ  qua ba nguyên tắc quan trọng đã được những người thành đạt tổng kết:  1. Thường xuyên khích lệ mình để bản thân duy trì một trạng thái tâm lý tốt.  2. Chỉ cần bản thân có tinh thần lạc quan muốn vươn lên, càng đặt mục tiêu cao thì thành  tích sẽ lớn.  3. Bất kể bạn muốn thành công trên lĩnh vực nào cũng đều phải hiểu được quy luật phát  triển của sự việc ở phương diện đó và cần hiểu được áp dụng quy luật này như thế nào,  đồng thời không ngừng tiến hành suy nghĩ, nghiên cứu, học tập và lên kế hoạch. Tự khích lệ không chỉ giúp con người đạt thành công lớn hơn trên cơ sở hiện có mà còn  khích lệ con người từ kẻ yếu trở thành kẻ mạnh, từ thất bại đi đến thành công, từ tai họa đi  đến may mắn, từ nghèo khó trở thành người giàu có. Trong cuộc sống bạn đừng bao giờ  quên điều này: Dù phải đối diện với bất kể khó khăn lớn đến đâu cũng không được chùn  bước mà phải biết tự khích lệ, tin tưởng vào bản thân mình thì thành công sẽ luôn mỉm cười  với bạn. Tác động đến thầy cô Tôi tìm thấy niềm vui trong việc học để tôi có thể dạy học sinh. ­ Seneca Quan hệ của bạn với thầy cô sẽ có ảnh hưởng đến việc bạn có học tốt hay không ở trong  lớp.  Nhìn chung, thầy cô sẽ có cảm tình với học sinh tỏ ra thực sư ham thích môn học, và đặt  những câu hỏi hay. Cách tốt nhất để có được cảm tình của thầy cô là hãy chứng tỏ bạn là  thật sự ham thích khóa học đó. Những lời khuyên sau đây là để bạn có thể tỏ rõ sự ham thích và hiếu học của mình:  ­ Không chỉ trích, lên án hay than phiền với thầy cô về việc dạy của họ. Thay vì đó, hãy tập  trung vào nội dung kiến thức, thảo luận các tài liệu và việc học và hiểu của bạn.  ­ Hãy tỏ ra cho thầy cô biết là bạn thích khóa học này.  ­ Chịu khó mỉm cười, và tỏ vẻ tươi tắn tham gia vào các tiết học.  ­ Nhớ tên thầy cô.
 6. ­ Đôi khi bạn nên lắng nghe khi thầy cô nói về họ.  ­ Thảo luận, hoặc nói về những chủ đề họ thích.  ­ Để thầy cô biết là bạn thật sự tôn trọng họ.  ­ Tránh tranh cãi với thầy cô.  ­ Nếu sai, thì nên nhận lỗi ngay.  ­ Thật lòng tìm hiểu xem thầy cô nghĩ gì.  ­ Để thầy cô biết là bạn muốn học tốt.  ­ Luôn chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và tài liệu cho mỗi tiết học. ­ Luôn nộp bài tập, bài làm đúng hẹn.  Tổng hợp các bài trong ngày Trong một ngày, tất nhiên là bạn có nhiều môn học. Như vậy bạn cần phân chia sao cho  đều thời gian và hợp lý, nghĩa là phải bám sát lấy thời khóa biểu ở trường với thời gian ở  nhà. Trong chương này tôi giúp bạn chia thời gian học bài cụ thể hơn.  1. Thời gian của từng môn:  Chương trình học bài ở nhà, phần trước đã phân rõ thời khoá biểu học ở nhà, vậy bạn hãy  dựa vào đó mà sử dụng, bạn chỉ cần thay đổi cho chính xác các môn, bài tùy theo thời  khóa biểu nhà trường. Ở đây xin nhắc bạn một lần nữa là: Giờ nào của môn đó bạn không  nên "lạm phát" giờ của môn khác, kiểu như "Chà, hôm nay có giờ Sinh, nhưng mà bỏ đó đã  tuần sau mới có giờ trả bài mà. Hôm sau hẳn học".  Nhưng lần sau, ngày mai là có giờ Sinh rồi đó liệu bạn có thể đứng ra trả bài cụ thể trôi  chảy không? Hay lại kẹt Toán, Anh văn, hay Vật lý?  Một lần "kẹt" bài nó kéo theo vạn lần khác. Cho dù bạn không muốn thì bạn cũng bị rơi vào  hạng "bê bối". Một học sinh mà bài vở không chu đáo là "bê bối" rồi chứ còn gì nữa!  2. Giờ nào môn đó: 
 7. Nếu bạn không muốn là một học sinh bê bối thì tôi khuyên bạn điều này:  Bạn hãy thực hiện đúng, học môn nào gìơ đó như bảng phân chia của bạn, đừng vì một lí  do gì mà đổi thời gian. Kế hoạch đã vạch sẵn. Muốn làm được điều này đâu phải đơn giản.  Bạn phải thật trì chí, kiên tâm, và chịu khó. Bước đầu chắc bạn khó chịu lắm, nhưng một  khi đã tập rèn luyện nó sẽ quen. "Thói quen là thiên tính thứ hai" mà bạn.  Bạn cứ nghĩ câu này, mỗi khi bạn chán học bài: "Nếu tôi không học thì ai học cho tôi? Nếu  không học thì sẽ không thuộc bài. Mà không thuộc bài thì sẽ ra sao?". Bạn tự vẽ cho mình những nhục hình của kẻ "biếng lười" không thuộc bài. Những kẻ đó ra  sao? Ðồng thời bạn cũng nên tự đưa ra những hình ảnh của kẻ chăm học. Bạn nên nhớ lại  những ngày bạn thuộc bài. Ðược thầy cô quí mến, bạn bè quí phục. Và tâm hồn bạn khoan  khoái. Tại sao bây giờ không chịu khó "gồng mình" một chút để ngày mai đến lớp, tâm tư  bạn thư thả an nhàn. Chẳng phải rụt rè e ngại, sợ sệt thầy cô hay xấu hổ với bạn bè. "Kiến  thức là cái còn lại" mà. Thuộc bài chẳng phải chỉ để thi cử mà còn vận dụng kiến thức vào  cuộc sống thực tế nữa. Vậy bạn hãy đọc, hãy học giờ nào môn đó, có như vậy mới tránh  được tình trạng cập rập; và kéo dài sự nặng nề ngao ngán cho bạn trong việc học bài. Nếu  trong khi học bạn bỗng nhiên cảm thấy chán nản thì sao? Không phải ai cũng thích thú khi  ngồi vào bàn học đâu bạn, tâm lý chung của con người là thích tự do thoải mái bay nhảy  hơn là gò bó ngồi vào một chỗ bắt trí óc phải làm việc liên tục. Nhưng việc gì cũng khó mà  có lẽ khó nhất là việc học, nếu ta không kiên trì. Do vậy, bạn có chán nản khi ngồi vào bàn  học cũng không phải là sự lạ. Bạn hãy cố gắng buộc mình phải tuân phục theo lý trí bằng  một quyết tâm sắt đá :  ­ Nếu chưa học thuộc bài này thì nhất định sẽ không đi chơi.  ­ Phải học thuộc bài này trong một giờ và bạn nhất định phải làm cho được quyết tâm đó.  Ðừng để thân xác làm chủ lý trí bạn, khiến bạn sẽ trở nên nhu nhược ngay. Như vậy việc  học bài cho mau thuộc không khó. Cái khó là do bạn thiếu kiên trì mà thôi. Bám chắc bài  học từng môn, từng ngày, học đúng phương pháp như các chương trước đã hướng dẫn,  chắc chắn bạn sẽ ham thích việc học bài hơn mà cũng không còn ngán sợ nữa.  Các phương pháp ghi nhớ Muốn học bài mau thuộc nhất thiết phải học có phương pháp. Qua các chương trước chúng  tôi đã trình bày một số phương pháp để giúp bạn trong việc học bài sao cho mau thuộc. 
 8. Trong chương này xin hướng dẫn bạn đi sâu vào chi tiết hơn khi thực hiện các phương pháp  ấy. 1. Ghi thành dàn bài: Thực tế có nhiều bạn chỉ nghe nói ghi dàn bài, nhưng chưa rõ phương thức ghi cụ thể ra  sao. ­ Trước tiên bạn đọc toàn bài môn bạn đang học 1 lần ­ 2 lần ­ hoặc cũng có thể là 3 lần.  Ðến lúc bạn nắm chắc yêu cầu bài mới thôi. Vì có hiểu sơ bộ bài, bạn mới lập được dàn  bài. Bạn chia nội dung toàn bài thành 3 phần chính (Ví dụ là A ­ B ­ C). Trong phần A ­ có  nhiều mục nhỏ, bạn có thể sắp xếp các mục nhỏ ấy gọi là "tiêu đề" bằng những chữ số:1,  2, 3...  ­ Và tiếp theo các phần B­C cũng thế. Phần nào cũng có những tiêu đề riêng.  ­ Nhưng trong mỗi phần đều có những yêu cầu quan trọng của nó. Bạn nên ghi nhận cụ thể  các phần quan trọng ấy trong mỗi phần của dàn bài, có thể gạch dưới hoặc viết đậm để dễ  nhớ.  ­ Ðã có dàn bài chi tiết rồi sẽ là điều kiện giúp bạn dễ dàng việc học bài sau đó. 2. Nhẩm trong óc:  Bạn hệ thống bài bằng cách "nhẩm trong óc" nhẩm từng phần một của dàn bài, chỗ nào  quên bạn dừng lại, lật dàn bài ra xem lại. Bạn cứ tiếp tục nhẩm sang phần khác và đừng  quên các phần quan trọng đáng ghi nhớ, đừng bỏ sót một chi tiết nào. Lần lượt như vậy cho  đến hết toàn bài.  ­ Lần thứ hai, bạn bắt đầu nhẩm lại tất cả có hệ thống toàn bài hơn.  ­ Lần này bạn ghi nhận phần đã bị quên. Bạn mở sách xem lại, ghi ra giấy hoặc đánh dấu  những phần đó. Bạn tìm ý những chỗ quên sót để rồi học lại cho nhuần nhuyễn.  ­ Lần thứ ba, bạn hệ thống lại bài và bạn đặt thành câu hỏi rồi tự giải quyết trong óc câu hỏi  ấy. Bạn xem lại việc trả lời có thông suốt phân minh chưa. Nếu chỗ nào vướng mắc lật dàn  bài ra xem.  * Một bài học gọi là được nắm chắc là khi bạn: ­ Trả lời gãy gọn các câu hỏi đặt ra. 
 9. ­ Hiểu bài thông suốt từng phần cũng như toàn bài.  ­ Nắm vững trọng tâm bài học một cách chuẩn xác. Nếu là môn học như Toán ­ Lý­ Hóa­  Sinh thì các quy tắc các công thức, các định lý, định đề... bạn phải thuộc thật nhuần  nhuyễn mới được. Môn Văn: Cần ghi nhớ các tên và tiểu sử tác giả. Thuộc kỹ các bài thơ, các đoạn văn xuôi,  chọn lọc và nhớ bài thơ này của tác giả nào, bài văn kia tác giả là ai. Tránh tình trạng lộn  xộn, lẫn tên tác giả này với tác giả khác, hoặc bài văn xuôi mà lại ghi tên tác giả là một nhà  thơ v.v... Các phần văn xuôi hay thơ, bạn đều phải nắm bố cục chặt chẽ, chủ đề tư tưởng và nghệ  thuật mà tác giả đã sử dụng. Ngoài ra bạn nên trích dẫn những đoạn văn hay, bài thơ hay,  ghi vào sổ tay bạn để dễ học thuộc. Thuộc nhiều thơ văn để tạo vốn từ phong phú khi làm  bài.  Môn Sử, Ðịa: Cần nắm rõ đặc thù từng môn để dễ học.  ­ Sử: Cần nhớ chính xác các mốc thời gian của sự kiện và luyện cách phân tích tổng hợp  để rút ra được những bài học lịch sử một cách chính xác.  ­ Ðịa: Nắm rõ đặc điểm địa thế từng bước từng vùng, tên sông, tên núi, nguồn tài nguyên  khoáng sản.v.v...  3. Ghi ra giấy:  Ngoài cách ghi thành dàn bài chi tiết, bạn có thể ghi riêng ra giấy. Nhất là những công  thức, những định lý, định đề. Từ giấy xếp lại bỏ túi để lâu lâu khi cần nhẩm lại, nếu quên  bạn có thể mở ra xem.  Nhưng phải ghi bằng cách nào?  Ghi những điểm chính yếu nhất, còn điều quan trọng là bạn phải học thuộc.  Nói tóm: Khi ghi bạn chỉ tóm tắt phần quan trọng, sao cho khi mở trang giấy ra nhắc nhở  bạn hệ thống bài học bằng trí nhớ và một cách hoàn hảo mà không cần mở sách.  Tránh ghi rườm rà, dư thừa, vừa mất thời an vô mà ích lại phí sức. Nói chung làm thế nào  để bạn có thể tổng hợp các phương pháp (nhẩm nhớ ­ ghi chép ­ và lập dàn bài) sao cho  tạo được điều kiện để bạn đọc bài mau thuộc đó là đíều quan trọng nhất. 
 10. Một điểm nữa là bạn phải hết sức sử dụng các phương pháp ấy thật hài hòa và kết hợp  chặt chẽ để việc học tập của bạn có kết quả mỹ mãn theo ý muốn. Không nhất thiết phải  áp dụng tất cả các phương pháp mà tùy khả năng vận dụng cho phù hợp.  Thời gian nào giúp bạn tiếp thu bài nhanh nhất Không phải thời gian nào bạn cũng có tốc độ tiếp thu bài như nhau. Ðêm khác với ngày,  sáng khác với chiều và xế khác với trưa v.v...  Vậy muốn xác định thời gian tiếp thu bài nhanh nhất là thời gian nào, bạn hãy áp dụng  những phương pháp sau đây:  1. Nhẩm lại bài trước khi lên giường ngủ:  Trong ngày học các môn và đêm trước khi rời bàn học để lên giường ngủ, bạn nên xem lại  bài cho ngày mai. Bạn nhớ ghi các môn bài mà bạn biết sáng ngày mai lên lớp bạn sẽ trả.  Bạn lên giừơng trước giờ qui định ngủ ít nhất là một tiếng. Ví dụ bạn ngủ lúc 10 giờ thì lên  giường 9 giờ. Phòng ngủ chỉ nên để ánh sáng lờ mờ, giúp tiềm thức bạn không bị động. ­ Bạn bắt đầu hệ thống lại bài, từng môn, từng phần, thật chắc chắn nếu có chỗ nào quên  sót bạn cần có đèn bấm lôi ngay mẫu giấy đã ghi ra xem lại cho chính xác.  Rồi bạn tiếp tục ôn lại môn khác. Bạn cũng làm lại như trên, trong tư thế nằm trong bóng  đêm. Lần lượt như vậy cho đến hết các môn bài, cho đến lúc bạn thiếp đi. Trong giấc ngủ  bạn sẽ không quên các điều đã học nó khắc sâu vào tâm não bạn và khó mà xóa nổi. Hình  thức này giúp trí óc bạn làm việc linh hoạt, như con bò nhai lại cỏ sau những giờ phút nghỉ  ngơi. Bạn cũng vậy nếu muốn bộ óc tinh nhuệ học bài mau thuộc thì hãy biết nhớ lại bài  trước khi đi vào giấc ngủ đêm.  2. Thời gian giúp bạn tiếp thu bài nhanh nhất:  Qua kinh nghiệm thì thời gian đó là lúc sáng sớm khoảng 4­5 giờ trở đi. Vào giờ đó, bầu  không khí còn tĩnh lặng, tâm hồn thanh thản sẽ giúp bạn dễ tập trung hơn.  Bước đầu rất có thể bạn khó thức dậy vào thời gian này. Nhưng việc gì cũng vậy, bạn chịu  khó tập, chỉ mấy hôm liền sau đó bạn quen ngay. Khi thức dậy, việc đầu tiên làm vệ sinh  cá nhân xong bạn nên tập vài động tác thể dục. Phần này nam cũng như nữ cũng cần phải  thực hiện. Bạn tập thể dụng là để bảo vệ và duy trì sức khỏe. Có sức khỏe bạn mới có thể  học tập tốt được. 
 11. ­ Sau đó bạn nghe trong người khỏe khoắn hết cơn buồn ngủ, bấy giờ là lúc bạn ngồi vào  bàn học. Như hồi trước khi !ên giường ngủ, bạn đã ôn lại bài ngay trên giường. Vậy bây giờ  chắc chắn óc bạn đang còn nhớ các môn bài đó, bài mà bạn phải trả khi lên lớp vào sáng  nay.  Ví dụ: Bài sáng nay có các môn như: Sinh ­ Sử Toán. Bạn có tất cả là 3 môn, mà ba môn  học này bạn đã học suốt chiều hôm qua theo thời gian nhất định mà bạn đã vạch ra là:  1g ­ 2g : bạn học môn Sử.  2g ­ 4g : bạn học và làm Toán.  Sau đó là bạn nghỉ giải lao 30 phút.  4g30 ­ 6g: bạn học môn Sinh.  Ngoài ra, bạn còn có một khoảng thời gian học về đêm từ 7g ­ 9g. Hai giờ này giúp bạn  củng cố lại các phần bài bạn chưa thuộc kỹ, chưa nắm bắt. Thời gian này bạn hệ thống bài  một cách chắc chắn hơn. Và trước khi lên giường ngủ, bạn còn có một giờ nữa để nhẩm lại  bài. Bây giờ trước mặt bạn, các môn bài được học thuộc làu và bài tập toán của hôm nay  cũng đã giải quyết xong. Tuy nhiên, bạn cũng nên ngồi lại trước chồng vở, nhưng đừng mở  sách, bạn tự lần lượt ôn lại từng môn xem bạn đã nắm chắc kiến thức cơ bản một cách nằm  lòng chưa? Phần nào quên ­ bạn mở sách ­ và phải giải quyết ngay tại chỗ. Môn nào cũng  thế vì đây là giờ học quyết định cuối cùng trước khi bạn đến lớp. Sau cùng bạn cũng nên  mở bài tập toán ra, rà xét lại lần cuối xem các phần bài tập bạn làm có chính xác chưa. Có  chỗ nào thiếu sót không? Lo mà chỉnh đốn ngay nếu có.  Thời gian buổi sáng này của bạn phải nói là thời gian ôn tập thì đúng hơn. Bạn ôn lại lần  cuối cho chắc chắn trước giờ lên lớp. Còn một vấn đề nữa là cần dành một ít thời gian để  xem trước phần bài mới. Bạn nên xem trước để "làm quen" với nó. Ðể đến lúc thầy cô giảng  bài ở lớp bạn sẽ mau chóng nắm bắt. Nói một cách là bạn sẽ tiếp thu mau lẹ hơn. Nhất là  bộ môn toán là bạn cần phải chuẩn bị bài mới trước, nếu bạn không muốn gặp tình trạng  lúng túng ngỡ ngàng, khi thầy cô đặt vấn đề bài mới với bạn.  Nói tóm lại: Thời gian mà bạn tiếp thu bài mau thuộc nhất là thời gian từ 4g ­ 6g buổi sáng.  Bạn nên tận dụng giờ học này và nên thập thói quen tốt đó trong suốt đời học sinh của  bạn. Chắc chắn bạn sẽ không lùi bước trong việc học.  Có thắc mắc rằng vậy thì giờ nghỉ quá ít ỏi liệu có đủ sức khỏe để học tập không? Ban  ngày bạn dành thời gian nghỉ trưa một giờ, và 6 giờ của đêm để ngủ. Bạn ngủ với giấc ngủ  thật sâu, không mộng mị là đủ đem lại sức khỏe cho bạn. Không phải ngủ nhiều mới có sức 
 12. khỏe tốt đâu.  Làm việc ăn uống, ngủ nghỉ điều hoà thì sức khỏe mới bảo đảm vững chắc. Bạn cứ hãy  thực hiện đi sẽ thấy không hề giảm sút sức khỏe được. Tuy nhiên ngày chủ nhật bạn nên  dành thời gian giải trí nhiều, để tăng cường cho bộ não những mới lạ và tạo điều kiện tốt  cho sức khỏe như chơi thể thao, đi tham quan... tùy năng khiếu và sở thích mà bạn tự tìm  cho mình những trò chơi và những việc giải trí phù hợp và lành mạnh. Môi trường học tập Ở các phần trước, các bạn đã được hướng dẫn những phương pháp để học bài. Muốn học  bài mau thuộc đòi hỏi nhiều yếu tố mà bạn phải tích cực thực hiện. Dưới đây là một số vấn  đề xin trao đổi cùng bạn.  1. Vấn đề nghe giảng ở lớp:  Bạn đừng thắc mắc tại sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Vì nó là điều kiện đầu tiên  giúp bạn trong việc học bài ở nhà sau đó.  Bạn nghĩ: "Ðã là học sinh thì khi đến lớp ai mà không chú tâm nghe giảng cần chi phải  nhắc hoài!". Không đâu bạn. Nếu tất cả các bạn đều "chú tâm nghe giảng" thì tôi có thể  quả quyết với bạn rằng: Hầu hết những học sinh ấy đều là những học sinh giỏi. Bài giảng  họ tiếp thu tốt thì tất nhiên sẽ học bài mau thuộc. Nhưng nếu tất cả như vậy, chắc chắn tôi  sẽ không viết quyển sách này.  Vậy thái độ nghe giảng của các bạn phải ra sao? Bạn cũng có thể nhìn lên bục giảng, nhìn thầy cô chăm chú, tưởng chừng như bạn đã  "nuốt" từng lời giảng của thầy cô vậy. Nhưng nếu bạn không có nghe gì cả, mà thầy cô hỏi  bạn một câu, chắc chắn bạn sẽ lúng túng ngay. Phải, bạn sẽ không thể đáp lại câu hỏi của  thầy cô một cách chính xác được. Và như vậy là bạn đã "nhìn" chứ bạn có "nghe" đâu. Ðầu  óc bạn mơ màng, bạn đang ngồi ở lớp mà nghĩ tới những cuộc chơi ở xa. Nào là chiều nay  sẽ đi hồ bơi, đi đánh quần vợt, bóng chuyền... các bạn nữ thì mơ tưởng đến cuộc họp mặt  nào đó.v.v...  Nói chung, bạn đang nhìn thầy cô mà hồn bạn đang "lang thang" một cuộc viễn du nào đó  chứ không có tại lớp. Thầy cô thì khản tiếng, hết nước bọt để trình bày bài dạy của mình,  những mong học sinh hiểu sâu, hiểu rộng mà nào được có mấy ai chịu khó nghe! Bạn phải  biết rằng bạn đang ở trong lớp học, và bạn đang có nhiệm vụ "nghe giảng bài". 
 13. Bạn phải xác định như vậy mới gạt phăng mọi vấn đề khác để tập trung cho việc nghe  giảng bài. Nếu như bạn không chú tâm nghe giảng thì đâu phải bạn có động cơ đi học. Mà  động cơ học tập thì đúng là điều rất quan trọng của tuổi trẻ. Vậy bạn phải tự hỏi mình. Ta  đến lớp để làm gì?  Học, học thì phải nghe lời giảng của thầy cô. Nếu không, bạn chỉ có tiếng đi học, mang  danh là một học sinh, nhưng kỳ thực không phải là học sinh. Vì một học sinh thì phải biết  học, chăm học và học giỏi nữa. Chịu bao lao nhọc để đặt kỳ vọng nơi bạn, vậy mà bạn nỡ  phụ lòng ba mẹ bạn sao? Dù sau này bạn là ai, bất cứ địa vị nào trong xã hội, mà tuổi trẻ bạn chây lười trong học tập  là bạn đã mắc nợ với đời. Trước nhất là cha mẹ. Sau đến là thầy cô và cuối cùng là với xã  hội.  Vì bạn sống trong lòng xã hội là bạn phải có trách nhiệm phục vụ xã hội. Ai làm ra những  phẩm vật cho xã hội? Con người. Muốn làm một con đường phải có kỹ sư tính toán. Cái áo  bạn mặc, quyển vở bạn đọc đều do tay con người làm ra. Bệnh tật, bạn cần bác sĩ và viên  thuốc bạn uống cũng cần dược sĩ bào chế.  Nhưng tất cả những thành phần đó là ai? Do đâu mà họ được như vậy? Tất cả cũng phải  học và họ cũng đã trải qua quá trình gian lao để ngày nay có được công thành danh toại  đó,nhằm góp bàn tay xây dựng và kiến tạo xã hội.  Ðó cũng có thể gọi là "trả nợ áo cơm", hoàn thành nghĩa vụ đối với xã hội... Ngay bây giờ, còn trẻ đến lớp mà bạn không học thì lớn lên bạn sẽ góp phần gì cho xã hộ?  Chắc bạn đã từng nghe câu: "Trẻ mà không học, già sẽ ân hận" rồi chứ? 2. Nắm chắc bài giảng và cách ghi nhớ lâu. Bạn đã thực sự chăm chú nghe giảng, nhất định là bạn sẽ nắm chắc kiến thức của bài mà  bạn vừa tiếp thu. Khi đã tiếp thu kỹ, còn phải biết vận dụng tốt vào bài học, bài làm của  mình. Tất nhiên nghe, hiểu, nắm được toàn bộ bài dạy, thì việc học bài của bạn sẽ mau  thuộc một cách dễ dàng.  Học bài mau thuộc là một chuyện, ngoài ra bạn cần phải nhớ dai. Nhớ chính xác và không  lẫn lộn đó là điều cần thiết. Có thể bạn học bài thuộc rất mau, nhưng đồng thời cũng mau  quên. Vậy làm cách nào để bạn có thể nhớ bài được lâu.  ­ Bạn phải hiểu bài trước khi học. Muốn hiểu kỹ bài bạn phải nghe giảng, vận dụng nhiều phương pháp của riêng bạn để hiểu 
 14. một cách chính xác bài giảng. ­ Học bằng tâm não của bạn chứ không phải "học vẹt".  Cũng có bạn học rất thuộc nhưng lại không cần hiểu bài, cách học này người ta gọi là "học  vẹt". Nếu bạn học theo cách thuộc lòng này, thì nguy hiểm cho bạn, vì đây là cách học đối  phó, thuộc để trả bài cho xong nợ rồi thôi, sau đó bạn chỉ còn là một khối óc rỗng. Muốn tránh tình trạng này, bạn nên xác định lại cách học bài của bạn chẳng những sao  cho học mau thuộc mà còn phải hiểu và nhớ lâu nữa. Nghĩa là phải học bằng khối óc và  mọi giác quan. Phần quan trọng nhất giúp bạn nhớ dai là tâp trung nghe giảng. ­ Ghi chép những đề mục hay những phần quan trọng.  ­ Tóm tắt nội dung, bài cô đọng nhưng đủ ý. ­ Nghiên cứu bài ngay sau khi nghe giảng vì như thế giúp bạn củng cố lại các phần quan  trọng hầu khắc sâu vào tâm não bạn hơn. Ghi những chi tiết dễ quên ra giấy nháp, bỏ túi  rồi lâu lâu mở ra xem lại cho tới bao giờ vấn đề đó đã hiểu mới thôi.  Với các môn Toán ­ Lý ­ Hóa ­ Sinh, nói chung các môn có công thức, bạn càng cần ghi  vào giấy nháp bỏ túi để bất cứ lúc nào, ở đâu bạn cũng có thể mở ra xem lại được. Hoặc bạn cũng có thể ghi các công thức ấy lên bảng, nơi bàn học để các công thức ấy luôn  đập vào mắt bạn. Nhất định là bạn sẽ nhớ lại mau và nhớ mãi. Bạn cứ giữ nguyên bảng  như vậy cho đến khi các công thức đã "nằm lòng" trong óc bạn mới xóa đi, viết các công  thức khác.  Những cách học này chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt. 3. Cần biết cách ghi những trọng tâm của bộ môn. Mỗi một môn học đều có những yêu cầu và những phần trọng tâm của nó. Bạn nên tập  trung vào phần này để đào sâu suy nghĩ.  Các môn về tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh...) có đặc thù riêng so với các môn về xã hội  (như Văn, Sử, Ðịa..). Do vậy bạn phải biết cách ghi nhớ những trọng tâm của nó. Các môn  tự nhiên thường có các công thức, định lý, định đề... phải ghi tóm tắt vào sổ tay riêng và  cần ghi thêm ra tờ giấy bỏ túi và cũng cần ghi lên bảng nơi bàn học ở nhà để thường xuyên  trông thấy. 
 15. Các môn học thông thường khác như: Văn, Sử Địa ­ Với môn Văn: Bạn cần có quyển sổ tay riêng, để ghi chép những đoạn văn hay tên tác phẩm, tác giả mà  bạn cần sưu tầm, hoặc những phần cần ghi nhớ cho môn bài quan trọng. Môn học này xin  nhắc lại là bạn đừng xem nhẹ nó, như tôi đã nhắc đi nhắc lại ở các chương trước.  ­ Môn Sử, Ðịa :  Chỉ cần ghi kỹ địa danh, năm tháng thật chính xác, nắm nội dung bài thật kỹ là được. Với  môn Sử mà bạn tập trung nghe giảng là đã thuộc bài rồi vậy. Bạn tóm tắt mỗi bài sao cho  cô đọng nhưng đầy đủ những vấn đề trọng tâm. Môn Sinh ngữ cần phải có cách học riêng  mang tính đặc thù như đã trình bày. Những cản trở trong việc học tập của bạn Thông thường không ai muốn chịu sự gò bó phải không các bạn? Vì lẽ đó cái bệnh chung  của các bạn học sinh thường là ít muốn chịu khép mình, ít chịu nỗ lực trong việc học. Tôi  không muốn nói tất cả. Bởi trong số những người học dưới hình thức cầu may thì cũng có  số người biết chăm lo, có tính tự quản và tinh thần hiếu học. Những bạn trẻ đó thật đáng  hoan nghênh.  Chương này tôi viết lên không phải là vô ích. Bởi bên cạnh những học sinh chuyên lo chăm  học, thì cũng có những bạn sa đà, cho việc học là một chuyện bình thường như muôn  chuyện khác, hàng ngày. Sách cắp sách đến trường cho có mặt. Trưa về, thậm chí còn đi  chơi cho lâu dài. Ở lớp, nếu thầy cô gọi trả bài thì đứng như phỗng đá. Rồi nhiều lần thành  "chai mặt". Lâu dần trở thành chứng bệnh khó chữa và có khi là vô phương cứu chữa.  Người học sinh đó đã mất căn bản tất cả các môn, khiến họ sợ học bài và sợ bị gọi trả bài.  Do vậy họ tìm đủ cách để lẩn tránh. Ở gia đình cha mẹ thì tưởng con đi học nhưng "môi trường học" của con là sân bóng đá,  quán cà phê, thậm chí còn là sòng bài bạc. Cũng có thể gia nhập vào băng nhóm nào đó  để làm chuyện phi pháp cũng nên. Có ai biết được những kẻ không biết khép mình trong  một khuôn khổ nhất định để rèn luyện thì không đi vào con đường thẳng, con đường quang  minh chính đại, tất nhiên họ sẽ có ngã rẽ của con đường quanh co. Nhiều cha mẹ khổ đau  phải rơi nước mắt, một khi biết được con mình sa đà vào con đường ăn chơi hư hỏng. 
 16. Tại sao họ lại mắc những chứng tật ấy. Nguyên nhân nào phát sinh ra những vấn đề đó.  1. Tính lười biếng  Ðây là căn nguyên phát sinh ra các sai phạm khác. Biếng lười là một căn bệnh. Ðặc tính  chung của sự lười biếng là thích ăn không, ngồi rồi, ngại khó, không muốn làm việc gì,  ngay cả đến việc bổn phận mình phải làm. Kẻ lười biếng thường thờ ơ, trễ nải, lừng khừng,  không tha thiết gì với công việc. Hoặc có làm thì chỉ làm cẩu thả làm lấy có chứ không có ý  thức rõ ràng.  Lười biếng là tính rất tai hại chẳng những cho cuộc đời học sinh của bạn hiện tại, mà cả về  sau, nếu mầm móng ấy không sớm dập tắt ngay từ bây giờ. Bởi làm việc là con đừơng dẫn  đến thành công.  Cũng như chim có cánh để bay, người có tay để làm, có khối óc để suy nghĩ và nhận định.  Có hoạt động thì các tài năng của bạn mới được phát huy. Có học tập tốt các nhu cầu học  tập của bạn mới được thỏa mãn.  Nếu ngay bây giờ bạn không học thì lớn lên bạn sẽ ra sao? Tin rằng với cái tính biếng lười  của bạn nhất định bạn sẽ thất bại trong cuộc sống. Bạn đã biết "Nhàn cư vi bất thiện". Kẻ  lười biếng còn mắc bao nhiêu là tính xấu. Họ rất có thể sống liều, sa vào vòng tội lỗi chỉ vì  tìm những phương kế để tiêu khiển, để giết thời giờ. Muốn sửa tính lười biếng, bạn phải làm sao? Bạn hãy tôn trọng việc làm và cố gắng làm tất cả những việc mà bổn phận của bạn phải  thực hiện. Bạn cần bắt đầu suy nghĩ lại xem rằng việc học phải là một nghĩa vụ, một trách  nhiệm của tuổi trẻ của bạn không? Rồi bạn soát xét phần nào mà kiến thức đã mất căn bản. Môn nào bạn còn yếu kém để  bạn bắt đầu làm lại và phải học thật sự. Học ở thầy cô học ở bạn bè.  Nếu như bạn mất căn bản nhiều môn quan trọng như Toán ­ Lý ­ Hóa, thì bạn trình bày với  thầy cô ba mẹ bạn biết. Bạn phải tỏ ra can đảm nhận khuyết điểm và hứa quyết tâm khắc  phục. Xin ba mẹ cho mời thầy dạy kèm cặp riêng cho bạn một thời gian. Kèm cặp các  phần, các môn bài mà bạn trót lỡ làm mất căn bản. Nếu bạn tự tin và quyết tâm học thì chỉ  trong thời gian ngắn bạn sẽ lấy lại thế quân bình trong việc học tập. Rồi dần dà bạn sẽ có  đà tiến lên.  Bạn hãy tin tôi đi. Muốn chữa được "bệnh" lười biếng này phải đòi hỏi nhiều can đảm lắm.  Và tôi tin bạn sẽ can đảm và làm được. Thực ra việc học tập cũng thật sự có khó nhọc, 
 17. nhưng trong sự khó nhọc ấy, bao giờ cũng đem lại cho bạn nguồn an ủi và thành công. Và  đến một lúc nào đó bạn sẽ say mê học tập hơn tất cả một khi bạn tìm, thấy điều lý thú  trong học tập. 2. Tính hay khất lần  Lần lựa và "tiến thoái lưỡng nan" là một hình thức làm nhược ý chí. Tính khất lần cũng là  tính xấu không kém tính lười biếng kề trên. Nó làm tiêu hao nghị lực, làm suy nhược tinh  thần phấn đấu của bạn. Tính khất lần này rất nguy hại khi đã thành cố tật. Quả thế tính  khất lần không có chỉ hiển hiện rõ rệt, "nó" được che giấu khuất lấp nên khó mà chữa trị.  Tôi nói tính "khất lần" làm ý chí càng suy nhược là vì nay "nó" hẹn việc này, mai "nó" lại  hẹn việc khác. Ðể lại đó đã! Ngày mai học vẫn chưa muộn?  Thế rồi mọi sự đều trôi qua luôn, ý chí bạn không còn làm chủ bạn được nữa, không còn  muốn cố gắng phấn đấu và cứ thế ngày ngày cái tính xấu khác thi nhau mọc lên rồi "dìm"  bạn lúc nào không hay. Những cái "ngày mai" ấy sẽ đi qua rồi lại đến, một ngày mai khác  và rõ ràng việc học của họ vẫn chưa bao giờ thực hiện được.  Số phận của kẻ lần lựa quả là bi đát như số phận của quả bóng rơi xuống vực thắm của hố  sâu. Vậy bạn cần phải tiêu diệt ngay tính xấu này. Thực hiện nghiêm túc giờ nào việc đó  "thời gian biểu" mà bạn đã lập. Bạn phải áp dụng phương châm này một cách triệt để:  "Việc hôm nay, chớ để ngày mai".  Bí quyết quản lý thời gian cho học sinh trung học Time Management Tips For High School Students- Có phải lúc nào bạn cũng thấy thiếu thời gian để hoàn tất mọi công việc trong ngày? Có  phải bạn luôn thấy mình chậm trễ? Bạn đừng quá lo lắng. Đó là vấn đề không chỉ của riêng  bạn. Rất nhiều học sinh trung học cũng gặp vấn đề như vậy. Với khối lượng bài vở khổng lồ  trên trường, lại còn phải chạy sô đi học kèm, nào toán, lí, hoá, văn lại còn ngoại ngữ, vi tính  nữa chứ. Sắp xếp thời gian làm sao để vừa có thể học, vừa có thể thư giãn để không bị  stress quả là vấn đề nan giải. Sau đây là một vài bí kíp có thể giúp bạn quản lý thời gian và  sắp xếp cuộc sống hợp lý hơn.
 18. 1. Lập danh sách những việc cần làm trong ngày: Đặt những việc quan trọng lên hàng đầu và làm trước. Để dễ dàng hơn có thể sử dụng một  danh sách để theo dõi tất cả những việc cần hoàn tất. Và đừng quên tự thưởng cho bản  thân mỗi khi hoàn thành xong một công việc. 2. Sử dụng thời gian rảnh rỗi hợp lý: Chẳng hạn bạn có thể đọc sách khi đi xe buýt đến trường. Như vậy là bạn đã dùng một mũi  tên mà bắn trúng hai đích rồi đấy. 3. Biết cách nói "không": Nếu bạn đi làm thêm và ông chủ muốn bạn làm vào tối thứ 5, trong khi sáng thứ 6 bạn có  bài thi. Tốt nhất là bạn nên từ chối. Hãy luôn nghĩ đến những ưu tiên trong ngắn hạn và dài  hạn của bạn. 4. Tìm thời điểm thích hợp: Bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu bạn biết khi nào bạn có thể làm tốt nhất. Ví dụ nếu đầu  óc bạn linh hoạt trong tính toán vào buổi trưa thì đừng để bài tập toán đến tối bạn nhé. 5. Ôn lại kiến thức mỗi ngày: Bạn nên nắm chắc những gì đã học. Như vậy bạn sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức mới hơn.  Và bạn sẽ không bị khớp nếu giáo viên bất chợt gọi bạn lên bảng. 6. Ngủ thật ngon giấc:  Đừng cố thức khuya để làm xong việc gì đó. Thiếu ngủ thường xuyên chỉ khiến bạn thêm  mệt mỏi và làm việc kém hiệu quả. 7. Cho mọi người biết thời gian biểu của bạn: Nếu những cú điện thoại cứ làm phiền bạn. Hãy nói với bạn bè là bạn chỉ có thể nhận điện  thoại từ 7 đến 8 giờ tối. Điều này nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại rất có ích đấy. 8. Trở thành người biết phân­chia­công­việc: Hãy tính xem một tuần bạn có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi. Sau đó lập một quỹ thời gian và  lên kế hoạch cho mọi hoạt động dựa theo đó.
 19. 9. Đừng phí thời gian lo lắng không đâu: Bạn có bao giờ phí cả một buổi tối lo lắng về một việc mình chưa làm được? Như thế có  đáng không? Thay vì dằn vặt bản thân cũng như chần chừ, do dự ,hãy bắt tay vào làm việc  đó ngay đi. 10. Biết đặt mục tiêu vừa sức: Lập nên những mục tiêu không thực tế chỉ khiến mình chuốc lấy thất bại mà thôi. Đặt  những mục tiêu lớn cho bản thân là rất tốt nhưng không nên làm quá sức. Bạn nên đặt ra  những mục tiêu khó nhưng có khả năng làm được. Bạn hãy tham khảo những bí kíp này. Và có thể thay đổi chút ít cho phù hợp với thói quen  của bạn. Nếu bạn biết đặt những ưu tiên hợp với bạn, cơ hội để hoàn tất những ưu tiên đó  là rất lớn. Chúc bạn luôn gặt hái những thành công trong tương lai. Nâng cao các kĩ năng học tập Zzs225 Mùa thi đang đến gần, cho học sinh tất cả các cấp. Và thậm chí, học là việc không chỉ của  những người ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Học như thế nào để nắm vấn đề một cách  nhanh nhất, hiểu vấn đề một cách sâu nhất và để vượt qua các kỳ thi một cách đơn giản  nhất? Dưới đây có một số nội dung mà bạn có thể tham khảo để tìm ra phương pháp phù  hợp nhất cho bản thân trong việc học ­ hiểu ­ thi.  Tạo thói quen học tập  Trước hết xác định xem học cái gì, học trong bao lâu và học bao nhiêu (bao nhiêu chương,  bao nhiêu trang, bao nhiêu vấn đề… chẳng hạn) (đây là một việc không quá khó). Đề ra  thời gian học từng thứ và phải tuân thủ đúng theo lịch thời gian đó. Hãy học những vấn đề  khó trước. Nếu không thì hãy bắt đầu với việc học những phần mà bạn thấy dễ và thú vị.  Nên có những nơi dành riêng cho việc học. Nhưng bạn cũng nên chú ý đến các yếu tố ánh  sáng, nhiệt độ và điều kiện trang bị các phương tiện học tập chỗ bạn học.  Học khoảng 50 phút rồi nghỉ 10 phút. Khi giải lao bạn hãy vươn người, thư giãn và ăn chút  snack để nạp lại năng lượng. Dành nhiều thời gian hơn cho việc sắp xếp tổ chức sự liên hệ  giữa các phần và các khái niệm, lập đề cương và tập viết bài. Dành một khoảng thời gian  ngắn hơn cho việc học thuộc tạm thời, ôn tập và tự kiểm tra. Còn thời gian thừa thì bạn hãy  dành để ôn tập lại. 
 20. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán hãy đổi sang làm việc khác hay hoạt động khác,  học môn khác hay thay đổi môi trường học. Bạn hãy tạm dừng không học nữa khi bạn cảm  thấy việc học của mình không còn hiệu quả.  Hãy ôn tập và nhớ vẹt một số vấn đề, đặc biệt là những vấn đề cụ thể ngay trước khi bạn đi  ngủ. Nên học với một người bạn của mình. Hãy tự đặt câu hỏi cho nhau, so sánh bài ghi  hay trao đổi những câu hỏi mà các bạn đoán là sẽ gặp trong bài kiểm tra.  Chuẩn bị cho kì thi  Khi ki thi đã được thông báo trước: Hãy xem xem kì thi sắp tới sẽ bao quát hay không bao  quát những vấn đề gì. Hãy tìm hiểu xem kiểu ra đề sẽ như thế nào: nội dung, viết đoạn tiểu  luận ngắn, tiểu luận dài hay cả hai.  Học ôn: Hãy tóm tắt các bài giảng trên lớp và các bài ghi của bạn. Mấy tối trước hôm thi  hãy xem lại chúng một lần cuối cùng.  Chú trọng đến các điểm sau trong phần ôn tập của bạn:  ­ Những điểm đã được nhấn mạnh trên lớp hay trong các bài học.  ­ Những vấn đề mà thầy cô giáo bạn đã khuyên bạn nên học.  ­ Các câu hỏi ở phần hướng dẫn học ở cuối các bài, những câu hỏi trả lời nhanh và phần  hướng dẫn ôn tập ở cuối mỗi chương trong sách giáo khoa.  Chuẩn bị dạng bài thi:  ­ Đối với các bài thi mang tính chủ quan: hãy ôn tập như đó là bài thi viết vậy.  ­ Đối với những vấn đề cụ thể: cần phải chú trọng: Định nghĩa của một số thuật ngữ cơ bản  và các ví dụ; phần liệt kê các ý; viết ra một số câu trả lời sai đối với dạng câu hỏi xác định  đúng, sai.  ­ Đối với các bài thi viết: Chú ý đến các khái niệm; liệt kê những câu hỏi có thể gặp trong  bài thi; chuẩn bị trước dàn ý trả lời của các câu hỏi và tập trả lời chúng.  ­ Đối với một số vấn đề rắc rối có thể gặp trong bài thi: Học thuộc các công thức nếu cần  thiết; tập dượt tình huống gặp phải một số vấn đề rắc rối trong khi thi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2