intTypePromotion=1

Biên bản cuộc họp

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.138
lượt xem
93
download

Biên bản cuộc họp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quản lý và tổ chức cuộc họp - Biên bản cuộc họp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản cuộc họp

  1. Mã tài liệu: HC-05-BM03 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP Ngày ban hành: 15/02/08 Ngày tháng năm 200 BIÊN BẢN HỌP (V/v : …………………………………………… …) Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau: I/ Thành phần tham dự gồm: II/ Nội dung cuộc họp: Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày ……. Thư ký cuộc họp Chủ trì cuộc họp . .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2