Biên bản thanh lý hợp đồng_BM-QTMG-04.00

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
180
lượt xem
24
download

Biên bản thanh lý hợp đồng_BM-QTMG-04.00

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'biên bản thanh lý hợp đồng_bm-qtmg-04.00', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản thanh lý hợp đồng_BM-QTMG-04.00

  1. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BB-ĐHTG BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY - Căn cứ vào ……. - Căn cứ vào Hợp đồng số ….ngày…..về việc………. Hôm nay, ngày tháng năm 20..., chúng tôi gồm: Bên A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Địa chỉ: số 119 Đường Ấp Bắc, P.5, Mỹ Tho, Tiền Giang Điện thoại: 073 6250200 103 Fax: 884022 Tài khoản số: 945 02 00 00021 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang Do Ông (Bà): Hiệu trưởng làm đại diện Bên B: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Tài khoản số: Tại: Do Ông (Bà): Chức vụ:………….….làm đại diện Hai bên cùng thống nhất tiến hành thanh lý Hợp đồng số ..../... ngày ....... cụ thể như sau: - Giá trị hợp đồng: ….. đ x = …….. đ - Giá trị thực hiện hợp đồng: ….. đ x = …….. đ Bên…. đã thanh toán đầy đủ cho bên …. số tiền thực hiện hợp đồng là: …….đ ( ….triệu…. ngàn…. đồng chẵn) Bản thanh lý hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên đồng ký. Biên bản thanh lý đã được hai bên thống nhất, lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A BM-QTMG-04/00 Trang 1/1
Đồng bộ tài khoản