intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Biện pháp quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: ViColor2711 ViColor2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
5
lượt xem
1
download

Biện pháp quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở thực trạng của vấn đề, bài viết trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh gồm hai nhóm: Nhóm biện pháp tăng cường thực hiện các chức năng quản lí và nhóm biện pháp tạo yếu tố thuận lợi cho quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ. Các biện pháp đề xuất không những có ý nghĩa đối với các trường mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh mà còn có thể áp dụng đối với các trường khác có điều kiện tương tự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biện pháp quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

 1. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 13-18 BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TỔ CHỨC BỮA ĂN CHO TRẺ TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Huỳnh Thị Phương Thảo - Trường Mầm non Bầu Cát, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày nhận bài: 01/04/2019; ngày sửa chữa: 15/04/2019; ngày duyệt đăng: 22/04/2019. Abstract: Based on the results of current situation, the article presents a number of measures of managing innovation activities of organizing meals for children at preschools in Tan Binh District, Ho Chi Minh City, including two groups: Group of measures to strengthen the implementation of management functions and measures to create favorable factors for management of innovation activities to organize meals for children. The proposed measures are not only meaningful for the preschools in Tan Binh District, Ho Chi Minh City but also can be applied to other preschools with similar conditions. Keywords: Measures, organizing meals, innovation of organizing meals, preschool. 1. Mở đầu dưỡng, thực đơn; Đổi mới về cách chế biến món ăn; đổi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban mới về hình thức TCBA; đổi mới về trang thiết bị phục Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, vụ bữa ăn; đổi mới về nội dung tuyên truyền đến cha mẹ toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong học sinh (CMHS). Theo đó, nội dung quản lí hoạt động điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này theo tiếp cận chức năng bao gồm: lập kế hoạch, tổ và hội nhập quốc tế” đã khẳng định nhiệm vụ và giải chức, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động đổi mới TCBA cho pháp đối với giáo dục mầm non: “Tiếp tục đổi mới và trẻ tại các trường mầm non. chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non, chú trọng kết Bài viết trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động hợp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục phù hợp với đặc đổi mới TCBA cho trẻ tại các trường mầm non quận Tân điểm tâm lí, sinh lí, yêu cầu phát triển thể lực và hình Bình, TP. Hồ Chí Minh. thành nhân cách” [1]. Có thể thấy, hoạt động chăm sóc 2. Nội dung nghiên cứu nuôi dưỡng trẻ mầm non là đặc biệt quan trọng, luôn 2.1. Cơ sở đề xuất biện pháp được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong những năm qua, bên cạnh những mặt đạt được Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, các công văn về nhận thức và kết quả thực hiện hoạt động đổi mới số 4358/BGDĐT-GDMN ngày 06/9/2016 [2] và số TCBA cho trẻ và quản lí hoạt động này tại các trường 3835/BGDĐT-GDMN ngày 22/8/2017 [3] của Bộ GD- mầm non quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, vẫn còn tồn ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non tại một số hạn chế như sau: đã nêu rõ nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở GD-ĐT: thực - Một bộ phận nhỏ cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt (GV), nhân viên (NV) và CMHS chưa nhận thức được động chăm sóc, giáo dục trẻ, trong đó có “Chỉ đạo các đầy đủ tầm quan trọng của hoạt động đổi mới TCBA cho cơ sở giáo dục mầm non quản lí chất lượng bữa ăn ở trẻ và quản lí hoạt động này. những nơi tổ chức ăn bán trú, huy động các nguồn lực - Hoạt động đổi mới về cách chế biến món ăn và nội để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ. Xây dựng dung tuyên truyền đến CMHS thực hiện chưa tốt. chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lí, đáp ứng nhu cầu dinh Nguyên nhân chủ yếu là hiện nay đội ngũ NV ở các dưỡng khuyến nghị theo quy định...”. trường này vừa thiếu vừa yếu, đa số đều chỉ có bằng sơ Từ năm học 2016-2017 đến nay, nhiều cơ sở giáo dục cấp nấu ăn hoặc thậm chí chưa có; việc tuyên truyền qua mầm non tại TP. Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện bảng tin, cổng thông tin điện tử là chưa thực sự tạo niềm chuyên đề về đổi mới tổ chức bữa ăn (TCBA) cho trẻ. tin với CMHS, còn tổ chức hoạt động nấu ăn thực tế để Tuy nhiên, trên thực tế việc TCBA cho trẻ mầm non còn CMHS dự giờ thì khó có thể thu hút được đông đủ phụ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát huynh tham gia vì ngày thường họ bận đi làm, hơn nữa triển. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, trong hình thức này không thể tổ chức thường xuyên được. đó có công tác quản lí hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ - Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị... và của hiệu trưởng các trường. điều kiện tài chính phục vụ đổi mới TCBA cho trẻ vẫn Hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ tại trường mầm còn thiếu thốn. Đồng thời, công tác quản lí các yếu tố này non bao gồm: đổi mới về xây dựng khẩu phần dinh vẫn còn hạn chế. 13
 2. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 13-18 - Công tác lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra hiện...); 2) Lấy ý kiến từ các bộ phận và cá nhân trong đơn việc thực hiện hoạt động đổi mới cách chế biến món ăn vị về bản dự thảo; 3) Bàn bạc trong Ban Giám hiệu nhà và đổi mới về nội dung tuyên truyền đến CMHS còn yếu; trường, điều chỉnh và ban hành kế hoạch chính thức. đặc biệt là khâu lập kế hoạch việc đổi mới về nội dung Đầu mỗi học kì, căn cứ trên kế hoạch cả năm học, tuyên truyền đến CMHS và kiểm ra việc thực hiện hoạt hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng kế động đổi mới cách chế biến món ăn và đổi mới về nội hoạch cho học kì. Đầu mỗi tháng, căn cứ kế hoạch hoạt dung tuyên truyền đến CMHS là yếu nhất. động trong từng học kì để xây dựng kế hoạch của tháng. Những hạn chế trên là cơ sở thực tiễn quan trọng, Kế hoạch này có thể chi tiết thành kế hoạch các tuần định hướng cho chúng tôi đề ra các biện pháp thiết thực, trong tháng... Công việc được phân bố một cách hợp lí sát thực tiễn để quản lí tốt hơn hoạt động đổi mới TCBA giữa các tuần. cho trẻ tại các trường mầm non quận Tân Bình, TP. Hồ Chỉ đạo tổ chuyên môn, GV, NV các nhóm lớp dựa Chí Minh như sau: trên cơ sở kế hoạch hoạt động đổi mới về cách chế biến 2.2. Một số biện pháp quản lí hoạt động đổi mới tổ chức món ăn và đổi mới về nội dung tuyên truyền đến CMHS bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non quận Tân Bình, của nhà trường, cụ thể hóa kế hoạch của tổ và của cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh Quy trình quản lí việc lập kế hoạch của tổ chuyên môn và 2.2.1. Nhóm biện pháp tăng cường thực hiện các chức từng GV, NV về đổi mới cách chế biến món ăn và đổi mới năng quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ về nội dung tuyên truyền đến CMHS có thể thực hiện như 2.2.1.1. Chú trọng lập kế hoạch việc đổi mới cách chế sau: 1) Triển khai bản kế hoạch của toàn trường đến từng biến món ăn và đổi mới nội dung tuyên truyền đến cha tổ chuyên môn, GV, NV; 2) Hướng dẫn xây dựng bản kế mẹ học sinh hoạch theo nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chuyên môn, từng - Mục đích và ý nghĩa của biện pháp: Trong quá trình nhóm lớp; 3) Người phụ trách bộ phận (phó hiệu trưởng quản lí, lập kế hoạch là khâu đầu tiên, cơ bản nhất. Công phụ trách bán trú và cấp dưỡng) kiểm tra và kí duyệt bản tác này giúp cho hiệu trưởng định hướng công việc và kế hoạch của tổ chuyên môn, GV và NV. chủ động trong việc sắp xếp thời gian thực hiện nhiệm Khi triển khai công tác lập kế hoạch, hiệu trưởng phải vụ; là cơ sở để giám sát, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực quán triệt đến từng thành viên trong nhà trường về yêu hiện nhiệm vụ nhằm góp ý nhắc nhở và điều chỉnh kịp cầu đảm bảo dinh dưỡng của trẻ; cập nhật các văn bản thời những sai sót của CBQL, GV, NV trong quá trình mới, những thành tựu mới về chế độ dinh dưỡng tới thực hiện công tác. CBQL, GV và NV toàn trường để họ dựa trên cơ sở đó - Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: Trên cơ mà lập kế hoạch cá nhân; đồng thời, hiệu trưởng yêu cầu sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, hiệu trưởng đề ra NV tự đánh giá nhận thức và trình độ nấu ăn của bản thân các văn bản quy định cụ thể để kiểm tra việc xây dựng kế để đưa vào kế hoạch cá nhân. Trên cơ sở đó, hiệu trưởng hoạch hoạt động đổi mới về cách chế biến món ăn và đổi sẽ có kế hoạch tổ chức cho các thành viên có liên quan mới về nội dung tuyên truyền đến CMHS của GV, NV; tham gia tập huấn, bồi dưỡng và học tập nâng cao kiến quy định rõ các yêu cầu về việc lập kế hoạch, xác định mục thức và kĩ năng nấu ăn. tiêu, nội dung, lựa chọn hình thức và phương pháp. Để có bản kế hoạch tốt, hiệu trưởng phải chỉ đạo GV Hiệu trưởng tổ chức phổ biến cách thiết kế kế hoạch và NV tiến hành quan sát, trò truyện và phỏng vấn trẻ để trong nhà trường và hướng dẫn GV kịp thời điều chỉnh xác định nhu cầu các món ăn, sau đó tổng hợp và phân kế hoạch phù hợp với tình hình trẻ ở lớp; nâng cao việc tích, đối chiếu với những tài liệu chuẩn về dinh dưỡng để ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng kế xây dựng kế hoạch đổi mới cách chế biến món ăn. hoạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường tính chủ - Điều kiện thực hiện biện pháp: + Hiệu trưởng phải động sáng tạo của CBQL, GV, NV trong việc xây dựng nắm vững quy trình, kĩ thuật lập kế hoạch để tận dụng kế hoạch và lựa chọn các mục tiêu, đồng thời tăng cường được trí tuệ tập thể, tạo được sự đồng thuận cao và có việc giám sát, đánh giá theo kết quả đạt được trên trẻ. biện pháp hướng dẫn GV, NV thực hiện; + Bản thân mỗi Đầu năm học, hiệu trưởng thực hiện việc lập kế hoạch CBQL, GV và NV cần phải có nhận thức tốt về vai trò, hoạt động đổi mới về cách chế biến món ăn và đổi mới về tầm quan trọng và chủ động trong lập kế hoạch hoạt động nội dung tuyên truyền đến CMHS của toàn trường. Kế đổi mới về cách chế biến món ăn và đổi mới về nội dung hoạch này có thể xây dựng theo quy trình như sau: tuyên truyền đến CMHS. 1) Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách bán trú 2.2.1.2. Quan tâm tổ chức nhân sự thực hiện việc đổi mới và cấp dưỡng xây dựng dự thảo kế hoạch (nội dung công về cách chế biến món ăn và đổi mới về nội dung tuyên việc, các chỉ tiêu phấn đấu, các biện pháp và thời gian thực truyền đến cha mẹ học sinh 14
 3. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 13-18 - Mục đích và ý nghĩa của biện pháp: Việc phân công những NV nào chưa có bằng cấp nấu ăn hoặc có nhưng cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá tay nghề còn kém thì tạo điều kiện cho họ tham gia các lớp nhân là một trong những biện pháp tổ chức tốt nhân sự bồi dưỡng hoặc lớp học lấy bằng từ trung cấp trở lên. thực hiện việc đổi mới về cách chế biến món ăn và đổi + Xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận và cá mới về nội dung tuyên truyền đến CMHS tại các trường nhân trong hoạt động tổ chức thực hiện việc đổi mới cách mầm non. Bởi vì, phân công càng rõ ràng, cụ thể sẽ giúp chế biến món ăn và nội dung tuyên truyền đến CMHS. cho cá nhân càng thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ Trong quá trình thực hiện hoạt động, cần xác định rõ mối cũng như tự chịu trách nhiệm đối với phần việc được quan hệ giữa CBQL, GV và NV để từng cá nhân nhận phân công. Đó cũng chính là cơ sở để CBQL kiểm tra, thức vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình để thực hiện đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của họ. Bên cạnh hoạt động đạt hiệu quả. đó, việc phân công cụ thể trách nhiệm công việc của từng + Cần quan tâm tổ chức, phân công “đúng người, thành viên sẽ giúp tăng cường sự phối hợp giữa các cá đúng việc, đúng sở trường” để đạt hiệu quả công tác một nhân và bộ phận trong công việc, làm hạn chế những mâu cách cao nhất. Dựa vào tình hình thực tế về trình độ nấu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mục ăn của NV mà hiệu trưởng bố trí cho những NV còn yếu đích của nhóm biện pháp này nhằm xác định rõ ràng vai về chuyên môn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về trò của từng cá nhân, bộ phận trong nhà trường, các mối kiến thức, kĩ năng nấu ăn, thậm chí cả phó hiệu trưởng quan hệ quản lí và phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ của phụ trách bán trú và cấp dưỡng cũng phải được tham gia. các thành viên trong nhà trường, góp phần thực hiện nhiệm vụ đổi mới về cách chế biến món ăn và đổi mới + Phân công phó hiệu trưởng phụ trách và GV, NV về nội dung tuyên truyền đến CMHS một cách nhịp phối hợp tổ chức tốt hoạt động nấu ăn thực tế vào những nhàng, nền nếp và đạt được hiệu quả cao. ngày thích hợp để CMHS tham gia dự giờ, nhất là vào - Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: các dịp lễ hội; đặc biệt, cần chú ý mời những phụ huynh tâm huyết hoặc có kinh nghiệm về nấu ăn để tận dụng sự + Phân công giữa các thành viên trong Ban Giám chia sẻ của họ trong buổi tổ chức. hiệu về tổ chức thực hiện việc đổi mới cách chế biến món ăn và nội dung tuyên truyền đến CMHS. Việc phân công + Tổ chức cho GV trao đổi trực tiếp với CMHS vào giờ phải rõ ràng nhiệm vụ cho từng CBQL, xác định đầy đủ đón, trả trẻ. Qua các cuộc họp, GV trao đổi và thống nhất các công việc thuộc về nội dung này ngay từ đầu năm với CMHS về những yêu cầu trong việc phối hợp về giáo học cho từng CBQL, đặc biệt là phó hiệu trưởng phụ dục, chăm sóc và TCBA cho trẻ. Giáo viên cần chọn lọc trách về bán trú và cấp dưỡng. những nội dung thông tin về các biện pháp giúp trẻ ăn uống lành mạnh và vui vẻ; nguyên nhân biếng ăn của trẻ; văn hóa + Phân công giữa các GV trong từng nhóm lớp thực ăn uống; sưu tầm những hình ảnh trực quan minh họa cho hiện việc đổi mới cách chế biến món ăn và nội dung các nội dung để dán lên bản tin tuyên truyền; cũng có thể tuyên truyền đến CMHS. Phân công công tác cho GV gửi văn bản và hình ảnh tuyên truyền đến từng CMHS. cùng lớp. Khi phân công, cần chú ý đến: Hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, nguyện vọng của mỗi cá nhân; trình độ - Điều kiện thực hiện biện pháp: + CBQL cần có sự chuyên môn và năng lực, sở trường của GV; tuổi đời, khách quan, công bằng trong phân công nhiệm vụ để tạo thâm niên công tác, kinh nghiệm đối với 2 nhân sự cùng sự yên tâm, tin tưởng, thúc đẩy tinh thần tự nguyện thực lớp, đảm bảo GV mới và GV có kinh nghiệm để hỗ trợ hiện nhiệm vụ của tất cả nhân sự của nhà trường thực và học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc thực hiện nội hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao và hoạt động dung tuyên truyền đến CMHS. Hiệu trưởng phải thường đạt hiệu quả; + Công tác này chỉ có thể thực hiện thành xuyên yêu cầu GV đề xuất những ý tưởng hay để tuyên công khi CBQL, GV, NV đã được trang bị những kiến truyền đến CMHS để họ hiểu và cùng tham gia trong thức, có những hiểu biết nhất định và qua quan sát thực công tác này với nhà trường. tế hoạt động, người quản lí lựa chọn để tổ chức, phân công đúng người, đúng việc. + Phân công giữa các NV trong tổ cấp dưỡng. Cần lưu ý phân công cụ thể từng thành viên trong tổ cấp dưỡng phụ 2.2.1.3. Đầu tư chỉ đạo việc đổi mới về cách chế biến trách các ca nấu sáng, trưa, xế; sắp xếp nhân sự khéo léo món ăn và đổi mới về nội dung tuyên truyền đến cha mẹ để có sự hỗ trợ qua lại giữa các cá nhân thuộc về các yếu học sinh tố: sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm trong công việc; phân - Mục đích và ý nghĩa của biện pháp: + Thực hiện tốt công xen kẽ NV có kinh nghiệm và NV còn yếu về kiến công tác chỉ đạo trong quản lí hoạt động đổi mới về cách thức, kĩ năng và thái độ nấu ăn trong cùng một ca để tạo chế biến món ăn và nội dung tuyên truyền đến CMHS sẽ điều kiện học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, hiệu trưởng phải tạo được sự tin cậy, đồng thuận của CBQL, GV, NV liên tục giám sát để đôn đốc NV thực hiện tốt nhiệm vụ, trong nhà trường; xây dựng được một bầu không khí tích 15
 4. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 13-18 cực, một môi trường làm việc thân thiện, chia sẻ, hợp tác - Mục đích và ý nghĩa của biện pháp: + Giúp cho nhằm vào mục tiêu chung là phục vụ bữa ăn cho trẻ; CBQL thấy rõ mức độ thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân + Nhằm điều hành, chỉ dẫn, tập huấn, tạo động lực để để có những biện pháp nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai CBQL, GV, NV thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. sót, giúp cho GV, NV tự hoàn thiện về năng lực, phẩm chất - Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: về cách chế biến món ăn và nội dung tuyên truyền đến CMHS tại trường ngày càng được nâng cao; + Nhằm kiểm Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách bán tra, đánh giá hoạt động đổi mới cách chế biến món ăn và trú và cấp dưỡng thường xuyên theo dõi, đôn đốc GV và nội dung tuyên truyền đến CMHS tại trường để CBQL nhà NV liên tục cập nhật những đổi mới về mục tiêu, nội trường có cơ sở đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của dung, hình thức, phương pháp... chế biến món ăn và nội GV, NV; tìm ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy tốt hơn, dung tuyên truyền đến CMHS; tăng cường chỉ đạo điều tìm ra những hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, chọn lựa hành, chỉ dẫn và tập huấn cho GV, NV về kiến thức và những biện pháp khắc phục nhằm mang lại hiệu quả cao kĩ năng đổi mới hai nội dung này thông qua các văn bản, nhất cho hoạt động này tại trường mầm non. các buổi họp, trò chuyện trực tiếp... - Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: Thường xuyên chỉ đạo các bộ phận liên quan quan tâm đến các điều kiện vật chất, trang thiết bị cho GV, NV Hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu nhà trường cần xây thực hiện đổi mới; cải tạo các khu vực làm việc, phòng dựng Chuẩn kiểm tra rõ ràng và cụ thể về hoạt động đổi học, nhà vệ sinh theo chuẩn quy định, trang bị đồ dùng, mới cách chế biến món ăn và nội dung tuyên truyền đến dụng cụ phục vụ hoạt động đổi mới về cách chế biến món CMHS. Chuẩn kiểm tra được xây dựng sao cho vừa đảm ăn và đổi mới về nội dung tuyên truyền đến CMHS, các bảo các yêu cầu chung của ngành theo văn bản chỉ đạo, chế độ đãi ngộ, phụ cấp, chế độ khen thưởng, chăm lo vừa đảm bảo phù hợp với tình hình đặc trưng của từng nghỉ dưỡng phục hồi và tái tạo sức lao động, đảm bảo giờ trường. Sau khi xây dựng, cần triển khai rộng rãi Chuẩn giấc làm việc, nghỉ ngơi cho GV, NV. kiểm tra đến từng GV, NV để họ nắm được. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho tổ trưởng các nhóm lớp về cách thực Thường xuyên quan tâm đến các điều kiện về tinh hiện nội dung kiểm tra mức độ thực hiện nhiệm vụ và tổ thần cho GV, NV thực hiện nhiệm vụ. Lắng nghe ý kiến chức tập huấn cho GV thực tập về cách thực hiện các nội đóng góp, động viên, khích lệ tinh thần khi GV, NV làm dung kiểm tra mức độ thực hiện các nhiệm vụ hoạt động việc tốt, nhắc nhở, góp ý điều chỉnh trên tinh thần tôn đổi mới cách chế biến món ăn và nội dung tuyên truyền trọng và xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. đến CMHS; họ cần được tập huấn để biết cách chuẩn bị, Tạo điều kiện để GV, NV có cơ hội học tập nâng cao thực hiện, phấn đấu và tự đánh giá. trình độ chuyên môn, kĩ năng xử lí tình huống trong quá Hiệu trưởng phân cấp kiểm tra đến cấp dưới như phó trình chế biến món ăn và tuyên truyền đến CMHS: tạo hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng, tổ trưởng cấp điều kiện thuận lợi về thời gian, hỗ trợ học phí cho các dưỡng, tổ trưởng chuyên môn để kiểm tra thường xuyên. lớp học nâng chuẩn, lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn... Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra định kì việc thực hiện Phối hợp với tổ chức công đoàn, chi đoàn xây dựng các nội dung. Có thể thực hiện kiểm tra định kì vào một một môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh, công thời điểm trong tháng, học kì hoặc trong năm học. Việc bằng, dân chủ, mọi người quan tâm yêu thương và giúp đỡ kiểm tra định kì phải được thực hiện một cách khách lẫn nhau, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong tập quan, được thông tin đến các thành viên trong nhà trường thể sư phạm như: chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi khi ốm trong buổi họp Hội đồng sư phạm ngay từ đầu năm học. đau, hiếu hỉ, tham quan, dã ngoại và sinh hoạt theo chủ đề. Tăng cường kiểm tra đột xuất theo từng thời điểm hoặc - Điều kiện thực hiện biện pháp: + Hiệu trưởng cần yêu cầu của công việc, hoặc theo những tình huống phát nắm vững các văn bản hướng dẫn của cấp trên về nội dung sinh, nhằm giúp hoạt động đi sâu vào chất lượng, tránh liên quan đến chế biến món ăn và tuyên truyền đến CMHS được tình trạng làm qua loa, hình thức. Từ đó, góp phần trong quá trình thực hiện đổi mới TCBA cho trẻ tại trường; xây dựng nền nếp, kỉ cương chung cho toàn đơn vị trong + Hiệu trưởng nhà trường cần có nhận thức đúng đắn về thực hiện nhiệm vụ đổi mới cách chế biến món ăn và nội tầm quan trọng của công tác chỉ đạo, tạo động lực cho GV, dung tuyên truyền đến CMHS. Đẩy mạnh thực hiện theo NV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, dõi, điều chỉnh sau kiểm tra. Qua kiểm tra sẽ xác định và có sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ. Tạo điều kiện dự đoán được những biến động trong hoạt động; qua đó, để các đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt các quy chế xác định rõ, chính xác, kịp thời các sai sót và trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo đơn vị. của từng cá nhân, bộ phận trong tổ chức. 2.2.1.4. Tăng cường kiểm tra việc đổi mới cách chế biến - Điều kiện thực hiện biện pháp: + CBQL cần nắm món ăn và nội dung tuyên truyền đến cha mẹ học sinh vững nghiệp vụ và quy trình kiểm tra, tiêu chí kiểm tra 2 16
 5. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 13-18 nội dung nói trên, sắp xếp được thời gian và công việc Chỉ đạo các bộ phận liên quan (NV, kế toán, NV phụ một cách khoa học, hợp lí để có thời gian tăng cường trách y tế học đường...) phối hợp nhịp nhàng trong việc lên công tác kiểm tra; + CBQL cần nhận thức được tầm quan khẩu phần ăn hàng ngày, phối hợp cùng phó hiệu trưởng trọng của công tác kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng, theo dõi vệ sinh an toàn thực phẩm quản lí hoạt động và nắm vững các văn bản chỉ đạo, trong khâu tiếp phẩm, bảo quản, chế biến, thành phẩm và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, thực hiện đúng lưu mẫu thức ăn hằng ngày đúng quy định. quy trình, nội dung kiểm tra theo quy định. Trên cơ sở thống nhất của cán bộ quản lí, hội đồng nhà 2.2.2. Nhóm biện pháp tạo yếu tố thuận lợi cho quản lí trường, tổ chức họp CMHS đầu năm ở các lớp, tuyên hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ truyền các kiến thức cơ bản và tầm quan trọng của bữa ăn 2.2.2.1. Tiếp tục thực hiện tốt việc bồi dưỡng nhận thức cho CMHS biết để cùng phối hợp một số biện pháp thực cho giáo viên và nhân viên về sự cần thiết của đổi mới tổ hiện tốt hoạt động tổ chức bữa ăn cho trẻ trong năm học. chức bữa ăn cho trẻ - Điều kiện thực hiện biện pháp: + Hiệu trưởng phải - Mục đích và ý nghĩa của biện pháp: Nhằm nâng cao là người đi đầu trong nhận thức tầm quan trọng của hoạt nhận thức của CBQL, GV, NV về vị trí, vai trò công tác động đổi mới TCBA cho trẻ tại các trường mầm non; đổi mới TCBA cho trẻ; để từ đó mỗi cá nhân tự xác định + Mỗi CBQL, GV và NV trong toàn trường phải tự nhận rõ trách nhiệm, nhiệm vụ đối với hoạt động TCBA cho trẻ. thức và có ý thức vươn lên vì mục tiêu chung của nhà trường và xã hội. - Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: 2.2.2.2. Bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho giáo viên và Thông qua buổi họp hội đồng sư phạm đầu năm, hiệu nhân viên trong thực hiện đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ trưởng quán triệt các văn bản chỉ đạo cấp trên nhưng đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin thu được từ - Mục đích và ý nghĩa của biện pháp: Kết quả khảo các phương tiện thông tin đại chúng đến CBQL, GV, NV sát thực tiễn cho thấy, “Kiến thức và kĩ năng của GV và trong toàn trường để họ có tâm thế sẵn sàng và nhận thức NV trong thực hiện đổi mới TCBA cho trẻ” ở các trường đúng đắn vấn đề. Việc làm này có thể thực hiện thường mầm non quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh là yếu tố xuyên trong các hội thảo, các buổi tập huấn chuyên môn được đánh giá ở mức “rất ảnh hưởng”. Vì vậy, mục tiêu hè theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, hội nghị tổng của biện pháp này nhằm trang bị cho GV, NV những kiến kết về công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ... thức và kĩ năng để thực hiện tốt sự đổi mới. - Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng là điều kiện cần thiết giúp Hiệu trưởng cần tổ chức bồi dưỡng lí thuyết về: Nội CBQL, GV, NV nhận thức mới về việc tham gia hoạt dung các ưu điểm và nhược điểm của kiến thức và kĩ động tổ chức bữa ăn cho trẻ. năng đang được sử dụng; những kiến thức và kĩ năng mới sẽ được cập nhật để điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Tổ chức các buổi thảo luận hoạt động chuyên đề về kiến thức và kĩ năng hiện trạng; nội dung chuyên sâu về chăm sóc nuôi dưỡng để GV trao đổi kinh nghiệm trong kiến thức mới và cách thực hiện các kĩ năng mới. công tác chăm sóc trẻ, về cách tổ chức giờ ăn cho khoa học hợp lí. Vì trên thực tế, việc tổ chức giờ ăn cho trẻ ở các Việc bồi dưỡng, tập huấn cho GV, NV về kiến thức, trường mầm non, GV mới chỉ lưu ý giờ ăn làm sao cho trẻ kĩ năng thực hiện đổi mới vấn đề nào đó có thể tiến hành ăn hết suất chứ chưa chú ý đến việc tổ chức cho trẻ ăn ngon thông qua các cuộc họp tập thể sư phạm, sinh hoạt miệng, làm sao để trẻ có tâm lí thoải mái khi ăn. Đặc biệt chuyên môn hoặc qua các hoạt động thực tế được tổ chức là cách chăm sóc những trẻ suy dinh dưỡng và trẻ béo phì. trong trường hay học tập ở những trường bạn. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổ CBQL đánh giá, phân loại những kiến thức, kĩ năng chức cho GV lên các chuyên đề về TCBA cho trẻ. Tạo mà họ đã nắm được và xác định chính xác những hạn điều kiện cho 100% NV được tập huấn vệ sinh an toàn chế. Qua đó, phối hợp với các ban, ngành chuyên môn thực phẩm, cấp dưỡng được bồi dưỡng kiến thức kĩ năng để bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng chuẩn khi thực hiện về nuôi dưỡng qua các buổi họp chuyên môn tại trường, để nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới. cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến. Thông qua các Khi xác định được những yếu kém về kiến thức, kĩ buổi sinh hoạt chuyên môn đầu tháng, tổ chức cho NV năng của GV, NV, hiệu trưởng lập kế hoạch bố trí để cho cấp dưỡng trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho đồng đội ngũ tham gia các lớp bồi dưỡng phù hợp, trong đó nghiệp về cách nấu món ăn sáng tạo, những kinh nghiệm cần chú ý khâu đánh giá hiệu quả bồi dưỡng. lâu năm làm công tác nuôi dưỡng như cách nấu chè, nấu Hiệu trường có thể mời chuyên gia dinh dưỡng/nấu cháo, nấu súp khai vị và hương vị đặc trưng, màu sắc hấp ăn đến tập huấn cập nhật những kiến thức mới và thực dẫn của món ăn kích thích trẻ ăn ngon miệng. tiễn cho toàn trường, có thế tiến hành nấu ăn trực tiếp để 17
 6. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 13-18 gắn lí thuyết với thực hành. Nhà trường có thể mời [6] Phan Thị Hạnh (2016). Quản lí hoạt động tổ chức CMHS đến dự để có những đóng góp ý kiến giúp nâng bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non ở quận 7, cao hiệu quả của hoạt động đổi mới. Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục và Xã - Điều kiện thực hiện biện pháp: + Khi bố trí cho đội hội, số đặc biệt tháng 11, tr 154-158. ngũ tham giá bồi dưỡng, hiệu trưởng phải căn nhắc để [7] Đoàn Thị Phương Lan (2007). Giáo trình Dinh đảm bảo mọi hoạt động TCBA không bị ảnh hưởng; dưỡng trẻ mầm non. NXB Giáo dục. + Nhà trường phải đảm bảo đủ kinh phí cho công tác bồi dưỡng; + CBQL, GV, NV phải tự ý thức trong việc đánh NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC... giá kiến thức và kĩ năng tổ chức nấu ăn của mình. (Tiếp theo trang 74) 3. Kết luận Các nhóm biện pháp được đề xuất dựa vào tiếp cận [4] Thủ tướng Chính phủ (2010). Quyết định số các chức năng quản lí. Do đó, các nhóm biện pháp có 2106/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 phê duyệt Đề án quan hệ chặt chẽ, tác động, quy định lẫn nhau. Việc thực tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có hiệu quả công tác lập kế hoạch sẽ giúp cho CBQL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhà trường định hướng được công việc, chủ động được niên giai đoạn 2011-2015. thời gian, sắp xếp thực hiện nhiệm vụ TCBA cho trẻ theo một trình tự khoa học. Từ đó, có sự chọn lựa tổ chức phân [5] Bộ Chính trị (2016). Kết luận số 01-KL/TW ngày công hợp lí nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực của từng cá nhân, giúp cho công việc được thực hiện một hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị cách thuận lợi. Công tác chỉ đạo được thực hiện tốt sẽ khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ giúp cho đội ngũ thực hiện công việc một cách tự giác. thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định Kiểm tra tốt sẽ giúp cho CBQL nắm được tình hình hoạt hướng đến năm 2020. động của nhà trường để có kế hoạch chấn chỉnh, bổ sung [6] Quốc hội (2013). Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội những thiếu sót nhằm bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm chủ nghĩa Việt Nam. vụ tại trường đạt hiệu quả cao và đúng thời gian đã đề ra [7] Bộ Tư pháp (2018). Thông tư số 03/2018/TT-BTP trong kế hoạch hoạt động. Đồng thời, nhóm các biện ngày 10/03/2018 quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu pháp tạo yếu tố thuận lợi sẽ tạo điều kiện để thực hiện quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. thành công các chức năng quản lí hoạt động đổi mới [8] Quốc hội (2012). Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. TCBA cho trẻ. [9] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Kết luận số 04- KL/TW ngày 19-4-2011 của Ban Bí thư về kết quả Tài liệu tham khảo thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/2003 của [1] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị pháp luật của cán bộ, nhân dân. trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập [10] Chính phủ (2013). Nghị định 28/2013/NĐ-CP về quốc tế. quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành [2] Bộ GD-ĐT (2016). Công văn số 4358/BGDĐT- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. GDMN ngày 06/09/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện [11] Nguyễn Duy Lãm (2012). Sự cần thiết và những nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017. quan điểm chỉ đạo xây dựng luật phổ biến, giáo dục [3] Bộ GD-ĐT (2017). Công văn số 3835/BGDĐT- pháp luật. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số Chuyên GDMN ngày 22/08/2017 về việc Hướng dẫn thực hiện đề 10, tr 2-3; 26. nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018. [12] Vũ Thị Thu Thủy (2016). Một số biện pháp quản lí [4] Bộ GD-ĐT (2016). Chương trình giáo dục mầm non giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông (Ban hành theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT trong bối cảnh hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số đặc ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT). biệt tháng 12; tr 21-24. [5] Phạm Thị Thu Thuỷ - Lê Thị Hồng Nhung (2018). [13] Dương Thị Thúy Nga (2012). Giáo dục pháp luật Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi vận động. Tạp nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân. chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, tr 133-137. Tạp chí Giáo dục, số 289, tr 24-26. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản