intTypePromotion=3

Biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
15
lượt xem
1
download

Biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo với nội dung nhằm đánh giá đúng thực trạng, đề xuất và thực hiện đồng bộ những biện pháp quản lý mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn của địa phương sẽ khắc phục được những hạn chế, tồn tại, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt được các yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Biện pháp quản lý . . .<br /> <br /> BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG<br /> CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở<br /> CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI<br /> Bùi Thị Ngọc Nga*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Ở Việt Nam, công nghệ thông tin (CNTT) đang dần dần được phổ cập hóa, được ứng dụng<br /> rộng rãi ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thực<br /> tế, thời gian qua, ở các trường THPT huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, một bộ phận giáo viên (GV)<br /> ứng dụng CNTT vào hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tự học, tự nghiên cứu còn mang<br /> tính tự phát, chưa phổ biến, hiệu quả còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào<br /> tạo hiện nay. Một nguyên nhân cơ bản của vấn đề này là do nhà trường chưa có những biện pháp<br /> quản lý có hiệu quả. Việc đánh giá đúng thực trạng, đề xuất và thực hiện đồng bộ những biện pháp<br /> quản lý mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn của địa phương sẽ khắc phục được những hạn<br /> chế, tồn tại, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV, đáp ứng tốt được các<br /> yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn mới.<br /> Từ khóa: cán bộ quản lý, giáo viên, giáo dục và đào tạo.<br /> <br /> A MANAGEMENT MEASURE FOR IMPROVING CAPACITY OF APPLYING<br /> INFORMATION TECHNOLOGY FOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN VINH<br /> CUU DISTRICT, DONG NAI PROVINCE<br /> ABSTRACT<br /> In Vietnam, the information technology (IT) is gradually popularizing and widely applied<br /> in the fields of social life, especially in the field of Education and Training. In fact, teachers’<br /> application of information technology in high schools in Vinh Cuu District in regular activities,<br /> scientific research, self-learning, self-study is still spontaneous, unpopular so the efficiency is limited<br /> and cannot meet the requirements of renovating education and training nowadays. The underlying<br /> cause of this problem is because the ineffective management measures of school. Evaluating exactly<br /> the situation, proposing and implementing scientific management measures synchronously, in<br /> accordance with local conditions will overcome these limitations and make capacity of applying<br /> information technology of high school teachers so that they can improve and meet the requirements<br /> of education in the new period.<br /> Keywords: Information Technology, Teachers, Education and Training.<br /> * Trường Trung học phổ thông Vĩnh Cửu, Đồng Nai<br /> <br /> 93<br /> <br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> 1. Công nghệ thông tin và hoạt động<br /> của người giáo viên<br /> CNTT là tập hợp các phương pháp<br /> khoa học nhằm tổ chức khai thác và sử dụng<br /> có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin<br /> phong phú, tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt<br /> động của con người nhằm đạt được hiệu quả<br /> cao nhất thông qua các tính năng của máy<br /> tính và hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị CNTT.<br /> Hiện nay, ở nước ta, việc ứng dụng CNTT<br /> đã trở thành một đòi hỏi tất yếu trong hầu hết<br /> các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với tốc độ<br /> phát triển nhanh và với những lợi ích to lớn<br /> mang lại, CNTT ngày càng đóng vai trò quan<br /> trọng trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.<br /> Hiện nay, hầu hết các ngành học, bậc học, cấp<br /> học đều ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu<br /> quả giảng dạy, học tập và điều hành quản lý<br /> giáo dục.<br /> Việc ứng dụng CNTT của GV vào dạy<br /> học có tác động mạnh mẽ đến phương pháp<br /> dạy học và mang lại hiệu quả to lớn trên nhiều<br /> mặt: tăng cường tính trực quan, sinh động,<br /> nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học<br /> mô phỏng. Ứng dụng CNTT, người GV hầu<br /> như có thể mô phỏng tất cả các đối tượng<br /> trong thực tế một cách hết sức sinh động; các<br /> bài giảng của GV cũng có thể đưa lên mạng,<br /> HS có thể truy cập vào thời gian thích hợp<br /> để học. Nếu như với cách dạy học trước đây,<br /> phần lớn thời gian của GV và HS dùng cho<br /> việc đọc - chép thì với cách dạy học ứng dụng<br /> CNTT, thời gian làm việc giữa họ chủ yếu là<br /> trao đổi, thảo luận, tranh luận để chiếm lĩnh<br /> được các tri thức mới; GV làm chủ được<br /> giáo án, việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung bài<br /> giảng của GV dễ dàng, thuận lợi. Việc soạn<br /> bài giảng bằng máy tính ngày càng làm giảm<br /> nhẹ công sức và thời gian của GV do những<br /> phần mềm ứng dụng trong dạy học ngày càng<br /> <br /> phong phú và tiện lợi. Việc ứng dụng CNTT<br /> trong giờ dạy giúp GV tập trung được sự chú<br /> ý của HS theo ý đồ sư phạm đã được chuẩn bị<br /> từ trước; việc kiểm tra, đánh giá cũng sẽ đảm<br /> bảo tính chính xác, khách quan…<br /> Qua thực hành với CNTT, các đức tính<br /> kiên trì, cẩn thận, chính xác, kỷ luật... được<br /> rèn luyện, tình yêu lao động được nảy nở. Đó<br /> là những phẩm chất rất cần thiết đối với người<br /> lao động mới. Ngoài ra, CNTT làm thúc đẩy<br /> sự phát triển trí tưởng tượng của HS và giúp<br /> HS sáng tạo hơn trong học tập. Môi trường<br /> có ứng dụng CNTT, GV có thể tổ chức nhiều<br /> hình thức học tập phong phú như: học nhóm,<br /> phiếu học tập, các bài tập trắc nghiệm, các<br /> trò chơi học tập; Ngoài ra, ứng dụng CNTT<br /> còn giúp GV nâng cao chất lượng nghiên cứu<br /> khoa học, nâng cao hiệu quả hoạt động tự học,<br /> tự nghiên cứu…<br /> 2. Thực trạng về năng lực ứng dụng<br /> CNTT của đội ngũ GV các trường THPT<br /> huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai<br /> 2.1. Thực trạng về nhận thức của CBQL,<br /> GV đối với việc ứng dụng CNTT và việc<br /> nâng cao năng lực (NCNL) ứng dụng CNTT<br /> Kết quả khảo sát ở các trường THPT<br /> huyện Vĩnh Cửu cho thấy, đội ngũ CBQL,<br /> GV có nhận thức cao đối với việc NCNL ứng<br /> dụng CNTT. Có 95.07% CBQL, GV cho rằng<br /> rất cần thiết và cần thiết, trong đó, đội ngũ<br /> CBQL nhận thức cao việc rất cần thiết trong<br /> việc NCNL ứng dụng CNTT. Không có CBQL<br /> nào cho rằng không cần thiết lắm và không<br /> cần thiết (0%), tuy nhiên, vẫn còn một số ít<br /> GV đánh giá không cần thiết lắm, chiếm tỷ<br /> lệ 4.93% , đây là một thực tế vì hiện nay, một<br /> số GV lớn tuổi đã quen với cách dạy truyền<br /> thống và chỉ mới tiếp cận sử dụng CNTT nên<br /> họ chưa quen trong việc ứng dụng CNTT, vì<br /> vậy, năng lực về CNTT còn hạn chế.<br /> 94<br /> <br /> Biện pháp quản lý . . .<br /> <br /> 2.2. Thực trạng về trình độ, kỹ năng<br /> CNTT của đội ngũ GV các trường THPT<br /> Theo tự đánh giá của GV, mức độ khá,<br /> tốt (chiếm 39.08%), trung bình khá (chiếm<br /> 65.11%), tuy vậy, vẫn còn một số GV ở mức<br /> chưa đạt yêu cầu và còn nhiều yếu kém.<br /> Các kỹ năng đạt ở mức độ khá trở lên<br /> là: kỹ năng sử dụng máy tính ( : 3.66 ÷<br /> <br /> GV trong hoạt động dạy học, nghiên cứu<br /> khoa học, tự học, tự nghiên cứu<br /> Kết quả về việc ứng dụng CNTT trong<br /> hoạt động dạy học cho thấy, tỷ lệ GV thường<br /> xuyên ứng dụng CNTT vào giảng dạy chỉ đạt<br /> 26.06%, tỷ lệ GV ít thường xuyên ứng dụng<br /> CNTT vào giảng dạy chiếm 73.94%. Bên<br /> cạnh đó, theo GV, việc ứng dụng CNTT vào<br /> công tác giảng dạy khi cần thiết là 35.47% và<br /> chỉ sử dụng khi thao giảng, thanh tra, kiểm tra<br /> của nhà trường chiếm 40.04%.<br /> Qua việc tìm hiểu thực tế và qua phỏng<br /> vấn CBQL, GV các trường THPT trong<br /> huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho thấy,<br /> việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học<br /> hiện nay chưa được GV tự giác, tích cực ứng<br /> dụng CNTT vào hoạt động dạy học, tuy số<br /> lượng phòng máy vi tính, máy chiếu, phòng<br /> công nghệ … về cơ bản, nhà trường đã trang<br /> bị tương đối đầy đủ nhưng những thiết bị này<br /> chưa được sử dụng và khai thác một cách<br /> triệt để nên chất lượng dạy học chưa đáp ứng<br /> được yêu cầu đổi mới hiện nay. Ngoài ra, các<br /> CBQL còn cho biết thêm, các bài giảng điện<br /> tử của GV hiện nay đa số còn nặng về “kênh<br /> chữ”, trình bày trên máy tính thay cho việc<br /> viết bảng và chưa khai thác hết các thế mạnh<br /> của CNTT vào dạy học, mà chỉ dừng lại ở<br /> việc trình diễn trên lớp làm cho HS khó nắm<br /> được bố cục bài giảng, do đó, kết quả học tập<br /> của HS chưa cao.<br /> Thực tế cho thấy, việc ứng dụng CNTT<br /> của GV trong nghiên cứu khoa học, tự học, tự<br /> nghiên cứu cũng còn nhiều hạn chế. <br /> Nguyên nhân của những hạn chế trên là<br /> do GV chưa qua đào tạo, bồi dưỡng CNTT<br /> (chiếm 78.33%) nên GV thường gặp khó khăn<br /> khi ứng dụng CNTT; không tận dụng, không<br /> biết khai thác các tính năng của CNTT,…;<br /> nhà trường chưa quan tâm, chỉ đạo đúng mức<br /> <br /> : 3.80); ứng dụng CNTT để tra cứu, xử lý,<br /> trao đổi thông tin phục vụ dạy học ( : 3.52<br /> ÷ : 3.69); kỹ năng khai thác thông tin từ<br /> Internet phục vụ công tác dạy học ( : 3.51<br /> ÷ : 3.53), kỹ năng có điểm trung bình gần<br /> đạt mức khá là kiến thức cơ bản về tin học<br /> ( : 3.48 ÷ : 3.49), các nội dung đạt mức<br /> độ trung bình trở xuống khá cao, đó là: khả<br /> năng cập nhật kiến thức mới về CNTT ( :<br /> 3.13 ÷ : 3.24); kỹ năng sử dụng các thiết<br /> bị CNTT như máy in, máy quét, máy chiếu,<br /> máy photocopy, máy quay, máy ảnh, TV…, ở<br /> mức trung bình ( : 3.07 ÷ : 3.31), chứng<br /> tỏ kỹ năng sử dụng các thiết bị CNTT của<br /> GV đang còn hạn chế. Đây là một thực tế vì<br /> đa số GV không được đào tạo chuyên ngành<br /> về CNTT và các thiết bị CNTT ngày càng có<br /> nhiều chức năng và nhiều phiên bản mới nên<br /> cũng rất khó sử dụng; ở kỹ năng khai thác,<br /> sử dụng các chương trình, phần mềm phục<br /> vụ dạy học như: Microsoft Power point,<br /> SPSS, Violet… và trình độ sử dụng ngoại<br /> ngữ trong lĩnh vực CNTT chiếm tỷ lệ dưới<br /> trung bình cao ( : 2.90 ÷ : 3.31), thực tế<br /> đối với hai kỹ năng này có mối quan hệ gắn<br /> kết vì hầu hết các phần mềm, các tài liệu<br /> chuyên ngành CNTT đều sử dụng ngôn ngữ<br /> Anh mà trình độ ngoại ngữ tiếng Anh của đội<br /> ngũ GV không đồng đều. Do đó, ảnh hưởng<br /> lớn đến kết quả việc ứng dụng CNTT của đội<br /> ngũ GV.<br /> 2.3. Thực trạng về ứng dụng CNTT của<br /> 95<br /> <br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> việc NCNL ứng dụng CNTT cho GV (chiếm<br /> 76.35%); Để soạn được một giáo án điện tử<br /> thường mất rất nhiều thời gian, công sức nên<br /> GV, HS còn ngại khó, ngại mất thời gian khi<br /> ứng dụng CNTT (chiếm 63.05%); mặc dù<br /> đã được trang bị cơ bản về thiết bị CNTT,<br /> phòng máy tin học nhưng chưa đồng bộ và<br /> một số thiết bị đã sử dụng lâu năm nên kém<br /> chất lượng,…do đó, ở nội dung thiết bị CNTT<br /> thiếu, chất lượng không đảm bảo (chiếm<br /> 69.46%). Bên cạnh đó, hạn chế khác (chiếm<br /> 9.36%) là do CBQL, GV cho rằng GV đã<br /> quen với cách dạy truyền thống, thiếu thiết bị<br /> CNTT đáp ứng yêu cầu dạy học.<br /> 3. Thực trạng quản lý việc nâng cao<br /> năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV<br /> 3.1. Thực trạng quản lý nâng cao nhận<br /> thức cho đội ngũ GV về ứng dụng CNTT<br /> Qua kết quả khảo sát cho thấy, công tác<br /> quản lý việc nâng cao nhận thức về ứng dụng<br /> CNTT cho đội ngũ GV được đánh giá khá tốt<br /> ( : 3.55 ÷ : 4.02). Trên thực tế, Ban giám<br /> <br /> Theo kết quả khảo sát, công tác quản lý<br /> việc nâng cao trình độ về CNTT cho đội ngũ<br /> GV được các trường THPT thực hiện ở mức<br /> trung bình khá ( : 2.96 ÷ : 3.50) cho tất<br /> cả các nội dung khảo sát. Nhìn chung, lãnh<br /> đạo nhà trường có quan tâm và thực hiện<br /> tương đối tốt về công tác khảo sát, đánh giá<br /> về năng lực, trình độ CNTT cho đội ngũ GV<br /> ( : 3.34 ÷ : 3.49); tổ chức các chuyên đề,<br /> bồi dưỡng, tập huấn sử dụng các phần mềm<br /> ứng dụng cho GV tại trường ( : 3.46 ÷<br /> : 3.53); tạo điều kiện để GV đi học dài hạn<br /> nhằm nâng cao trình độ về CNTT ( : 3.30<br /> ÷ : 3.56); động viên khuyến khích cán bộ,<br /> GV tự nghiên cứu, bồi dưỡng năng lực ứng<br /> dụng CNTT ( : 3.38 ÷ : 3.56). Tuy nhiên,<br /> còn nhiều mặt chưa được lãnh đạo nhà<br /> trường quan tâm đúng mức như: cử GV tham<br /> gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CNTT,<br /> trang bị cho giáo viên về tri thức, kỹ năng<br /> ứng dụng CNTT trong dạy học, xây dựng kế<br /> hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ<br /> CNTT cho GV...<br /> 3.3. Thực trạng quản lý việc rèn luyện kỹ<br /> năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV trong<br /> hoạt động dạy học<br /> <br /> hiệu các trường THPT đã có sự quan tâm đối<br /> với công tác này. Tuy vậy, kết quả khảo sát<br /> cũng cho thấy còn một số hạn chế nhất định<br /> như: việc hiệu trưởng tổ chức các hội nghị,<br /> hội thảo về vai trò, ý nghĩa, hiệu quả của ứng<br /> dụng CNTT trong hoạt động dạy học để nâng<br /> cao nhận thức cho GV chưa đáp ứng tốt nhất<br /> cho yêu cầu hiện nay ( : 2.22 ÷ : 3.16); việc<br /> thường xuyên theo dõi tư tưởng, thái độ của<br /> GV, HS trong việc ứng dụng CNTT vào dạy<br /> học để có sự điều chỉnh kịp thời chỉ mức trung<br /> bình và cận yếu, kém ( : 2.53 ÷ : 2.72).<br /> Như vậy, có thể nhận thấy trong thời gian qua,<br /> các trường THPT chưa thực sự quan tâm đúng<br /> mức đến việc NCNL ứng dụng CNTT cho đội<br /> ngũ GV…<br /> 3.2. Thực trạng quản lý việc nâng cao<br /> trình độ về CNTT cho đội ngũ GV<br /> <br /> Thực tế cho thấy, các trường có sự quan<br /> tâm thực hiện việc rèn luyện năng lực ứng<br /> dụng CNTT cho đội ngũ GV trong hoạt động<br /> giảng dạy như thực hiện khá tốt việc tổ chức<br /> kiểm tra, đánh giá, dự giờ định kỳ, đột xuất,<br /> rút kinh nghiệm các giờ dạy có ứng dụng<br /> CNTT, tổ chức thao giảng, hội thảo về chuyên<br /> đề “ứng dụng CNTT trong giảng dạy”. Tuy<br /> vậy, công tác quản lý việc rèn luyện kỹ năng<br /> ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của<br /> đội ngũ GV ở các trường THPT nhìn chung<br /> chưa được thực hiện tốt. Theo đánh giá của<br /> CBQL và tự đánh giá của GV cho thấy, các<br /> nội dung được khảo sát chỉ đạt ở mức trung<br /> 96<br /> <br /> Biện pháp quản lý . . .<br /> <br /> điều kiện hỗ trợ ứng dụng CNTT cho đội<br /> ngũ giáo viên<br /> Thực trạng quản lý việc tổ chức các điều<br /> kiện hỗ trợ ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV<br /> được các trường thực hiện ở mức độ tương<br /> đối khá ( : 2.90 ÷ : 3.65). Đặc biệt, các<br /> <br /> bình ( : 2.58 ÷ : 3.32). Qua trao đổi với<br /> CBQL và GV cho rằng, sở dĩ có thực tế trên là<br /> do các lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên<br /> môn phải đứng lớp dạy và còn nặng về hồ sơ<br /> sổ sách chuyên môn,…do đó, quỹ thời gian<br /> dành để đầu tư vào công tác này chưa cao,<br /> mặc khác do là trường huyện, nên học sinh đa<br /> phần là con nông dân và công nhân nên chưa<br /> có điều kiện tiếp xúc nhiều đến mạng Internet,<br /> do đó, việc tổ chức cho HS tham gia dự thi<br /> các cuộc thi tiếng Anh, giải toán qua mạng<br /> Internet gặp nhiều khó khăn…<br /> 3.4. Thực trạng quản lý việc rèn luyện kỹ<br /> năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV trong<br /> hoạt động NCKH, tự học, tự nghiên cứu<br /> Việc quản lý rèn luyện kỹ năng ứng dụng<br /> CNTT cho đội ngũ GV trong hoạt động<br /> NCKH, tự học, tựu nghiên cứu… được đánh<br /> giá ở mức trung bình - khá ( : 3.17 ÷ : 3.37)<br /> của đối tượng CBQL và GV, trong đó, các<br /> <br /> trường đã quan tâm tổ chức các phong trào<br /> thi đua về ứng dụng CNTT trong giảng dạy<br /> ( : 3.65); việc xây dựng CSVC, thiết bị về<br /> CNTT đáp ứng yêu cầu nhà trường ( : 3.46).<br /> Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa<br /> được nhà trường quan tâm quản lý, chỉ đạo<br /> đúng mức nên chỉ đạt ở mức điểm trung bình<br /> ( : 3.15 ÷ : 3.8). Lý do của thực trạng này,<br /> theo phần lớn các CBQL là do nguồn kinh phí<br /> trang bị cơ sở vật chất nói chung và trang thiết<br /> bị CNTT nói riêng của hầu hết các trường còn<br /> rất hạn chế…<br /> 4. Các biện pháp đề xuất<br /> 4.1. Tác động về nhận thức nhằm giúp<br /> đội ngũ GV có ý thức, trách nhiệm cao đối<br /> với việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT<br /> Quản lý nâng cao nhận thức về việc NCNL<br /> ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV là nâng cao<br /> nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ<br /> GV đối với việc ứng dụng CNTT trong hoạt<br /> động chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu<br /> khoa học, tự học, tự nghiên cứu…<br /> Hiệu trưởng cần phải xem công tác này<br /> là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện rõ chức năng<br /> quản lý nhà trường của HT; phải xác định việc<br /> NCNL ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV là phát<br /> huy nội lực, tiềm năng của mỗi GV để thực<br /> hiện có hiệu quả cao về công tác giảng dạy,<br /> nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.<br /> Tổ chức có hiệu quả các hội nghị, hội<br /> thảo, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ,<br /> nhóm chuyên môn với chuyên đề về ứng<br /> dụng CNTT trong dạy học; thông qua dự giờ<br /> thăm lớp, qua cuộc triển khai các cuộc thi có<br /> <br /> nội dung động viên, khen thưởng các đề tài<br /> NCKH đạt kết quả cao, đặc biệt là biểu dương<br /> các đề tài có liên quan đến ứng dụng CNTT;<br /> xây dựng các quy định, kế hoạch cụ thể về<br /> công tác NCKH – viết sáng kiến kinh nghiệm<br /> (có yêu cầu về ứng dụng CNTT) và nội dung<br /> tổ chức việc áp dụng các đề tài NCKH, chú<br /> trọng việc áp dụng các đề tài có liên quan đến<br /> ứng dụng CNTT được đánh giá cao. Điều này<br /> cho thấy, các trường đã có sự quan tâm đến<br /> vấn đề này, tuy nhiên, các vấn đề như: tổ chức,<br /> chỉ đạo việc tăng cường ứng dụng CNTT vào<br /> việc thực hiện, báo cáo, trình bày kết quả và<br /> triển khai các đề tài NCKH; chỉ đạo việc ưu<br /> tiên, hỗ trợ cho các đề tài liên quan đến ứng<br /> dụng CNTT (thi TNKQ trên máy tính, giáo<br /> trình điện tử, ngân hàng đề thi, website hỗ trợ<br /> dạy học); quản lý ứng dụng CNTT trong tự<br /> học, tự nghiên cứu của GV còn hạn chế.<br /> 3.5. Thực trạng quản lý việc tổ chức các<br /> 97<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản