intTypePromotion=1

Biện pháp ứng dụng phần mềm CAMEMIS trong quản lí chất lượng giáo dục nhà trường phổ thông hiện nay

Chia sẻ: ViAres2711 ViAres2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
16
lượt xem
0
download

Biện pháp ứng dụng phần mềm CAMEMIS trong quản lí chất lượng giáo dục nhà trường phổ thông hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập một cách tóm tắt biện pháp quản lí chất lượng giáo dục thông qua việc ứng dụng phần mềm CAMEMIS dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Phần mềm này là hệ thống website để quản lí, điều hành thông tin từ lớp mẫu giáo đến lớp mười hai trong hệ thống giáo dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biện pháp ứng dụng phần mềm CAMEMIS trong quản lí chất lượng giáo dục nhà trường phổ thông hiện nay

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0193<br /> Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8B, pp. 71-77<br /> This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CAMEMIS TRONG QUẢN LÍ<br /> CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY<br /> <br /> Giáp Bình Nga1 , Nguyễn Xuân Hải2<br /> 1 Khoa Tâm lí - Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội<br /> 2 Công ti Vikensoft, Cộng hòa Liên bang Đức<br /> <br /> <br /> <br /> Tóm tắt. Bài báo đề cập một cách tóm tắt biện pháp quản lí chất lượng giáo dục thông qua<br /> việc ứng dụng phần mềm CAMEMIS dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Phần mềm<br /> này là hệ thống website để quản lí, điều hành thông tin từ lớp mẫu giáo đến lớp mười hai<br /> trong hệ thống giáo dục. CAMEMIS hỗ trợ người dùng quản lí thông tin học sinh, giáo<br /> viên và phụ huynh học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại hệ thống đồng bộ cho phép<br /> dễ dàng quản lí giáo dục, tài chính, cơ sở vật chất, thư viện bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu.<br /> Từ khóa: Quản lí, chất lượng, phần mềm, CAMEMIS, hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh,<br /> học sinh.<br /> <br /> 1. Mở đầu<br /> Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) với những ưu thế vượt trội đã đi vào tất cả các lĩnh<br /> vực đời sống kinh tế, xã hội. Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin là công cụ đắc lực<br /> hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lí, góp phần nâng cao hiệu quả và chất<br /> lượng giáo dục [1]. Với quan niệm CNTT nên được đưa vào sử dụng ở các cơ sở đào tạo với tư<br /> cách là công cụ hỗ trợ công tác quản lí: Như quản lí quá trình dạy học, quản lí nhân sự, quản lí kết<br /> quả học tập cũng như hỗ trợ việc xếp thời khoá biểu. . . Về các nội dung này đã được một số tác<br /> giả viết trên Kỉ yếu Hội thảo khoa học và trên các tạp chí uy tín của ngành giáo dục như bài của Lê<br /> Hồng Sơn [8], Lưu Lâm [6], Nguyễn Thị Thanh Bình [2], Vương Thanh Hương [4], Trần Khánh<br /> [5]. . . Tuy nhiên, làm thế nào để việc ứng dụng CNTT đạt hiệu quả cao nhất trong quản lí giáo<br /> dục, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đang là vấn đề được ngành giáo dục đặc<br /> biệt quan tâm. Trình độ CNTT của cán bộ quản lí giáo dục, của giáo viên là một nguyên nhân ảnh<br /> hưởng trực tiếp đến việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, ảnh hưởng trực tiếp đến công cuộc thay<br /> đổi giáo dục căn bản và toàn diện trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập. Do đó, trước hết mỗi<br /> cán bộ quản lí trường học cần nhận thức được vai trò của CNTT trong công tác quản lí giáo dục và<br /> chủ động tích cực ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu suất quản lí [3].<br /> Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí giáo dục nhà trường là rất cần thiết nhưng hiện<br /> tại chỉ có một số công trình nghiên cứu cơ bản mà chưa có các công trình nghiên cứu triển khai ứng<br /> dụng; việc ứng dụng cũng chỉ dừng lại ở mức khám phá nhóm phần mềm trực tuyến của Google<br /> Document và một vài phần mềm quản lí riêng lẻ chưa có tính hệ thống. Đặc biệt, người quản lí<br /> Ngày nhận bài: 15/8/2015. Ngày nhận đăng: 15/10/2015.<br /> Liên hệ: Giáp Bình Nga, e-mail: giapbinhnga@yahoo.com<br /> <br /> <br /> <br /> 71<br /> Giáp Bình Nga, Nguyễn Xuân Hải<br /> <br /> <br /> và lãnh đạo còn chưa biết cũng như chưa ứng dụng phần mềm CAMEMIS [7] dựa trên công nghệ<br /> điện toán đám mây vào quản lí nhà trường phổ thông.<br /> <br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. CAMEMIS là gì?<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CAMEMIS là phần mềm hệ thống thông tin ứng dụng vào quản lí giáo dục được phát triển<br /> bởi công ty Vikensoft của CHLB Đức và đã Việt hóa phù hợp yêu cầu của công tác quản lí chất<br /> lượng giáo dục tại Việt Nam.<br /> CAMEMIS là ứng dụng dựa trên nền tảng đám mây cho phép điều hành và quản lí đồng<br /> thời không chỉ hệ thống giáo dục truyền thống và tín chỉ mà ngay cả các chương trình đào tạo với<br /> nhiều ngôn ngữ khác nhau.<br /> CAMEMIS có tất cả các tính năng giúp nhà trường quản lí bảng hoạt động trong hệ thống<br /> nhà trường bao gồm các hoạt động trường học hàng ngày. Tất cả các dữ liệu được bảo mật, người<br /> dùng chỉ được truy cập các thông tin được cho phép phù hợp với vai trò của mình.<br /> CAMEMIS kết nối giữa gia đình và nhà trường. Phụ huynh ở bất cứ nơi nào trên thế giới<br /> đều có thể sử dụng bất cứ thiết bị kết nối internet nào để kiểm tra các hoạt động hàng ngày của con<br /> <br /> 72<br /> Biện pháp ứng dụng phần mềm CAMEMIS trong quản lí chất lượng giáo dục nhà trường...<br /> <br /> <br /> mình. Các hoạt động này bao gồm: báo danh, kỉ luật, điểm kiểm tra và bài tập về nhà, kết quả từng<br /> thời kì. Ngoài ra, CAMEMIS còn đóng vai trò kết nối giữa các nhà quản lí, hiệu trưởng, giáo viên<br /> và phụ huynh qua hệ thống. Một tính năng khác (không phải đều được thực hiện ở các trường) cho<br /> phép liên lạc với giáo viên và nhà quản lí qua email hay tin nhắn.<br /> Một hệ thống quản lí trường học toàn diện, tối ưu là nhu cầu thiết yếu của các trường hiện<br /> nay. CAMEMIS là dự án xã hội giống như một dịch vụ công cộng dành cho các trường, không hề<br /> phụ thuộc vào quy mô trường cũng như việc họ đang ở nơi nào.<br /> CAMEMIS hỗ trợ người dùng quản lí thông tin học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.<br /> Mục tiêu của chúng tôi là mang lại hệ thống đồng bộ cho phép dễ dàng quản lí giáo dục, tài chính,<br /> cơ sở vật chất, thư viện bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu.<br /> <br /> 2.2. Lợi ích từ CAMEMIS<br /> Lợi ích đối với xã hội: CAMEMIS đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành giáo dục<br /> và theo đó là sự phát triển của một quốc gia.<br /> Lợi ích đối với các nhà quản lí: CAMEMIS là công cụ quản lí đồng bộ hoá, đánh giá chính<br /> xác về chất lượng giáo dục thông qua báo cáo thống kê, giúp cơ quan quản lí trong việc lên kế<br /> hoạch, chiến lược giáo dục. CAMEMIS giúp tiết kiệm thời gian tiền bạc và nguồn lực trong việc<br /> quản lí. Quản lí tập trung bằng cách phân cấp truy cập, bảo mật thông tin. Hơn thế nữa, nó còn<br /> giúp chia sẻ về các yêu cầu thực tế rõ ràng hơn thông qua việc trao đổi các công cụ, nhằm tương<br /> tác với các đối tượng trong quản lí giáo dục, theo đó, sự điều chỉnh được thực hiện làm cho việc<br /> quản lí trở nên hiệu quả hơn.<br /> Lợi ích đối với giáo viên: CAMEMIS giúp giáo viên có công cụ hỗ trợ cho kĩ năng giảng<br /> dạy tốt hơn. Ví dụ, giáo viên có thể điều chỉnh các hoạt động giảng dạy sao cho phù hợp sự phát<br /> triển của xã hội thông qua hoạt động trao đổi và chia sẻ. Lợi ích từ việc chia sẻ đó là những cống<br /> hiến, đóng góp tích cực vào các hoạt động giáo dục. Sử dụng nó dễ dàng, tiết kiệm thời gian, đánh<br /> giá chính xác chất lượng dạy và học, tạo mối quan hệ mật thiết giữa gia đình và nhà trường nhờ<br /> việc chia sẻ nhanh chóng với phụ huynh thông qua các công cụ phần mềm (Thông báo, Email,<br /> nhắn tin, bảng điểm điện tử, diễn đàn). Ngoài ra nó còn hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua các<br /> diễn đàn, tài liệu tham khảo được chia sẻ trên mạng.<br /> Lợi ích đối với phụ huynh và học sinh: Phối hợp và giám sát các hoạt động học tập của con<br /> mình và giáo dục trường học được thường xuyên hơn. Dễ dàng sử dụng, tiết kiệm thời gian và tiền<br /> bạc đầu tư cho con cái học hành với hiệu quả cao. Chia sẻ thông tin kín đáo, nhanh chóng với nhà<br /> trường và giáo viên của con. Lợi ích từ việc chia sẻ thông tin, đóng góp tích cực vào các hoạt động<br /> giáo dục. Có thể nói, công cụ CAMEMIS mang tới cho các em học sinh môi trường học tập hiện<br /> đại, dễ dàng tiếp cận với công nghệ cao, giúp các em học tập và làm việc trong môi trường văn<br /> minh và kỉ luật.<br /> Ví dụ cụ thể về một ứng dụng nội dung quản lí học tập:<br /> Thiết lập<br /> Thiết lập cho phép tạo trường, khối, lớp và liên kết với năm học để quản lí.<br /> Chọn Thiết lập để tiến hành thiết lập hệ thống giáo dục.<br /> Cửa sổ mới xuất hiện, tiến hành thêm trường học, khối, năm học, lớp.<br /> Thêm trường học, khối, năm học, lớp để quản lí.<br /> Thêm trường mới<br /> <br /> <br /> 73<br /> Giáp Bình Nga, Nguyễn Xuân Hải<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (Click: Nhấn/ nhấp vào phía bên trái của con chuột cầm tay hoặc chuột trên laptop)<br /> <br /> <br /> Thiết lập: Click chuột trái để thêm trường mới.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lợi ích chung đối với người dùng:<br /> Gia tăng lượng học sinh<br /> Nhìn chung việc quản lí trường học là khá bận rộn với những hoạt động hàng ngày, các<br /> trường gặp khó khăn trong việc tập trung vào quan tâm chi tiết tới từng học sinh. Một lí do khác là<br /> đội ngũ quản lí không có cách nào để nắm bắt các học sinh để phân tích thông tin và thậm chí là<br /> kết quả của từng học sinh một.<br /> Với sự hỗ trợ của hệ thống thông tin quản lí giáo dục CAMEMIS, các nhà quản trị hoàn<br /> toàn có thể tổng kết hoạt động quản lí trường học một cách hiệu quả, nắm được thông tin của từng<br /> cá nhân cho tới toàn bộ học sinh/sinh viên. Nhờ đó, hệ thống có thể cung cấp cho các nhà quản lí<br /> các thông tin một cách nhanh chóng để đưa ra các quyết định kịp thời và tốt hơn trước đó. Điều này<br /> hướng đến một hệ thống giáo dục tốt hơn và lượng học sinh/sinh viên lớn hơn đăng kí vào trường.<br /> Lưu trữ thông tin một cách dễ dàng, an toàn<br /> <br /> 74<br /> Biện pháp ứng dụng phần mềm CAMEMIS trong quản lí chất lượng giáo dục nhà trường...<br /> <br /> <br /> Tìm kiếm thông tin không dùng bất cứ công cụ phần mềm nào có thể dẫn đến việc dữ liệu<br /> và thời gian sai lệch hoặc thiếu sót. Dữ liệu lưu giữ theo cách truyền thống tỏ ra không còn hữu<br /> hiệu. Sử dụng hệ thống CAMEMIS với khung chức năng lưu giữ dữ liệu của trường học dưới dạng<br /> thức điện tử, điều đó sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận thông tin và lưu trữ nó trong điều kiện tốt nhất.<br /> Tổ chức hợp lí thông tin dữ liệu<br /> Chế độ thủ công cho phép một sự linh động cao nhưng không có chuẩn mực cụ thể, điều<br /> đó dẫn đến cách làm việc thiếu hiệu quả và chính xác. Một giải pháp công nghệ làm tăng độ chính<br /> xác của các tài liệu và sự chuẩn hóa của giáo dục. Không những thế, với giải pháp công nghệ, dữ<br /> liệu quản lí được nhiều hơn so với phương pháp thủ công. Việc truy cập vào các tài liệu đã được<br /> thiết kế rất thân thiện với người dùng.<br /> Tăng năng suất và hiệu quả công việc cho nhân viên văn phòng và quản trị viên<br /> Triển khai giải pháp công nghệ thông tin làm tăng hiệu suất công việc, cho phép tối đa khả<br /> năng quản lí lượng lớn học sinh/sinh viên chỉ với một vài quản trị viên.<br /> Giảm thiểu việc tiêu thụ giấy, bảo vệ môi trường và đóng góp vào chi tiêu hiệu quả.<br /> Trong trường có hàng ngàn dữ liệu người dùng cần được quản lí, đó là các giao dịch, các<br /> hoạt động đã diễn ra hay những ghi chép. Giấy được sử dụng như một công cụ thu thập, lưu trữ và<br /> phân phối các thông tin đó. Với giải pháp công nghệ thông tin với một bộ máy tốt, quá trình truy<br /> xuất cũng như trao đổi thông tin tiết kiệm đáng kể giấy, đây không hẳn chỉ là vấn đề chi phí.<br /> Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường<br /> Thông tin và tính minh bạch luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành mối quan<br /> hệ tốt đẹp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh cũng như sự hài lòng của phụ huynh với nhà<br /> trường. Một hệ thống thông tin được trang bị đúng cách giúp các cuộc họp giữa giáo viên và phụ<br /> huynh học sinh hiệu quả hơn. Không có nhiều thời gian cho một chương trình nghị sự với các<br /> thông tin chung. Một số trường cũng đã có những trang web và cổng thông tin riêng để phụ huynh<br /> dễ dàng cập nhật và có điều kiện trao đổi thông tin. Với CAMEMIS, phụ huynh không những nắm<br /> bắt được những thông tin này nhanh chóng, dễ dàng mà còn chính xác, kịp thời bởi tính phân loại<br /> thông tin liên quan tới con em mình, đồng thời có thể liên lạc với giáo viên ngay trên hòm thư trên<br /> hệ thống.<br /> Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc truyền tải thông tin.<br /> Tự động hóa các quy trình quan trọng trong trường học, nâng cao hiệu suất công việc, tiết<br /> kiệm đáng kể thời gian và chi phí của nhà trường.<br /> Cung cấp biện pháp hữu hiệu trong việc nâng cao hiệu quả công việc cho giáo viên<br /> Giáo viên có thể dễ dàng, nhanh chóng nhập dữ liệu và thực hiện các công việc hành chính.<br /> Họ có nhiều thời gian hơn cho việc tập trung vào giảng dạy, thay vì công việc quản lí dữ liệu và<br /> các vấn đề hành chính ở trường cũng như ở nhà.<br /> <br /> 2.3. Các đặc điểm nổi bật<br /> Tính tương tác: Hệ thống giúp các đối tượng có thể liên kết. Phối hợp chặt chẽ trong công<br /> tác dạy và học. Gia đình có thể theo sát quá trình học tập của con em mình qua sổ liên lạc điện<br /> tử, qua tài khoản riêng, cho phép nhận các thông báo trực tiếp từ nhà trường qua SMS hoặc hệ<br /> thống email. Học sinh, sinh viên bên cạnh việc được tham gia học tập, chia sẻ kiến thức với học<br /> sinh trong trường, các trường khác còn được thảo luận cùng với bạn bè quốc tế khi sử dụng cùng<br /> hệ thống CAMEMIS trên thế giới. Ngoài ra, việc tiếp cận với nguồn thông tin chọn lọc, hữu ích<br /> cũng dễ dàng hơn, bình đẳng hơn.<br /> Tính đồng bộ: Dựa vào khung có sẵn, người dùng tự định nghĩa trường. Mỗi trường hoàn<br /> <br /> 75<br /> Giáp Bình Nga, Nguyễn Xuân Hải<br /> <br /> <br /> toàn có thể tự mình làm nên một môi trường học tập dựa trên quy chế đào tạo của trường.<br /> Tính linh hoạt và khả năng ứng dụng: Phần mềm được nghiên cứu và đưa ra để mỗi trường<br /> tự định nghĩa, phân quyền quản lí, dễ dàng thích ứng với nhiều môi trường. Dự án CAMEMIS<br /> mang tính phúc lợi cao, phần mềm miễn phí 100% cho người dùng. Sản phẩm phục vụ cho mọi<br /> đối tượng, đặc biệt tại những nước nghèo, phần mềm hoàn toàn miễn phí, đây là cơ sở quan trọng<br /> giúp hệ thống giáo dục các nước này có cơ hội tiếp cận CNTT hiện đại.<br /> Tính sáng tạo, sẵn sàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh: Phần mềm không ngừng đổi mới,<br /> liên tục đưa ra các phiên bản với nhiều cập nhật modules chức năng hữu ích, không ngừng phù hợp<br /> hoá, mở rộng môi trường đối tượng sử dụng. Dự án giảm thiểu được vấn đề thiếu hụt thông tin,<br /> thông tin không cân xứng giữa các sinh viên trong cùng trường, các trường khác nhau và các quốc<br /> gia khác nhau. Qua đó tạo điều kiện, mang lại môi trường học tập thân thiện, hoà nhập cho học<br /> sinh/sinh viên, ứng dụng tối đa lợi ích của CNTT, tăng cường cơ hội, hợp tác, giao lưu quốc tế.<br /> <br /> 2.4. Yêu cầu, điều kiện để ứng dụng phần mềm CAMEMIS<br /> CNTT được coi là một khía cạnh đặc biệt quan trọng trong hành trang văn hoá của thế kỉ<br /> 21, hỗ trợ các mô hình phát triển để đổi mới cho phép mở rộng bản chất và kết quả học tập của<br /> giáo viên, học sinh cho dù việc học đó diễn ra ở đâu;<br /> Mỗi nhà trường cần trang bị phòng máy vi tính, máy tính xách tay có kết nối mạng LAN,<br /> mạng internet;<br /> Học sinh trong các nhà trường đều được cấp tài khoản và được hướng dẫn để sử dụng phần<br /> mềm CAMEMIS;<br /> Giáo viên cần được bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công cụ CNTT trong dạy học, nhằm đổi mới<br /> phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Cụ thể là bồi dưỡng kĩ năng sử<br /> dụng phần mềm CAMEMIS để quản lí học sinh của lớp mình;<br /> Người lãnh đạo và quản lí nhà trường phải thu hút, dẫn dắt, thúc đẩy cán bộ giáo viên ứng<br /> dụng CNTT trong giáo dục, trong dạy học để đáp ứng yêu cầu đặt ra;<br /> Người lãnh đạo và quản lí nhà trường không chỉ cần uy tín, năng lực về chuyên môn, mà<br /> còn phải gương mẫu, đi đầu trong tự học suốt đời, ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu suất công<br /> việc;<br /> Người lãnh đạo và quản lí nhà trường là người tạo động lực, môi trường và các điều kiện<br /> thuận lợi cho giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng các công cụ tiên tiến đáp ứng yêu<br /> cầu của thời đại.<br /> <br /> 3. Kết luận<br /> Ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục là nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội để hòa<br /> nhập vào xu thế chung của toàn nhân loại và đuổi kịp các nước phát triển. Xuất phát từ nhu cầu<br /> thực tế trên, chúng tôi cung cấp cho quí nhà trường, quí thầy cô và quí vị phụ huynh giải pháp<br /> giáo dục CAMEMIS. Giải pháp giáo dục CAMEMIS chạy trên nền Web theo mô hình điện toán<br /> đám mây là giải pháp giáo dục mang tính năng vượt trội. CAMEMIS không chỉ là các tiện ích<br /> thân thiện dễ sử dụng mà mỗi người dùng còn được cấp một tài khoản mang tính bảo mật cao.<br /> Với mong muốn đóng góp cho cộng đồng và phục vụ xã hội, CAMEMIS được tạo ra miễn phí bản<br /> quyền cho người sử dụng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 76<br /> Biện pháp ứng dụng phần mềm CAMEMIS trong quản lí chất lượng giáo dục nhà trường...<br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> [1] Binh, N. G, 2013. Creativity and Innovation in Education (Vol. 26). Herbert Utz Verlag.<br /> [2] Nguyễn Thanh Bình (2006), Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng sử dụng CNTT<br /> trong dạy học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Nxb Đại học Sư phạm.<br /> [3] Hồ Cẩm Hà, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Chí Trung, 2013. Ứng dụng công nghệ thông tin trong<br /> quản lí nhà trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> [4] Vương Thanh Hương, 2004. Ứng dụng CNTT trong quản lí các nhiệm vụ nghiên cứu khoa<br /> học và công nghệ ở các trường đại học. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, mã số B2002-52-26, Hà<br /> Nội.<br /> [5] Trần Khánh, 2007. Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong giáo<br /> dục. Tạp chí Giáo dục, Số 161, tr. 14-15.<br /> [6] Lưu Lâm, 2002. Công nghệ thông tin với việc dạy và học trong nhà trường Việt Nam. Tạp chí<br /> Giáo dục, Số 20, tr. 4-6.<br /> [7] Roberts, C., 2010. Reflex Education Solutions introduce Open4Ed - Open Source Web based<br /> solutions for schools including eyeOS and CAMEMIS. In Z. Abas, I. Jung & J. Luca (Eds.),<br /> Proceedings of Global Learn 2010 (p. 3627). Association for the Advancement of Computing<br /> in Education (AACE).<br /> [8] Lê Hồng Sơn, 2002. Công nghệ thông tin và truyền thông với giáo dục đào tạo ở Việt Nam.<br /> Tạp chí Giáo dục, Số 32, tr. 5-6,23.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> <br /> Education Quality Management: Applying CAMEMIS Software to School Management<br /> <br /> This paper summarizes a method of education quality management that makes use of<br /> CAMEMIS software which employs internet cloud technology. This product works on a web-based<br /> platform that is best suited for managing the administration processes of K-12 Education Systems.<br /> CAMEMIS helps administrators manage student, teacher and parent information. The goal of<br /> CAMEMIS is to have all integrated system in school that includes the academic, financial, facility<br /> and library system allowing administrators to manage anytime, anywhere.<br /> Keywords: Education quality management, CAMEMIS software, school administrators,<br /> teacher, student, parent.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 77<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2