intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
198
lượt xem
9
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng "

  1. Số HS: 308/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng 1. Tên đơn vị(cá nhân) :…………………………………………………………. …………… M đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Công văn đề nghị cấp lại sổ (mẫu 05/SBH, 01 bản). 2 Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản). 3 Sổ BHXH hoặc tờ bìa, tờ rời sổ BHXH (hỏng). Ghi chú: Trường hợp sổ chưa được duyệt thì không cần mục 2. Cán bộ TNHS Ngày trả kết quả:…………./………../200… TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200… ………….. Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2