intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ- Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc"

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
281
lượt xem
13
download

BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ- Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ- Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc"

  1. Số HS: 306/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc 1. Tên đơn vị(cá nhân) :…………………………………………………………. …………… M đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I Hồ sơ do đơn vị nộp: 1 Công văn của đơn vị đề nghị chuyển quá trình tham gia BHXH (01 bản) 2 Danh sách điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 03b-TBH, 03 bản) 3 Sổ BHXH gốc, được ghi bổ sung qúa trình tham gia BHXH từ các sổ khác (Lưu ý : Nếu có thời gian đóng BHXH trùng ở hai nơi , thì NLĐ lựa chọn để ghi một nơi vào sổ BHXH gốc). 4 Các sổ BHXH khác II Hồ sơ do cá nhân NLĐ nộp: Áp dụng trong trường hợp NLĐ đã nghỉ việc 1 Đơn của NLĐ xin chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ BHXH vào sổ gốc (Theo mẫu, 02 bản) 2 Sổ BHXH gốc, được ghi bổ sung qúa trình tham gia BHXH từ các sổ khác (Lưu ý : Nếu có thời gian đóng BHXH trùng ở hai nơi , thì NLĐ lựa chọn để ghi một nơi vào sổ BHXH gốc). 3 Các sổ BHXH khác Ngày trả kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200… Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2