intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần"

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
256
lượt xem
17
download

BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BẢNG KÊ HỒ SƠ xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần"

  1. Số HS: 611/………………/CĐBHXH-XNTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: xác nhận giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần 1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….M đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax: ………………… 3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động). STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Đơn (nếu cá nhân) hoặc công văn đề nghị (nếu là đơn vị) (01 bản); 2. Các giấy tờ khác có liên quan. A. Nếu cá nhân trực tiếp nộp: đơn ghi rõ họ và tên, số sổ BHXH (nếu có), đơn vị làm việc trước khi nghỉ việc. B. Đơn vị trực tiếp nộp: công văn nêu rõ học và tên người cần xác nhận, số so BHXH, thời gian nghỉ việc Ngày nhận kết quả:.……../…….…/200……….. TP.Hồ Chí Minh, ngy……../……./ 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2