intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Xác nhận sổ BHXH"

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
390
lượt xem
50
download

BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Xác nhận sổ BHXH"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Loại hồ sơ: Xác nhận sổ BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ- Xác nhận sổ BHXH"

  1. Số HS: 302/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận sổ BHXH. 1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị: …………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) Điều kiện: Người lao động có tên trong danh sách báo giảm (mẫu 3a-TBH);Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN. 1 Sổ BHXH ( 01 quyển/người) 2 QĐ nâng lương, QĐ điểu chỉnh lương. 3. 4. Ghi chú : - Đơn vị trả lương theo thang bảng lương nhà nước có từ 301 sổ xác nhận trở lên, liên hệ trực tiếp với Phòng cấp sổ, thẻ để hẹn ngày xuống đơn vị xác nhận. - Đơn vị trả lương theo thang bảng lương tự xây dựng có từ 1.001 sổ xác nhận trở lên, liên hệ trực tiếp với Phòng cấp sổ, thẻ để hẹn ngày xuống đơn vị xác nhận. Ngày trả kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2