intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " BÁO CÁO CHUYỂN LỖ"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
694
lượt xem
80
download

BIỂU MẪU " BÁO CÁO CHUYỂN LỖ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo chuyển lỗ Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BÁO CÁO CHUYỂN LỖ"

  1. Mẫu số: 03 – 2/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày Phụ lục 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CHUYỂN LỖ Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm ............. Người nộp thuế..................................………………………………….. Mã số thuế:......................................…………………………………… I. Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước và kỳ này: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Năm Số lỗ Số lỗ Số lỗ Số lỗ Số lỗ Số lỗ phát sinh chuyển chuyển chuyển chuyển chuyển sang năm sang năm sang năm sang năm sang năm ... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 20... 20... ... II. Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế: Năm phát Số lỗ phát Sỗ lỗ đã chuyển Số lỗ được Số lỗ còn được sinh lỗ sinh trong các kỳ tính chuyển trong kỳ chuyển sang các thuế trước tính thuế này kỳ tính thuế sau (1) (2) (3) (4) (5) 20... 20... ... Tổng cộng: ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2