Biểu mẫu: " Báo cáo Nguồn vốn đầu tư"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
179
lượt xem
31
download

Biểu mẫu: " Báo cáo Nguồn vốn đầu tư"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu báo cáo nguồn vốn đầu tư theo mẫu số B02- CĐT được ban hành theo quy định số 214/ 2000/ QĐ- BTC ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Bộ tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: " Báo cáo Nguồn vốn đầu tư"

  1. Cơ quan cấp trên :…. Mẫu số : B02­CĐT Đơn vị chủ đầu tư :… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC ngày   28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án :… NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Quý…..năm….. Đơn vị tính :…. Số dư  Phát sinh tăng Phát sinh giảm Số dư  đầu  cuối  Nguồn vốn Quý  Luỹ kế  Luỹ kế từ  Quý  Luỹ kế từ  Luỹ kế từ  quý quý báo  từ đầu  khởi công báo  đầu năm  khởi  cáo năm đến  cáo đến cuối  công đến cuối  cuối quý  quý báo  quý báo  đến cuối  báo cáo cáo cáo quý báo  cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nguồn vốn ngân sách nhà  nước ­….. 2. Nguồn vốn chủ sở hữu ­….. 3. Nguồn vốn vay ­….. 4. Nguồn vốn khác ­….. Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng 
  2. 2 dấu)
Đồng bộ tài khoản