Biểu mẫu: " Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường"

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
526
lượt xem
78
download

Biểu mẫu: " Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất gây ra Thể loại Giấy chứng nhận Ngành nào cần 37 Thoát nước và xử lý nước thải 38 Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 39 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác C Công nghiệp chế biến, chế tạo I Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: " Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường"

  1. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường Mục đích Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất gây ra Thể loại Giấy chứng nhận Ngành nào cần 37 Thoát nước và xử lý nước thải 38 Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 39 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác C Công nghiệp chế biến, chế tạo I Dịch vụ lưu trú và ăn uống Nơi nộp hồ sơ Bộ Tài nguyên Môi trường Tên Bộ Tài nguyên Môi trường Địa chỉ 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại 04 8343005 Số fax 04 8359221 Email Trang web Ghi chú Sở Tài nguyên và Môi trường Tên Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chỉ NULL Số điện thoại Số fax Email Trang web Ghi chú Lệ phí và Thời hạn Lệ phí: Cơ sở kinh doanh phải thẩm định, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: • 300.000 đồng Cơ sở kinh doanh phải lập bảng kê khai các hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến • môi trường: 150.000 đồng
  2. Thời hạn: 3 năm: đối với cơ sở có sử dụng chất độc hại, chất phóng xạ theo quy định của cơ • quan Nhà nước có thẩm quyền. 5 năm với các cơ sở không sử dụng chất độc hại, chất phóng xạ. • Các hồ sơ cần khi đăng ký 1. Đơn xin cấp giấy phép về môi trường 2. Bản kê khai hiện trạng về môi trường 3. Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các cơ sở phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (đối với cơ sở phải lập bản kê khai các hoạt động sn xuất có ảnh hưởng đến môi trường). 4. Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp cho cơ sở. Trình tự thủ tục 1. Cơ sở nộp hồ sơ xin giấy phép tới cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường . 2. Cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép về môi trường phải cấp giấy biên nhận 3. Cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu bổ sung, điều chỉnh hồ sơ trong vòng 30 ngày. 4. Trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu từ chối cấp giấy phép, cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ phải thông báo bằng văn bản cho cho người nộp hồ sơ, trong đó nếu rõ nguyên nhân 5. Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường. Thời hạn trả lời hồ sơ 40 ngày Cơ quan thanh, kiểm tra Thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường Hình thức xử phạt vi phạm Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Xem Khoản 8 Nghị định 121/2004/NĐ- CP ngày 18/5/20044 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường) Các văn bản luật liên quan NA_L _1993_Environmental Protection Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Thông tư 2781/TT/MTG ngày 3/12/1996 hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy
  3. chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp Nghị định 121/2004/NĐ-CP ngày 18/5/20044 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Thông tin bổ sung Trường hợp cơ sở có thay đổi chủ giấy phép thì cơ sở phải thông báo cho cơ quan cấp giấy phép về môi trường biết.
Đồng bộ tài khoản