Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

284
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 5 mẫu GIẤYPHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

  1. Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:............/BLĐTBXH- Hà Nội, ngày..... tháng... năm.... GPXKLĐ GI Ấ YPHÉP H O Ạ T Đ Ộ N G XU Ấ T K H Ẩ U L A O Đ Ộ N G B Ộ T R Ư Ở N G B Ộ LA O Đ Ộ N G - TH Ư Ơ N G B I N H VÀ XÃ H Ộ I - Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ; - Căn cứ Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 81/2003/NĐ-CP; - Xét đề nghị của.................. và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước. QUY Ế T Đ Ị NH Đi ề u 1. Cho phép.................................................................................. Tên giao dịch:..................................................................................................... Cơ quan quản lý doanh nghiệp:.......................................................................... Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:.............................................................. Điện thoại:.................................... Fax.......................... E-mail......................... Số tài khoản:................................. Tại................................................................ được hoạt động xuất khẩu lao động. Đi ề u 2: ................................................................................................. Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về xuất khẩu lao động. Đi ề u 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  2. Ghi chú: Giấy phép mầu xanh lơ có vân, giấy trắng, cứng, có Quốc huy ở giữa in đậm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2