intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "Hồ sơ do đơn vị nộp- Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
140
lượt xem
4
download

BIỂU MẪU "Hồ sơ do đơn vị nộp- Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH (Hồ sơ do cá nhân người lao động nộp)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "Hồ sơ do đơn vị nộp- Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH "

  1. Số HS: 304/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH (Hồ sơ do cá nhân người lao động nộp) 1. Tên người điều chỉnh nhân thân:……………………………………………. ………………………………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Đơn của người lao động, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (01 bản) 2 Bản sao y giấy chứng minh nhân dân (01 bản) 3 Sổ bảo hiểm xã hội 4 Bản phô tô sổ bảo hiểm xã hội (dùng cho trường hợp phải đổi sổ BHXH, 01 bản) 5 Hồ sơ khác: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ngày trả kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2