Biểu mẫu " Kết quả tốt nghiệp bổ túc THPT"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:5

0
119
lượt xem
8
download

Biểu mẫu " Kết quả tốt nghiệp bổ túc THPT"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Kết quả tốt nghiệp bổ túc THPT"

  1. Biểu 7 Đơn vị: ………………………………. KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT CÁC NĂM 2009, 2008, 2007 Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 Đơn vị TT TL tốt TL khá TL tốt TL khá TL tốt TL khá (trung tâm GDTX) Xếp hạng Số dự thi Số TN Xếp hạng Xếp hạng nghiệp (%) giỏi (%) nghiệp (%) giỏi (%) nghiệp (%) giỏi (%) …………, ngày ….. tháng …. năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
  2. Biểu 8 Đơn vị: ………………………… BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2008-2009 CBQL Giáo viên (Chuyên viên phòng GD) Nhân viên Cấp học (Đơn Tăng +/giảm - Tăng +/giảm - Tăng +/giảm - TT Trên Đạt Biên Hợp Trên Đạt Biên Hợp vị) T.Số Nữ so với năm học T.Số Nữ so với năm học T. Số Nữ so với năm học chuẩn chuẩn chế đồng chuẩn chuẩn chế đồng trước trước trước 1 Phòng GD 2 Mầm non 2.1 Nhà trẻ 2.2 Mẫu giáo 3 Tiểu học 4 THCS 5 THPT 6 TT KT.TH-HN 7 TT GDTX Tổng cộng …………, ngày ….. tháng …. năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
  3. Biểu 9 Đơn vị: ……………………………. BÁO CÁO THỰC TRẠNG CSVC, LỚP HỌC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Cơ sở vật chất của TT GDTX Số lớp học hiện có tại các cơ sở GDTX TT Đơn vị Số phòng học Ph.thí Xóa Sau Bổ túc Bổ túc Ngoại Nghề Chuyên Số M.tính Thư viện Tin học Tổng số Kiên cố nghiệm MC XMC THCS THPT ngữ ngắn hạn đề 1 Trung tâm GDTX … 2 Trung tâm HTCĐ … 3 Trung tâm NN, TH … Cộng …………, ngày ….. tháng …. năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
  4. Biểu 10 Đơn vị: ……………………………… SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Tỉ lệ % Học viên CMC Học viên sau XMC Học viên BTTHCS Học viên BTTHPT Học viên các lớp bồi dưỡng Số Đơn vị xã đạt Thành phần Thành phần Thành phần Thành phần TT (huyện) CQG Tổng Tổng Tổng Tổng Tin học Ng.ngữ Chuyên Nghề XMC số Là nữ Dân Ngoài số Là nữ Dân tộc Ngoài số Là Dân Ngoài số Là Dân Ngoài A, B, C A, B, C t ộc độ tuổi độ tuổi nữ tộc độ tuổi nữ tộc độ tuổi đề ngắn hạn …………, ngày ….. tháng …. năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
  5. Biểu 11a Đơn vị: …………………………. ĐỘI NGŨ CBQL, NV, GV GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 CBQL Giáo viên Nhân viên TT Đơn vị Tổng Trên Đạt Tổng Biên Hợp Trên Đạt Tổng Đạt Biên Nữ Nữ Nữ Hợp đồng số chuẩn chuẩn số chế đồng chuẩn chuẩn số chuẩn chế …………, ngày ….. tháng …. năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản