Biểu mẫu " Nguồn vốn đầu tư"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
208
lượt xem
37
download

Biểu mẫu " Nguồn vốn đầu tư"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Nguồn vốn đầu tư"

  1. Cơ quan cấp trên :…. Mẫu số : B02­CĐT Đơn vị chủ đầu tư :… (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ­BTC ngày  28/12/2000 của bộ tài chính) Ban quản lý dự án :… NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Quý…..năm….. Đơn vị tính :…. Số dư  Phát sinh tăng Phát sinh giảm Số dư  đầu  cuối  Nguồn vốn Quý  Luỹ kế  Luỹ kế từ  Quý  Luỹ kế từ  Luỹ kế từ  quý quý báo  từ đầu  khởi công báo  đầu năm  khởi  cáo năm đến  cáo đến cuối  công đến cuối  cuối quý  quý báo  quý báo  đến cuối  báo cáo cáo cáo quý báo  cáo A 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nguồn vốn ngân sách nhà  nước ­….. 2. Nguồn vốn chủ sở hữu ­….. 3. Nguồn vốn vay ­….. 4. Nguồn vốn khác ­….. Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng 
  2. 2 dấu)
Đồng bộ tài khoản