Biểu mẫu " Phát triển Đoàn viên mới"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
233
lượt xem
17
download

Biểu mẫu " Phát triển Đoàn viên mới"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phát triển Đoàn viên mới"

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN MỚI I. Điều kiện kết nạp đoàn viên: Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30, tích cực học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn và có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn. II. Thủ tục kết nạp đoàn viên: 1. Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với Đoàn. 2. Được học Điều lệ Đoàn và được trang bị những hiểu biết cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp. 3. Được một trong những cá nhân hoặc tập thể sau đây giới thiệu: Một đoàn viên hoặc một đảng viên chính thức cùng công tác ít nhất là 3 tháng giới thiệu và bảo đảm. 4. Được Hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại Hội nghị và được Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y. III. Quy trình công tác phát triển đoàn viên: Bước 1: Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên. Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên. - Lập danh sách thanh niên. - Phân loại, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên để lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng để kết nạp. - Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng và tổ chức kết nạp. Bước 3: Bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh niên vào Đoàn. /storage/tailieu/files/source/20091222/duysuong1204/phattriendoanvienmoi_5762.doc 1
  2. - Tổ chức các hoạt động của Đoàn để lựa chọn thanh niên ưu tú (có thể bồi dưỡng thông qua các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn). - Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn với 3 bài cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành Đoàn viên. Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới. - Hướng dẫn đối tượng tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu). - Hội nghị chi đoàn xét, quyết định và báo cáo lên Ban Thường vụ Đoàn cấp trên hồ sơ kết nạp đoàn viên mới gồm: Sổ đoàn viên, đề nghị kết nạp đoàn viên của BCH chi đoàn, giấy đảm bảo thanh niên vào Đoàn. - Ban Thường vụ Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp. - Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới. - Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện, tiến bộ trưởng thành. IV. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên: 1. Địa điểm, thời gian, trang trí: - Khi có quyết định chuẩn y kết nạp của Đoàn cấp trên, chậm nhất là 15 ngày sau, Ban Chấp hành chi đoàn phải tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới. - Địa điểm: Lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức trang nghiêm, tạo ấn tượng sâu sắc cho đoàn viên mới. - Thời gian: Cần chọn thời điểm thích hợp, thuận lợi và có ý nghĩa gắn với các ngày lễ lớn hay các hoạt động của chi đoàn. - Buổi lễ kết nạp phải đảm bảo đúng thủ tục, ngắn gọn nhưng không qua loa đại khái, đặc biệt không kéo dài gây nhàm chán. Trong buổi lễ, ngoài các thủ tục nội dung qui định có thể thêm một số nội dung khác nhưng phải kết thúc hợp lý. - Trang trí: Phải có cờ Tổ quốc, cờ Đoàn hay huy hiệu Đoàn, ảnh hay tượng Bác và có dòng chữ: "Lễ kết nạp đoàn viên mới". - Phải đảm bảo cờ Đoàn hoặc huy hiệu Đoàn không cao hơn cờ Tổ quốc; tượng hoặc ảnh Bác không đặt cao hơn cờ Tổ quốc và cờ Đoàn. 2. Chương trình, nội dung: /storage/tailieu/files/source/20091222/duysuong1204/phattriendoanvienmoi_5762.doc 2
  3. - Chào cờ: hát Quốc ca, Đoàn ca. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Bí thư chi đoàn hoặc đại diện ban chấp hành chi đoàn báo cáo quá trình phấn đấu, đọc nghị quyết chuẩn y kết nạp của Đoàn cấp trên, trao quyết định, gắn huy hiệu và trao thẻ đoàn viên mới (trường hợp kết nạp nhiều người phải tiến hành giới thiệu và công bố quyết định kết nạp từng người một). - Đoàn viên mới đọc lời hứa: "Được vinh dự trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa: 1. Luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2. Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đoàn và tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. 3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam. 4. “Xin hứa”! Chú ý: Lời hứa nên được chuẩn bị từ trước và do chính thanh niên được kết nạp chuẩn bị có sự đóng góp ý kiến của đoàn viên trực tiếp giúp đỡ. - Đại diện người giới thiệu, hoặc chi hội, chi đội phát biểu, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên. - Đại biểu Đoàn cấp trên hoặc cấp uỷ phát biểu giao nhiệm vụ. - Chào cờ, bế mạc. Ngoài những nội dung quy định trên, tuỳ điều kiện hoàn cảnh cụ thể bổ sung một số nội dung khác như: nói chuyện chuyên đề, nói chuyện thời sự, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên hoan văn nghệ, vũ hội hay các hoạt động vui chơi giải trí... ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG /storage/tailieu/files/source/20091222/duysuong1204/phattriendoanvienmoi_5762.doc 3
Đồng bộ tài khoản