Biểu mẫu " Phiếu đề xuất đề tài"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
304
lượt xem
29
download

Biểu mẫu " Phiếu đề xuất đề tài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp trường"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu đề xuất đề tài"

  1. Mẫu 1.1 CS PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG 1. Tên đề tài : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 2. Mục tiêu : ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 3. Nội dung chính :……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 4. Kết quả dự kiến : …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 5. Thời gian nghiên cứu dự kiến : …………………………………………………….. 6. Nhu cầu kinh phí dự kiến : …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2006 Tổ chức/Cá nhân đề xuất
Đồng bộ tài khoản