Biểu mẫu " Phiếu kê mua hàng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
1.270
lượt xem
158
download

Biểu mẫu " Phiếu kê mua hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu kê mua hàng"

  1. Đơn vị: ................................ Bộ phận: ............................. PHIẾU KÊ MUA HÀNG Ngày tháng năm 200 Quyển số: ………………………… Số: ……………………….. Họ tên người bán: ................................................................................ Nợ: ................................... Địa chỉ: ................................................................................................. Có: ................................... Họ tên người mua: .................................................................................................................................... Bộ phận (phòng ban): ............................................................................................................................... Hình thức thanh toán: ................................................................................................................................ STT Tên, quy cách, phẩm chất vật tư, Đơn Số Đơn giá Thành tiền hàng hoá, dịch vụ vị lượng Cộng Tổng số tiền (viết bằng chữ): .................................................................................................................. Ghi chú: ..................................................................................................................................................... NGƯỜI DUYỆT MUA KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI MUA (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản