BIỂU MÂU"QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG"

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
475
lượt xem
120
download

BIỂU MÂU"QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MÂU"QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG"

  1. Code : NS – 19 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200 Adress: Page : Page 1 oph 5 Phone: Email: Document name: Quy định quản lý giờ công lao động QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG Soạn thảo bởi Soát xét bởi Phê duyệt Họ tên: Họ tên: Họ tên: Ngày ký: Ngày ký: Ngày ký:
  2. Code : NS – 19 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200 Adress: Page : Page 2 oph 5 Phone: Email: Document name: Quy định quản lý giờ công lao động Theo dõi sửa đổi Stt Lần sửa Ngày sửa Nội dung cũ Nội dung mới Trang đổi đổi
  3. Code : NS – 19 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200 Adress: Page : Page 3 oph 5 Phone: Email: Document name: Quy định quản lý giờ công lao động QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG I/ MỤC ĐÍCH: - Quản lý thẻ chấm công của nhân viên. - Quản lý giờ tăng ca. - Quản lý thời gian đi công tác. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có IV/ NỘI DUNG: 1. Quản lý thẻ chấm công: - Toàn bộ nhân viên được cấp thẻ chấm công để xác định công của mình. - Thẻ chấm công là tài sản của công ty, nhân viên có trách nhiệm giữ gìn thẻ chấm công cẩn thận. Nếu thẻ chấm công bị mất, nhân viên bị trừ 5 điểm trong bảng đánh giá công việc hàng tháng. - Nhân viên không được nhờ người khác bấm thẻ chấm công hộ hoặc bấm thẻ cho người khác. - Trong trường hợp mất thẻ chấm công, nhân viên phải làm bảng tường trình chuyển cho quản lý ký, sau đó chuyển cho phòng nhân sự và phải lập bảng xác nhận công trong thời gian bị mất thẻ. Phòng nhân sự có trách nhiệm chuyển thẻ chấm công mới ngay sau khi nhận được giấy đề nghị. 2. Đi công tác: - Nhân viên đi công tác bên ngoài phải làm giấy đề nghị đi công tác, có chữ ký của quản lý trực tiếp và xác nhận của người có thẩm quyền cho đi công tác (trừ trường hợp có quyết định cho đi công tác của giám đốc công ty). - Sau khi đi công tác về, nhân viên phải làm giấy xác nhận thời gian làm việc có chữ ký của người quản lý trực tiếp của người đi công tác, sau đó chuyển sang phòng nhân sự làm căn cứ tính lương. - Mức lương trong thời gian đi công tác được quy định chi tiết trong quy chế đi công tác - Đối với nhân viên đi công tác nhưng đi trong giờ làm việc (vẫn bấm được giờ vào và giờ ra) thì không phải chuyển giấy công tác cho phòng nhân sự và vẫn được hưởng nguyên lương.
  4. Code : NS – 19 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200 Adress: Page : Page 4 oph 5 Phone: Email: Document name: Quy định quản lý giờ công lao động 3. Tăng ca: - Với trường hợp nhân viên làm tăng ca thì phải có giấy đề nghị tăng ca và phải được quản lý có thẩm quyền phê duyệt theo mẫu: NS – 19 – 01. - Sau khi tăng ca xong, thì giấy đề nghị tăng ca phải được xác nhận bởi người có thẩm quyền là công việc đó đã được thực hiện. - Đối với trường hợp khối lượng công việc phát sinh cần phải làm vượt quá 7 % số thời gian làm việc của cả bộ phận hoặc của một chức danh thì giám đốc bộ phận phải làm phương án đề nghị tăng ca từ đầu tháng chuyển cho phòng nhân sự và giám đốc điều hành phê duyệt. - Giấy đề nghị tăng ca phải được chuyển cho phòng nhân sự chậm nhất 2 ngày kể từ ngày tăng ca. - Cuối mỗi tháng phòng nhân sự tập hợp số lượng giấy đề nghị tăng ca, kiểm tra với phương án đề nghị tăng ca (nếu có) để đối chiếu với tính chính xác. Nếu như vượt chỉ tiêu về mặt thời gian như trên mà không có phương án được duyệt thì công ty sẽ trừ vào tiền trách nhiệm của giám đốc bộ phận đó. 4. Bảng chấm công - Đối với các chi nhánh, dự án không sử dụng máy chấm công thì quản lý chi nhánh hoặc quản lý dự án có trách nhiệm lập bảng chấm công theo mẫu: NS – 19 – 02. - Việc chấm công phải được thực hiện hàng ngày. - Chậm nhất vào ngày 2 thì quản lý phải gửi cho phòng nhân sự bảng chấm công (đã được ghi chép đầy đủ và ký tên). 5. Xác nhận thời gian làm việc - Đối với các trường hợp nhân viên đi công tác, mất thẻ chấm công, hoặc không bấm được thẻ thì nhân viên phải viết giấy đề nghị xác nhận thời gian làm việc theo mẫu: NS – 19– 03. - Đối với các trường hợp nhân viên làm việc từ xa, nhân viên làm việc ảo không áp dụng chấm công hàng tháng. Việc trả lương cho nhân viên ảo sẽ được áp dụng theo hiệu quả công việc. - Giấy xác nhận phải có chữ ký của quản lý, của bộ phận quản lý công việc trong thời gian đó, của người làm chứng (nếu cần thiết). - Giấy xác nhận phải chuyển cho phòng nhân sự sau ít nhất 2 ngày kể từ ngày trở lại làm việc bình thường và không quá ngày 2 của tháng sau. V/ BIỂU MẪU KÈM THEO: 1. Giấy đề nghị tăng ca mã số: NS – 19 – 01.
  5. Code : NS – 19 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200 Adress: Page : Page 5 oph 5 Phone: Email: Document name: Quy định quản lý giờ công lao động 2. Bảng chấm công mã số: NS – 19 – 02. 3. Bảng xác nhận thời gian làm việc mã số: NS – 19 – 03.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản