intTypePromotion=1

Biểu mẫu: Quy trình quản lý nhân sự

Chia sẻ: Tran Hieu | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:16

4
2.209
lượt xem
1.002
download

Biểu mẫu: Quy trình quản lý nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất kể doanh nghiệp nào cũng vậy, một mô hình quản lý tối ưu sẽ mang tới hiệu quả bất ngờ. Việc của các nhà lãnh đạo là cần phải nắm được các bước xây dựng quy trình quản lý tuyển dụng nhân sự hiệu quả để phù hợp với từng bước đi chiến lược của công ty. Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý hay nhất nhằm giúp cho các chủ doanh nghiệp dễ dàng xây dựng được quy trình quản lý nhân sự tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Quy trình quản lý nhân sự

 1. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Ngừơi thực hiện Qui trình Tài liệu/Hồ sơ Biểu mẫu Diễn giải BP có nhu cầu Nhu cầu tuyển dụng Phiếu đề xuất NS NSU - 01 Căn cứ: Theo đề xuất của các BP, QĐ - KH thành lập m Cty (PTCHC) QĐ, KH mở rộng, _ bộ phận thành lập TP TCHC 0 Xem xét đề xuất của các BP có đúng không? Nếu sai, yê bộ phận sửa lại Ban Giám đốc Duyệt chỉ tiêu nhân sự TP TCHC Lên kế hoạch tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng NSU - 02 Xác định nguồn, phương pháp tuyển dụng, chi phí tuyển Ban Giám đốc Duyệt nguồn tuyển dụng, chi phí tuyển dụng TP TCHC, nhân viên Tiến hành tuyển dụng qua các phương tiện Thông báo tuyển dụng NSU - 03 Thông báo ghi rõ: vị trí, SL tuyển, hồ sơ, điều kiện và th quản lý nhân sự Ma trận tuyển dụng NSU - 04 báo trên các nguồn tuyển dụng, làm thủ tục thanh toán ch thông báo. Ma trận tuyển dụng nêu ra việc lựa chọn phương pháp v nguồn tuyển dụng TP TCHC Date: 06/18/2010 Page 1 of 16
 2. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Ứng viên không đạt yêu cầu Nhân viên QLNS Tiếp nhận hồ sơ, kèm phỏng vấn sơ bộ Sổ tiếp nhận HS NSU - 05 Hồ sơ đầy đủ: SYLL (2 bản chính), ĐXV (01), GKSK (0 TP TCHC (vị trí quan Phiếu nhận HS NSU - 06 có giá trị không quá 6 tháng, Giáy tạm vắng với các tỉnh trọng) TP HCM có giá trị không quá 6 tháng, CMND bản sao cô chứng); kiểm tra tuổi, chuyên môn theo yêu cầu Nhân viên QLHS Nếu thiếu thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoặc hẹn bổ sung trước khi thử việc Người phỏøng vấn (_ Phỏng vấn, kiểm tra tay nghề Bản đăng ký xin việc NSU - 07 Đạt yêu cầu thì Trưởng bp xác nhân vào NSU - 06, chuy PTCHC chỉ định - nếu Thông báo phỏng vấn viên về Phòng TCHC để làm Thủ tục nhân việc thấy cần phòng vấn) Trưởng BP có nhu cầu Nhân viên QLNS Làm thủ tục nhận thử việc Hợp đồng thử việc NSU - 08 Khi nhận việc (làm HĐ thử việc, phát hành giấy nhận v Giấy nhận việc NSU - 09 bắt buộc phải có đủ hồ sơ Thẻ chấm công NSU - 10 Hồ sơ không trả lại ứng việc khi đã thử việc (có thể có Phiếu đánh giá NV NSU - 11 Danh sách NS tuyển NSU - 12 trong tháng Quyết định mức lng NSU - 19 thử việc Trưởng BP có nhu cầu Thử việc Xác nhận vào giấy nhận việc Date: 06/18/2010 Page 2 of 16
 3. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco TP TCHC Làm Thủ tục tiếp nhận chính thức Giấy nhận việc NSU - 13 Nhân viên QLNS NSU - 14 Nhân viên QLNS Ký hợp đồng lao động Hợp đồng lao động NSU - 15 Ký hợp đồng lao động theo uỷ quyền (có con dấu) Danh sách lao động _ NSU - 16 Đăng ký Danh sách lao động với Phòng LĐTBXH huyện tháng, quí Trưởng phòng TCHC Kiểm tra danh sách lao động Nhân viên QLNS Quản lý hồ sơ, lý lịch nhân sự Lập hồ sơ vào file theo thứ tự tăng dần (1,2,3..) File# Lí lịch CNV Cty NSU - 17 Nhập lý lịch NV vào file lí lịch CNV toàn Cty Trưởng phòng TCHC Trưởng BP có nhu cầu Quyết định mức lương Phiếu để xuất mức lng NSU - 18 Trưởng phòng TCHC Quyết định mức lng NSU - 19 Ban Giám đốc chính thức Nhân viên chế độ Làm BHYT Danh sách đóng BHYT NSU - 20 bổ sung tháng Date: 06/18/2010 Page 3 of 16
 4. Làm BHYT Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Làm BHXH Danh sách đóng BHXH NSU - 21 Lập sổ đóng BHXH, thanh toán tiền đóng BHXH Nhân viên chế độ bổ sung tháng Trưởng bộ phận Quản lý nhân sự hàng ngày Thẻ chấm công NSU - 22 Nhân viên QLNS Bảng chấm công NSU - 23 Bảo vệ Cty Giấy đề nghị tăng ca NSU - 24 Báo cáo nhân sự BP NSU - 25 Báo cáo nhân sự _ NSU - 26 tổng hợp Đơn xin nghỉ phép NSU - 27 Đơn xin NV riêng NSU - 28 Qui định quản lý nhân sự Danh sách báo cơm NSU - 52 Nội qui lao động Người lập biên bản Vi phạm kỷ luật Biên bản vi phạm NSU - 29 Khi nghỉ vô kỷ luật thì xử lý sao? Trưởng bộ phận Bản tưởng trình NSU - 30 Nhân viên pháp chế Bản kiểm điểm cá _ NSU - 31 Trưởng phòng TCHC nhân Ban Giám đốc BB họp kiểm điểm, NSU - 32 Hội đồng hoà giải đề nghị hình thức KL Quyết định kỷ luật NSU - 33 Hướng dẫn xem xét thi hành kỷ luật Date: 06/18/2010 Page 4 of 16
 5. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Trưởng BP Nhận xét nhân viên Bảng đánh giá NV NSU - 34 Trưởng phòng TCHC hàng tháng Phiếu nhận xét quá _ NSU - 35 trình công tác của NV Trưởng các BP QĐ chuyển bộ phận Giấy đề nghị chuyển NSU - 36 Trưởng phòng TCHC BP Nhân viên QLNS Quyết định chuyển BP NSU - 37 Trưởng BP QĐ bổ nhiệm QĐ bổ nhiệm NSU - 37 Nhân viên pháp chế Trưởng phòng TCHC Ban Giám đốc Trưởng BP QĐ khen thưởng Giáy đề nghị khen thng NSU - 38 Nhân viên pháp chế QĐ khen thưởng NSU - 39 Trưởng phòng TCHC Qui định khen thưởng Ban Giám đốc Trưởng bộ phận Đào tạo nhân viên Phiếu xác định nhu _ NSU - 40 Người đào tạo cầu đào tạo CB TCHC phụ trách Phiếu yêu cầu đào tạo NSU - 41 đào tạo Kế hoạch đào tạo NSU - 42 Chương trình đào tạo NSU - 43 nội bộ Danh sách CNV được NSU - 44 đào tạo Date: 06/18/2010 Page 5 of 16
 6. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Phiếu đào tạo và _ NSU - 45 hướng dẫn nhân viên CNV QĐ tăng giảm lương Giấy đề nghị tăng lng Trưởng BP Các QĐ kỷ luật Trưởng phòng TCHC QĐ tăng, giảm lương NSU - 46 Trưởng BP Thực hiện chế độ độc hại DS CNV hưởng chế độ NSU - 47 NV chế độ độc hại Trưởng phòng TCHC Ban Giám đốc Trưởng bộ phận Chế độ và quản lý lao động chưa thành Danh sách LĐCTN NSU - 48 niên Nhân viên QLNS Phiếu theo dõi LĐCTN NSU - 49 Trưởng phòng TCHC CNV nữ mang thai…. Chế độ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng Danh sách nữ mang _ NSU - 50 tuổi Trưởng BP thai Nhân viên y tế DS nữ CNV nuôi con_ NSU - 51 Nhân viên chế độ dưới 12 tháng tuổi Nhân viên y tế Chế độ chăm sóc sức khoẻ Kế hoạch khám _ NSU - 53 Lưu ý khám sức khoẻ bình thường là 1 năm/lần, độc hại Nhân viên chế độ định kỳ DS khám sức khoẻ _ NSU - 54 định kỳ Biên bản tai nạn lao NSU - 55 Date: 06/18/2010 Page 6 of 16
 7. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco động Danh sách CNV bệnh_ NSU - 56 hàng tháng Báo cáo các loại bệnh NSU - 57 Báo cáo các tai nạn_ NSU - 58 lao động DS phụ cấp ốm đau _ NSU - 59 tháng Chế độ khác Nhân viên chế độ DS bồi dưỡng tăng ca NSU - 60 DS may chay tháng NSU - 61 DS cưới tháng NSU - 62 Theo dõi thân niên, cấp bậc Nhân viên chế độ Danh sách thâm niên NSU - 63 Nếu thâm niên chưa chính xác thì in danh sách chuyển cá Danh sách phẩm hàm NSU - 64 tên, nếu có khiếu nại giải quyết nay, một lần. Chế độ phép năm Nhân viên chế độ Đơn xin nghỉ phép Lí lịch CNV Cty Danh sách tiền phép NSU - 65 CNV liên quan QĐ nghỉ việc Đơn xin nghỉ việc NSU - 66 Thủ tục thanh toán BHXH, trợ cấp, lương như thế nào. Trưởng bộ phận QĐ sa thải Xử lý nghỉ vo kỷ luật, không đúng thời hạn như thế nào Nhân viên chế độ Danh sách nghỉ việc _ NSU - 67 Nhân viên pháp chế tháng bộ phận Trưởng phòng TCHC Danh sách nghỉ việc_ NSU - 68 Date: 06/18/2010 Page 7 of 16
 8. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Ban Giám đốc tháng Công ty QĐ nghỉ việc NSU - 69 Giấy chứng nhận ctác NSU - 70 Lưu hồ sơ Nhân viên QLNS Danh sách nghỉ việc NSU - 71 Date: 06/18/2010 Page 8 of 16
 9. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Căn cứ: Theo đề xuất của các BP, QĐ - KH thành lập mở rộng _ Xem xét đề xuất của các BP có đúng không? Nếu sai, yêu cầu_ Xác định nguồn, phương pháp tuyển dụng, chi phí tuyển dụng Thông báo ghi rõ: vị trí, SL tuyển, hồ sơ, điều kiện và thông _ báo trên các nguồn tuyển dụng, làm thủ tục thanh toán chi phí Ma trận tuyển dụng nêu ra việc lựa chọn phương pháp và _ Date: 06/18/2010 Page 9 of 16
 10. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Hồ sơ đầy đủ: SYLL (2 bản chính), ĐXV (01), GKSK (01 bản _ có giá trị không quá 6 tháng, Giáy tạm vắng với các tỉnh ngoại_ TP HCM có giá trị không quá 6 tháng, CMND bản sao công Nếu thiếu thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoặc hẹn bổ sung hồ sơ_ Đạt yêu cầu thì Trưởng bp xác nhân vào NSU - 06, chuyển ứng Khi nhận việc (làm HĐ thử việc, phát hành giấy nhận việc _ Hồ sơ không trả lại ứng việc khi đã thử việc (có thể có ngoại lệ) Date: 06/18/2010 Page 10 of 16
 11. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Đăng ký Danh sách lao động với Phòng LĐTBXH huyện Date: 06/18/2010 Page 11 of 16
 12. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Date: 06/18/2010 Page 12 of 16
 13. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Date: 06/18/2010 Page 13 of 16
 14. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Lưu ý khám sức khoẻ bình thường là 1 năm/lần, độc hại là 6 tháng / lần Date: 06/18/2010 Page 14 of 16
 15. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Nếu thâm niên chưa chính xác thì in danh sách chuyển các bộ phận ký_ Thủ tục thanh toán BHXH, trợ cấp, lương như thế nào. Xử lý nghỉ vo kỷ luật, không đúng thời hạn như thế nào Date: 06/18/2010 Page 15 of 16
 16. Ngo Quang Thuat HR process - Taphuco Date: 06/18/2010 Page 16 of 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2