Biểu mẫu về việc đăng ký đề tài KHCN

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
119
lượt xem
12
download

Biểu mẫu về việc đăng ký đề tài KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu về việc đăng ký đề tài KHCN

  1. Mẫu TC.01 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / V/v Đăng kí đề tài KHCN năm 2007 TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006 Kính gửi : – Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ; – Phòng KHCN&SĐH. Sau khi xem xét mẫu thuyết minh đề tài của các cá nhân đăng kí, đề nghị Trường xem xét danh sách các đề tài KHCN trong kế hoạch năm 2007 gồm Họ và tên chủ Chức STT Tên đề tài Kinh phí Mục tiêu, ý nghĩa Ghi chú nhiệm danh Hồ sơ gửi kèm : – 02 bản thuyết minh / đề tài (có chữ kí hợp lệ), 01 bản dự trù kinh phí thực hiện/đề tài. – 01 công văn đề nghị thành lập Hội đồng tuyển chọn (mẫu TC.02) / đề tài. – Tất cả văn bản đều có đĩa File kèm theo. Sau khi tuyển chọn, chủ nhiệm đề tài sẽ thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có). Trân trọng cảm ơn. TRƯỞNG Nơi nhận : – Như trên ; – Lưu : Văn phòng. ..........................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản