Blend Màu Các Loại part 18

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
70
lượt xem
38
download

Blend Màu Các Loại part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có nhiều cách chọn vùng nhưng tớ hay dùng cách này thấy hiệu quả và dễ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Blend Màu Các Loại part 18

  1. Đây là stock Bước 1: Chủ nhâ bị chụp tr ân rộm trong q trình hó đèn trời quá óng i , góc căn ko chuẩn dính mấ ng ấy xung quanh... cắt đi nhé. Dùng "Crop too i g ol" (Hình ản có kích thước lớn, đ xem hình thật, bạn v lòng clic chuột ph chọn Vi nh t để h vui ck hải, iew Image)
  2. Bước 2: Tớ dùng máy ảnh số thông thư g s ường không có chế độ làm mờ bac g ckground (BBG). Vậy d dùng PTS làm mờ BG nh Chủ định của tớ là chọn vùng muốn làm n rồi đảo vùng chọn, làm m hé. nét , mờ vùng chọn g Có nhiều cách chọn vùng nhưn tớ hay d u n ng dùng cách nà thấy hiệu quả và dễ (cho nhữn ày u ễ ng bạn tự h như tớ ) học Dùng ellliptical mar rquee Tool, khoanh từn chút 1 đế khi hết m ng ến model thì th hôi (Hình ản có kích thước lớn, đ xem hình thật, bạn v lòng clic chuột ph chọn Vi nh t để h vui ck hải, iew Image)
  3. Bước 3: Đảo ngược vùng chọn " Ctrl shift I " (Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image) Bước 4: Nhấn chuột phải chọn "Feather" lấy thông số bằng 8 (Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image)
  4. Bước 5: Filter/ Blur/ Lens blur (Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image) Radius càng dịch phải thì vùng chọn càng mờ nhé Tớ chọn "Radius = 7" (Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image)
  5. Bước 6: Ctrl L Chỉnh tối sáng theo ý thik ở đây tớ chọn "14 - 1.00 - 255" (Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image) Bước 8: Ctrl B - Chọn tông Có 3 thanh - Cyan - Magenta - Yeallow
  6. Tha hồ m chỉnh màu theo ý th nhá mà m hích Tớ thích màu xanh tím nên hay chọn thôn số " -9 -9 +43 " h y ng 9 (Hình ản có kích thước lớn, đ xem hình thật, bạn v lòng clic chuột ph chọn Vi nh t để h vui ck hải, iew Image) Bước 9: Ctrl U - Chỉnh màu u Có 3 thaanh - Hue tion - Saturat - Lightness Công dụ từng cái thì cứ kéo thử nhé ụng o Tớ thì ch " 0 -18 0 " họn (Hình ản có kích thước lớn, đ xem hình thật, bạn v lòng clic chuột ph chọn Vi nh t để h vui ck hải, iew Image)
  7. Bước 10: Bây giờ tớ muốn vùng xung quanh tối đi 1 chút để làm nổi model ở giữa Filter/ Distort/ Lens Correction (Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image) Amount -78 Midpoin +64 (Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image)
  8. 1: Bước 11 Bạn nào ưng màu mình chọn r thì coi n xong 90 o m rùi như 0% Chưa ưn ý thì lặp lại các bướ Ctrl B ha Ctrl U ng ớc ay Tiếp the chỉ là khu hình cò chình mà thì coi nh xong rồ eo ung òn àu hư (Hình ản có kích thước lớn, đ xem hình thật, bạn v lòng clic chuột ph chọn View nh t để h vui ck hải, i Image)
  9. Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image) Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image)
  10. (Hình ảnh có kích thước lớn, để xem hình thật, bạn vui lòng click chuột phải, chọn View Image) Đây là tác phẩm:
Đồng bộ tài khoản