Blend Màu Các Loại part 8

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
74
lượt xem
32
download

Blend Màu Các Loại part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Stock : Tác Phẩm :Good Bye Autumn Bước 1 : + Nhân 2 layer Background = cách nhấn phím Crtl + j 2 lần + ở Layer Background Copy để chế độ hòa trộn là Overlay và Opacity 20% ,sau đó xóa như hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Blend Màu Các Loại part 8

 1. Stock :
 2. Tác Phẩm :Good Bye Autumn
 3. Bước 1 : + Nhân 2 layer Background = cách nhấn phím Crtl + j 2 lần + ở Layer Background Copy để chế độ hòa trộn là Overlay và Opacity 20% ,sau đó xóa như hình
 4. Tác Phẩm :Good Bye Autumn
 5. Bước 1 : + Nhân 2 layer Background = cách nhấn phím Crtl + j 2 lần + ở Layer Background Copy để chế độ hòa trộn là Overlay và Opacity 20% ,sau đó xóa như hình
 6. +ở Background Copy 1 để chế độ hòa trộn là : Soft Light và Opacity :50% ,sau đó xóa như hình
 7. Kết quả sau khi làm ở bước 1 :
 8. Bước 2 : + Tạo 1 Layer mới Ctrl + Shift + N , ấn phím G để chọn Gradient và chọn Radial Gradient +chọn màu như hình : +kéo 1 đường chính giữa mặt mod ,kết quả tại layer này như sau :
 9. +Để chế độ hòa trôn là Soft Light : Bước 3 : + Tạo 1 Layer mới Ctrl + Shift + N + Vào Filter--->Render--->Clouds +Vào Filter--->Sketch--->Chalk& Charcoal thông số lần lượt là 7 7 1 +vào Filter ---->Blur---->Gaussian Blur chọn thông số là 5 +kết quả (Các bạn có thể hơi khác của tôi)
 10. +Sau đó xoá chỉ để lại như hình :
 11. Bước 4 : + Tạo 1 Layer mới Ctrl + Shift + N ,ấn G để chọn công cụ Gradient +chọn màu như hình +và kéo sao cho đc như hình dưới
 12. +Sau đó xóa như hình dưới :
 13. +Để chế độ hòa trộn là : Soft Light +Kết quả sau B4 :
 14. Bước 5 : + Tạo 1 Layer mới Ctrl + Shift + N ,ấn G để chọn công cụ Gradient +chọn màu như hình +và kéo sao cho đc như hình dưới
 15. +Sau đó xóa như hình dưới :
 16. +Để chế độ hòa trộn là : Soft Light +Kết quả sau B5 :
 17. Bước 6 : + Tạo 1 Layer mới Ctrl + Shift + N ,ấn G để chọn công cụ Gradient +chọn màu như hình +kéo sao cho đc như hình dưới :
 18. +Sau đó xóa như hình dưới :
 19. +Để chế độ hòa trộn là : Soft Light Bước 7 : Nhận đôi Layer tại bước 6 và để Chế hòa trộn : Soft Light và Opaciy : 50% Bước 8 : + Tạo 1 Layer mới Ctrl + Shift + N ,ấn G để chọn công cụ Gradient +chọn màu như hình +và kéo sao cho đc như hình dưới :
 20. +Để chế độ hòa trộn là : Soft Light và Opacity :20% Kết quả sau 8 bước :
Đồng bộ tài khoản