intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.01.01 (Khoach thuc hien & ktra xem xet)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

115
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.01 (khoach thuc hien & ktra xem xet)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.01.01 (Khoach thuc hien & ktra xem xet)

  1. BM.PM.01.01 NBH: KÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ kiÓm tra xem xÐt giai ®o¹n Ngµy lËp kÕ ho¹ch: Giai ®o¹n thùc hiÖn: ST Néi dung Ng­êi thùc KÕt qu¶ Thêi Thêi Ng­êi T thùc hiÖn hiÖn cÇn ®¹t gian gian xem xÐt ®­îc thùc xem hiÖn xÐt Ng­êi lËp kÕ ho¹ch Qu¶n trÞ dù ¸n phª duyÖt (Ký tªn) Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2